hakutermi_neuvottelumenettelyn--läpivienti--käytännössä