Asiantuntija-artikkeleihin

Näin ajoitat ja mitoitat yrityksesi sopeutustarpeen oikein

Näinä viikkoina monet yritykset miettivät, miten ne selviävät tulevasta talvesta. Ja millaiset mittarit ovat johdolle käyttökelpoisimmat, jotka kertovat tulevasta.

Myynnin kehitys on selkeä kuumemittari. Se kertoo asiakkaiden kyvystä sitoutua, investoida ja käyttää rahaa.

Jos myynti hiljenee, niin jo sen pohjalta kokenut toimitusjohtaja kykenee arvioimaan tarvetta sopeuttaa toimintaa.

Hyvän ja erinomaisen toimitusjohtajan erottaa kuitenkin se, kumpi kykenee arvioimaan sopeutustarpeen suuruuden ja ajoittamaan sen oikein. Miten mitoitetaan esimerkiksi henkilöstö, markkinointi, investoinnit ja rahoitukset kestävälle tasolle?

Myynnin numerot eivät kerro, kuinka paljon sopeuttamista tarvitsee tehdä. Niin tuloslaskelmassa kuin taseessa kannattavuuden heikkeneminen tai kasvaminen näkyy viiveellä.

Olen joskus sanonut, että tuloslaskelma peittää enemmän kuin paljastaa. Se ei kelpaa operatiiviseksi johdon välineeksi.

Yritysjohdon kannalta väärät arviot voivat johtaa kierteeseen, joka noudattaa usein seuraavaa kaavaa:

  • Jos reagoidaan liian hitaasti, niin liiketoiminnan rahavirtojen summa alkaa laskea ensimmäisenä.
  • Tase alkaa kasvaa ja tuotot vähetä, mikäli toimintaa ei aleta sopeuttamaan.
  • Sen jälkeen vaarana on syöksykierre, joka näkyy kannattavuuden katoamisena.
  • Seurauksena maksuvalmiusongelmia, jonka jälkeen velkaantuminen lisääntyy ja vakavaraisuus romahtaa.
  • Yrityksen riskiensietokyky painuu lähelle nollaa. Yksikin epäonnistuminen voi pahimmassa tapauksessa kaataa koko liiketoiminnan.

Mikä tunnusluku on tässä toimivin?

Kokemukseni mukaan paras työkalu tähän on kassavirtatulos. Se on kehittämäni liiketoiminnan rahavirtamittari, joka antaa vastauksen niin ajoitukseen kuin mitoitukseenkin.

Kassavirtatulos -tunnusluvun tarkoitus on auttaa johtoa pääsemään ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Johto voi sen avulla simuloida etukäteen, miten eri päätösvaihtoehdot vaikuttavat yhtiön tulos-, tase- ja kassavirtakuvaan.

Mikään muu tuntemani mallintamistapa ei osaa synkronoida kaikkia kolmea yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Jos numerot eivät täsmää, liiketoiminnan johtamiseen jää turhaa riskiä.

Kassavirtatulos lasketaan yhtiön eri prosessien yhteenlasketuista rahavirroista. Se on myyntinumeroiden jälkeen reaaliaikaisin mittari yrityksen tuloksentekokyvystä.

Kassavirtatulos kertoo puhtaimmin yrityksesi kyvystä luoda uutta rahaa. Sitä käyttäessäsi et lomauta tai irtisano turhaan. Kassavirtatulos vetää viiveellä mukaansa myös virallisen tuloslaskelman sekä taseen.

Kassavirtatuloksen laskeminen on kohtuullisen helppoa. Johtoa tukevien tulkintojen tekeminen vaatii kuitenkin pitkää kokemusta ja oikeita analyysityökaluja. Niihinkin on onneksi tukea olemassa.

Kirjoittaja, LJK Riku Lehtinen on pääanalyytikko ja hallituksen puheenjohtaja, Strategic Accounting Finland Oy:ssä, sekä liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen.

Riku on Suomen kokeneimpiin kuuluva liikkeenjohdon konsultti, erityisalueenaan talousmallinnus. Hän on konsultoinut ja kouluttanut tuhansia yrityksiä ja ihmisiä niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorilla vuodesta 1976 lähtien.

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Paljon tilaa

Miten tulkitsen taseita, tuloslaskelmia ja tunnuslukuja?

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Helsinki

Riku Lehtinen

28.05.2024

Paljon tilaa

Kassavirtalaskelmien monet muodot

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside hotel, Helsinki

Riku Lehtinen

29.05.2024

Paljon tilaa

Esihenkilön taloustaidot – työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus tai Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Riku Lehtinen

12.06.2024 - 13.06.2024

Paljon tilaa

Kassavirtalaskelmien monet muodot

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside hotel, Helsinki

Riku Lehtinen

04.09.2024

Paljon tilaa

Miten tulkitsen taseita, tuloslaskelmia ja tunnuslukuja?

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Helsinki

Riku Lehtinen

05.09.2024

Paljon tilaa

Esihenkilön taloustaidot – työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki

Riku Lehtinen

19.09.2024 - 20.09.2024

Katso kaikki koulutukset