Kategoria Sopimusoikeus

Erityisalojen julkiset hankinnat

PaikkaEtäkoulutus

Ajankohta06.09.2022

Kellonaika09.00 - 16.00

Kesto7 tuntia

Webinaari520.00€ + alv

Tallenne7 päivää

Paljon tilaa

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiville hankkijoille ja tarjoajille. Erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvat mm. vesilaitokset ja energiahuollon alalla toimivat yksiköt sekä eräät liikenteen alan toimijat kuten julkiset liikennelaitokset sekä satamat ja lentokentät. Kurssilla huomioidaan erityisalojen hankintalain säädökset, jotka tulivat voimaan 1.1.2017.

Erityisalojen soveltamisala on monimutkainen ja haastava. Kurssilla erityisalojen soveltamisalaa käsitellään kuitenkin vain lyhyesti. Lähtökohta on se, että osallistujat itse tietävät sovelletaanko ao. yksikköön erityisalojen hankintalaki vai ei. Kurssilla on kuitenkin mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheesta.

Kurssilla käydään läpi koko erityisalojen hankintaprosessi hankintojen suunnitteluvaiheesta päätöksentekoon sekä erityisalojen hankintayksiköitä koskevaa oikeuskäytäntöä mm. siitä, millaisia vaatimuksia oikeuskäytäntö ja uusi erityisalojen hankintalaki asettaa tarjousten vertailuperusteiden asettamiselle, tarjousvertailulle, hankintapäätöksen perustelulle ja miten oikeuskäytäntö on kehittynyt esim. tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin liittyen.

Koulutuksen tuloksena osallistujilla on työkalut hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön ja tekemiseen avoimella ja rajoitetulla menettelyllä. Hän myös tunnistaa hankintaprosessin suurimmat sudenkuopat. Kurssi soveltuu erityisesti hankintojen perusasioita opetteleville, mutta myös tietojensa päivittäjille sekä kaikille käytännön ohjeita hankintatoimessa tarvitseville. Kurssi soveltuu sekä hankkijoille että tarjoajille. Asiat käsitellään enimmäkseen hankintayksikön näkökulmasta. Kurssi on hyödyllinen tarjoajille, jotka haluavat ymmärtää erityisalojen julkisten hankintojen pelisäännöt tilaajanäkökulmasta.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii PTCServices Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.

Tekniikka: Kurssi järjestetään etäyhteydellä Teams-kokouksena. Osallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä esitysmateriaalit ja voit osallistua keskusteluun. Osallistuminen verkossa on helppoa ja vaivatonta, tarvitset vain verkkoyhteyden. Saat osallistumislinkin webinaaritilaan 1-2 päivää ennen kurssia. Tallenne on katsottavissa 7vrk kurssin jälkeen.

__

Webinaari: Erityisalojen julkiset hankinnat, PDF (108 KB)

Ohjelma klo 9.00–16.00

Yleistä eritysalojen soveltamisalasta

 • Erityisalojen hankinnat

 • Kynnysarvot

 • Hankintakokonaisuuden määrittely

Hankinnan suunnittelu

 • Markkinakartoitukset

 • Tietopyyntö

Hankintamenettelyt

 • Avoin ja rajoitettu menettely

 • Neuvottelumenettely

 • Muut menettelyt

Suorahankinnat

 • Suorahankintaperusteet

 • Ilmoittamisen merkitys

 • Sopimuksen muuttaminen

Hankintailmoituksen tekeminen

 • Mitä tietoja hankintailmoituksessa tulee olla?

 • Hankintailmoituksen tarkkuustasosta

Lounas klo 12:00-13:00

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset

 • Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet

 • Tarjoajien referenssit

 • ESPD-lomake

Tarjouspyynnön sisältö

 • Hankinnan kohteen määrittely: vähimmäisvaatimukset ja vertailuun vaikuttavat seikat

 • Sopimusehdot osana tarjouspyyntöä

Tarjousten arviointi, valinta ja päätöksen perustelu

 • Tarjousten tarkastaminen

 • Tarjousten täsmentäminen

 • Tarjousten vertailu

 • Hankintapäätös ja päätöksen perusteluvelvollisuus

Hankintasopimukset

Muutoksenhakukeinot

 • Hankintaoikaisu

 • Valitus markkinaoikeuteen

Julkisuuslaki

 • Julkisuuslain soveltaminen erityisaloilla

 • Miten tiedot asiakirjoista annetaan ja milloin

Tilaisuuden päättäminen

__

Webinaariosallistujat:

 • Saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet, koulutusaineiston ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan lähetystä.
 • Tilaisuus lähetetään suorana, voit osallistua helposti etänä omalta koneeltasi.
 • Kaikki webinaariin ilmoittautuneet saavat tallenteen käyttöoikeuden 7-30 päiväksi, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.
 • Muista varmistaa, että tietokoneesi internetyhteys toimii, koneen ääniresurssit ovat käytössä ja äänenvoimakkuus sopivalla tasolla.
 • Suosittelemme kuulokkeiden käyttöä.

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu webinaariin useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan.

Lisätietoja info@yritysakatemia.fi

Ilmoittaudu

Haluatko tämän koulutuksen yksityiskoulutuksena organisaatiollesi? Vai tarvitsetko kokonaan räätälöityä koulutusta?

Palaa koulutushakuun

Paljon tilaa

Koulutus liittyy aiheisiin:

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Paljon tilaa

Julkisten hankintojen peruskurssi – hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Jesse Hakkarainen ja 2 muuta

24.08.2022 - 25.08.2022

Paljon tilaa

Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Pauliina Karinkanta ja 2 muuta

25.08.2022

Paljon tilaa

Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Tuula Sario

25.08.2022

Katso kaikki koulutukset