Kategoria Sopimusoikeus

Julkisen hallinnon ICT- hankinnat ja -sopimukset

Kouluttaja

Tapio Lahtinen

Katso kouluttajan muut koulutukset

PaikkaEtäkoulutus

Ajankohta17.03.2022

Kellonaika09.00 - 16.00

Kesto7 tuntia

Webinaari520.00€ + alv

Ilmoittaudu

Paljon tilaa

Palaa koulutushakuun

Kuvaus

Tehokkaalla ja käytännönläheisellä kurssilla käsitellään julkisten ICT-hankintojen ja sopimusten keskeisiä ominaispiirteitä ja ongelmakohtia. Kurssilla eri hankintamenettelyjen välisiä hyötyjä ja haittoja arvioidaan erityisesti ICT-hankintojen näkökulmasta. Käytettäessä muita kuin avointa menettelyä, korostuu tarjoajan valintakriteereihin liittyvät kysymykset; millaisin objektiivisin ja syrjimättömin perustein tarjoajat valitaan?

Yhtenä pääteemana käsitellään hankinnan kohteen määrittelyyn liittyviä kysymyksiä, mm. erilaisia tapoja, jolla minimivaatimuksia voidaan asettaa ja toisaalta miten tarjoajan tulee osoittaa ratkaisuehdotuksensa vastaavuus suhteessa tarjouspyynnön vaatimuksiin.

Toisena pääteemana ovat ICT-sopimuksiin liittyvät erityiskysymykset, mm. sopimusrakenne, sopimusehtojen merkitys tarjouspyynnössä, lisenssiehtoihin liittyvät ongelmakysymykset. Case-esimerkkinä käydään läpi tietojärjestelmähankintaan liittyvä sopimusrakenne.

Kurssi sopii hankkijoille ja tarjoajille, joille hankintaprosessi on jo entuudestaan tuttu ja jotka haluavat perehtyä ICT-hankintojen erityispiirteisiin.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii PTCServices Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.

Tekninen toteutus: Webinaari toteutetaan Microsoft Teams etäkokouksena. Osallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä esitysmateriaalit ja voit osallistua keskusteluun. Osallistuminen verkossa on helppoa ja vaivatonta, tarvitset vain verkkoyhteyden. Saat osallistumislinkin webinaaritilaan 1-2 päivää ennen kurssia. Tallenne on katsottavissa 7 vrk kurssin jälkeen

__

Webinaari: Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja sopimukset 2021, PDF (70 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00 +/- 15 min.

Hankintamenettelyn valinta

 • Eri menettelyihin liittyviä näkökohtia

 • Neuvottelumenettelyiden käyttömahdollisuudet

 • Neuvottelumenettelyistä saadut kokemukset

Neuvottelumenettelyt: tarjoajien valintakriteereistä ja -menettelystä lyhyesti

 • Millaisilla objektiivisilla ja syrjimättömillä perusteilla tarjoajat voidaan valita, voiko valinta liittyä esim. ehdokkaan tarjoamiin tuotteisiin?

Hankinnan kohteen määrittely

 • Mitä hankinnan kohteesta voidaan jättää tarjouskilpailulla ratkaistavaksi – muutamia tyyppitilanteita

 • Ketterät menetelmät ja niihin liittyvät haasteet julkisissa hankinnoissa

 • Vaatimusten määrittelytavoista ja kategorisoinnista

 • Puitesopimus vai kertahankinta?
 • Kohteen rajaaminen ja jatkohankinnat (esim. optiot)
 • Käyttäjäjoukon laajentaminen
 • Toiminnallisuuksien laajentaminen
 • Teknologiasidonnaisuus
 • Tuki – ja ylläpito
 • Palveluhankinta vs On-Premise

Hintojen pyytämiseen liittyviä tapoja ja näkökohtia

 • Hintavertailun laatiminen

 • Toimitusprojekti
 • Lisenssit
 • Jatkuvat palvelut
 • Hankinta palveluna
 • Lisenssien hinnoitteluun liittyvät kysymykset

Vertailuperusteiden asettamisesta ja vertailusta

 • Mitä vertailuperusteiden asettamisessa tulee huomioida?

Sopimusrakenteesta ja lisenssiehdoista

 • Sopimusrakenne projektimuotoisissa toimitussopimuksissa ja tuki – ja ylläpitopalveluissa

 • Palveluhankinnan sopimusrakenne

Sopimusneuvottelut ja sopimuksen tekeminen

Case – esimerkki:

Käydään läpi sopimuskokonaisuus tietojärjestelmäsopimuksessa, johon sisältyy myös tuki – ja ylläpito sekä jatkokehitys

 • Sopimuksen rakenne

 • JIT 2015 sopimisehtojen käyttäminen toimitussopimuksissa ja palvelusopimuksissa

 • Puitesopimuksen tarpeellisuus?

 • Toimitussopimuksen sisällöstä

 • Tuki- ja ylläpitosopimuksen sisällöstä

 • SLA
 • Jatkokehitys

__

Webinaariosallistujat:

 • Saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet, koulutusaineiston ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan lähetystä.
 • Tilaisuus lähetetään suorana, voit osallistua helposti etänä omalta koneeltasi.
 • Kaikki webinaariin ilmoittautuneet saavat tallenteen käyttöoikeuden 7-30 päiväksi, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.
 • Muista varmistaa, että tietokoneesi internetyhteys toimii, koneen ääniresurssit ovat käytössä ja äänenvoimakkuus sopivalla tasolla.
 • Suosittelemme kuulokkeiden käyttöä.

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu webinaariin useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan.

Lisätietoja info@yritysakatemia.fi

Ilmoittaudu

Haluatko tämän koulutuksen yksityiskoulutuksena? Vai tarvitsetko kokonaan räätälöityä koulutusta

Koulutus liittyy aiheisiin:

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Vielä ehdit ilmoittautua

Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa – tilaajan selvitysvelvollisuudet

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Hanna-Mari Harju ja 1 muuta

27.01.2022

Paljon tilaa

Erityisalojen julkiset hankinnat

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Aarne Kumlin

01.02.2022

Vielä ehdit ilmoittautua

Julkisten hankintojen ABC

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Hanna-Mari Harju ja 1 muuta

01.02.2022

Katso kaikki koulutukset