Riikka Heikkinen

YTM, asiantuntija, PTCServices Oy

Tietoa kouluttajasta

Erityisosaaminen: Sote-hankinnat, tavara- ja palveluhankinnat, rakennusurakat, puitejärjestelyt.

Yritysakatemia