Asiantuntija-artikkeleihin
Tullaus ja incoterms

Miten tulkitsen tasetta ja tuloslaskelmaa?

Tilinpäätöksen tulkintaa pidetään monesti vaikeana asiana. Asia ei kuitenkaan oikeastaan ole niin. Kirjanpito vienteineen kuvaa reaalimaailmaa ja kirjanpidon vientien perusteella laaditaan tuloslaskelma ja tase – ne siis ovat yhteenveto yrityksen liiketapahtumista.

Jos tunnet yrityksen ja toimialan ja ehkä toimintaympäristön, niin yrityksen toiminnan ja tilinpäätöksen yhteys on havaittavissa helposti. Osakeyhtiölaki, kirjanpitolaki ja verolait vaikuttavat yrityksen ulkoiseen raportointiin, mutta suuri osa lakipykälistä kuitenkin pysyy pitkään samana eli saman yrityksen peräkkäisten vuosien raportit ovat pääsääntöisesti vertailukelpoisia.

Tilinpäätöksen salat voi ottaa haltuun pienin askelin – ensin kannattaa ottaa haltuun peruskäsitteet ja sitten vasta aloittaa tunnuslukujen laskeminen ja tulkinta. Mielestäni ensimmäiset askeleet voisivat olla vaikka tässä:

1. Opettele tuloslaskelman ja taseen ero – kummallakin oma tavoitteensa.

2. Opettele minkälaisista asioista tuloslaskelmassa kerrotaan ennen ensimmäistä välisummaa eli liikevoittoa – huomaat, että alku kuvaa varsin hyvin perusliiketoimintaa, bussinesta.

3. Opettele taseen kummankin puolen perusidea – huomaat, että ovat saman kolikon kaksi puolta, toinen kertoo mihin rahat on käytetty ja toinen puoli mistä ne on saatu.