Rekisteriseloste

Yrittäjien Koulutuskeskus / Webinaareja.fi markkinointi- ja kontaktirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 23.8.2023

Rekisterin pitäjä

Yrittäjien Koulutuskeskus Oy (Y-tunnus 0702977-0) Ruoholahdenkatu 14, 00180
Helsinki. Puhelin 09-696 2950

Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen olli.kalmari (at)
yritysakatemia.fi

Rekisterin nimi

Yrittäjien Koulutuskeskus Oy:n markkinointi- ja kontaktirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Markkinointi- ja kontaktirekisterin tarkoituksena on Yrittäjien Koulutuskeskus Oy:n
tuotteiden, palvelujen ja tapahtumien markkinointi potentiaalisille asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme henkilöiden nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita heidän
jättämiään tietoja. Evästeiden avulla saamme verkkosivujemme vierailijoista
mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme
markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman
osuvasti.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Puhelinnumero
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen esim. koulutuksiin, kilpailuihin ja tapahtumiin
 • Henkilön luovuttamat muut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tiedot saadaan Yrittäjien
Koulutuskeskus Oy:n verkkosivuilta (yhteydenotto- ja ilmoittautumislomakkeet ym.
Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakaskontaktit, kuten messut, tapahtumat,
henkilökohtainen myyntityö, kilpailut jne.

Asiakasta informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen
mahdollisesta käytöstä markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan ostaa
markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä mm. Asiakastieto Oy ja
AlmaTalent Oy.

Verkkokoulutusten tietolähteet

Käytämme verkkokoulutuksissamme seuraavia kokous- ja videokokousjärjestelmiä:

Teams-kokous

Teams-kokoukset tallennetaan ja ne ovat jälkikäteen katsottavissa, mikäli
luennoitsijalta on saatu suostumus tallenteiden jakamiseen. Liittymällä mukaan
Teams-kokoukseen osallistuja antaa suostumuksensa kokouksen tallentamiseen.

Tallenteelle voivat päätyä seuraavat tiedot osallistujasta:

 • Nimi, jota osallistuja käyttää
 • Profiilikuva, mikäli sellaisen on asettanut
 • Videokuva, mikäli osallistuja pitää web- tai videokameraa päällä
 • Ääni, mikäli osallistuja pitää mikrofonia päällä

Chat tai muu kirjallinen keskustelu ei päädy tallenteelle, ellei luennoitsija tai muu
osallistuja nosta sitä suullisesti esille. Osallistuja, joka ei halua edellä mainittuja
tietoja tallennettavaksi, ei voi osallistua kokoukseen.

Yksityisyyden suojan takia on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä webkameran
taustalla näkyy sekä varmistua siitä, että mikrofoni on suljettu silloin kun ei halua
muiden kuulevan. Webkameran voi pitää koko kokouksen ajan pois päältä, samoin
mikrofonin.

Lisätietoja Microsoft 365 -pilvipalvelujen (esim. Teams) tietosuojasta löydät täältä:
https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacy

WebinarGeek

Käytämme WebinarGeekiä webinaarien toteutukseen ja tallenteiden jakeluun.
Webinaarit tallennetaan, mikäli luennoitsijalta on saatu suostumus tallenteiden
jakamiseen. Liittymällä mukaan WebinarGeekillä järjestettävään webinaariin,
osallistuja antaa suostumuksensa webinaarin tallentamiseen.

WebinarGeek ei mahdollista osallistujien ääni- tai kuvayhteyttä, joten niitä ei
tallenneta ja ne eivät päädy tallenteelle.

Tallenteelle voivat päätyä seuraavat tiedot osallistujasta:

 • Nimi, jota osallistuja käyttää

Chat tai muu kirjallinen keskustelu ei päädy tallenteelle, ellei luennoitsija nosta sitä
suullisesti esille. Osallistuja, joka ei halua edellä mainittuja tietoja tallennettavaksi, ei
voi osallistua webinaariin.

Lisätietoja WebinarGeekin tietosuojasta löydät täältä:
https://www.webinargeek.com/privacy

Webex

Käytämme Cisco Webex- webinaarijärjestelmää webinaarien toteutukseen sekä
tallenteiden jakeluun. Webinaarit tallennetaan, mikäli luennoitsijalta on saatu
suostumus tallenteiden jakamiseen. Liittymällä mukaan Webexillä järjestettävään
webinaariin, osallistuja antaa suostumuksensa webinaarin tallentamiseen.

Tallenteelle voivat päätyä seuraavat tiedot osallistujasta:

 • Nimi, jota osallistuja käyttää
 • Profiilikuva, mikäli sellaisen on asettanut
 • Videokuva, mikäli osallistuja pitää web- tai videokameraa päällä
 • Ääni, mikäli osallistuja pitää mikrofonia päällä
 • Chat ja muu kirjallinen keskustelu Webex-alustalla

Osallistuja, joka ei halua edellä mainittuja tietoja tallennettavaksi, ei voi osallistua
webinaariin.

Lisätietoja Cisco Webexin tietosuojasta löydät täältä:
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html

Käyttämämme webinaari- ja kokousalustat saattavat myös kerätä osallistujan nimen,
sähköpostin ja tiedot tallennevideon katsomisesta sekä aikaleimoista. Lisätietoja
löydät kunkin webinaari- tai kokousjärjestelmän omasta tietosuojaselosteesta

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin paitsi Suomen
viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy
henkilötietoihisi EU-/ETAalueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme
siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä
koskevan lainsäädännön mukaisesti. Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi
EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella
perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa onnvarmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu
palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on
pääsy Yrittäjien Koulutuskeskus Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla.
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten
toteuttamiseksi. Mm. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen
tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun puh.
09- 696 2950 tai sähköpostilla info (at) yritysakatemia.fi. Rekisterinpitäjä poistaa,
oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta
rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon
ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide -ja
markkinatutkimukseen. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän
asiakaspalveluun puh. 09-696 2950 tai sähköpostilla info (at) yritysakatemia.fi.
Jokaisessa Yrittäjien Koulutuskeskus Oy:n lähettämässä suorasähköpostissa on
lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi
jatkossa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

Yrittäjien Koulutuskeskus Oy, Asiakaspalvelu, Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki.
Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö
Tarkastuspyynnössä tulee mainita: nimi, henkilötunnus, rekisterin nimi, täydelliset
osoitetiedot ja puhelinnumero.


Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä
syitä pidentää vastaamisaikaa.

Evästeet

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset,
YouTubevideot, Google tilastointi tai Facebook liitännäiset) saattavat tallentaa
käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa.
Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi
asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa
hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa
kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Evästekäytännöt

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit estää niiden käytön sivuillemme saapuessasi tai muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Yritysakatemia