Blogiarkistoon

Modernin rekrytoinnin tehokurssi 29.11 — läpileikkaus parhaisiin käytäntöihin

Rekrytointiprosessi on tänä päivänä kokenut melkoisen muutoksen, sillä aikaisemmin työnantajalähtöinen hakuprosessi on muuttunut väkisinkin hakijalähtöiseksi. Rekrytoijana on sukellettava pintaa syvemmälle löytääkseen sopivimmat tekijät. Tätä on moderni rekrytointi, jossa digitaalisuus ja teknologia ovat suuressa roolissa.

Modernissa rekrytoinnissa hyödynnetään teknologian mahdollisuuksia uusien potentiaalisten hakijoiden jäljittämiseen. Digitaalisten, verkkoon luotavien työpaikkailmoitusten lisäksi hyödynnetään kovasti sosiaalisen median kanavia ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia, joista Linkedin lienee kanavista suosituin ja tulospohjaisin.

Sopivien ehdokkaiden löytäminen ja kartoittaminen vaatii modernin rekrytoinnin osaamista.

Työnantajamielikuva ja sen vaikutus

Työnantajamielikuva on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka vaikuttavat yrityksen houkuttelevuuteen työntekijöiden silmissä. Se kuvastaa yrityksen mainetta ja työympäristöä, ja voi olla ratkaiseva tekijä siinä, haluavatko potentiaaliset työntekijät hakea yritykseen töihin vai eivät. Positiivinen työnantajamielikuva voi houkutella lahjakkaita ammattilaisia ja auttaa säilyttämään nykyiset työntekijät.

Hyvä työnantajamielikuva perustuu usein seuraaviin tekijöihin:

  1. Reilu ja oikeudenmukainen kohtelu: Työntekijät arvostavat yritystä, joka kohtelee heitä oikeudenmukaisesti, tarjoaa tasapuoliset mahdollisuudet etenemiseen ja arvostaa heidän panostaan.
  2. Kilpailukykyiset edut ja palkkaus: Yritys, joka tarjoaa kilpailukykyisen palkkauksen ja houkuttelevat etuudet, erottuu positiivisesti työntekijöiden silmissä.
  3. Työelämän tasapaino: Nykypäivän työntekijät arvostavat joustavuutta työelämän ja yksityiselämän tasapainon ylläpitämisessä. Työnantaja, joka tarjoaa joustavia työaikoja, etätyömahdollisuuksia ja lomaoikeuksia, voi saada etulyöntiaseman.
  4. Kehittymismahdollisuudet: Ammatillinen kasvu ja kehitys ovat monille työntekijöille tärkeitä tekijöitä. Yrityksen tarjoamat koulutusohjelmat, mentorointi ja uramahdollisuudet vaikuttavat positiivisesti työnantajamielikuvaan.
  5. Yrityskulttuuri: Yrityksen ilmapiiri, arvot ja työyhteisön henki vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka houkuttelevana työpaikkaa pidetään. Positiivinen, kannustava ja avoin yrityskulttuuri houkuttelee monia potentiaalisia työntekijöitä.
  6. Sosiaalinen vastuu: Yrityksen panostukset yhteiskuntaan ja ympäristöön voivat vaikuttaa työnantajamielikuvaan. Osallistuminen hyväntekeväisyystoimintaan, ympäristöystävällisten käytäntöjen noudattaminen ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden noudattaminen ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka voivat houkutella työntekijöitä ja luoda positiivista mielikuvaa yrityksestä vastuullisena toimijana.

Työnantajamielikuvaan vaikuttavat useat tekijät, kuten kohtelu, edut, työelämän tasapaino, kehittymismahdollisuudet, yrityskulttuuri ja sosiaalinen vastuu. Luomalla positiivisen työnantajamielikuvan, yritys voi houkutella ja sitouttaa lahjakkaita työntekijöitä sekä pitää nykyiset työntekijät tyytyväisinä.

Yrityksen brändäys ja markkinointi – Modernin rekrytoinnin peruspilarit

Moderni rekrytointi perustuu yrityksen brändäykseen ja markkinointiin työnantajana. Työnhakijat tutkivat ja arvioivat potentiaalisia työnantajia verkossa ennen hakemista. Siksi on tärkeää luoda vahva työnantajabrändi, joka kertoo yrityksen arvoista, kulttuurista ja mahdollisuuksista. Sosiaalinen media, verkkosivut, blogit ja videomateriaalit voivat auttaa viestimään yrityksen ainutlaatuista tarinaa ja houkuttelemaan oikeanlaista osaamista.

Datan hyödyntäminen modernissa rekrytoinnissa

Analytiikka ja data ovat nykypäivän rekrytoinnin avainasemassa. Hyödynnä digitaalisia rekrytointijärjestelmiä ja muita työkaluja työnhakijoiden käyttäytymisestä, kuten millä sivustoilla he vierailevat, mitä avainsanoja he käyttävät, ja miten he reagoivat erilaisiin viesteihin. Tämä auttaa kohdentamaan rekrytointikampanjoita tehokkaammin sekä mittaamaan tuloksia.

Moderni rekrytointi on jatkuvaa oppimista

Moderni rekrytointi on jatkuvaa oppimista ja sopeutumista muuttuvaan työmarkkinatilanteeseen. Yritysten tulee olla avoimia uusille lähestymistavoille ja teknologisille ratkaisuille. Lopulta menestyksekäs moderni rekrytointi perustuu kykyyn luoda vahva työnantajamielikuva, tavoittaa oikeat osaajat ja varmistaa, että rekrytointiprosessi on saumaton ja osallistava hyödyntäen uusia, moderneja kanavia ja ratkaisuja.

Modernin rekrytoinnin tehokurssi 29.11 klo 9-16

Modernin rekrytoinnin tehokurssi on yhden päivän mittainen läpileikkaus modernin rekrytoinnin parhaisiin käytäntöihin. Koulutuksessa keskitymme erityisesti siihen, miten digitalisaatio ja osaajapula ovat muuttaneet rekrytointia.

Koulutuksen aikana käsitellään sosiaalista mediaa rekrytoinnin päänäyttämönä, työnantajakuvan kehittämistä ja rekrytointimarkkinointia, ehdokkaiden kartoitusta ja kontaktointia, sekä hyvästä ehdokaskokemuksesta huolehtimista.

Tehokurssi on monipuolinen yhdistelmä luennointia, harjoitustöitä ja ryhmäkeskustelua.

Koulutuksen ohjelma

Osa 1: Sosiaalinen media rekrytoinnissa

– Eri sosiaalisen median kanavat rekrytoinnissa
– Yritys- ja organisaatiotilien hyödyntäminen
– Henkilötilien hyödyntäminen: somen supervoima rekrytoinnissa
– Työntekijöiden valjastaminen some-rekrytalkoisiin
– HARJOITUS: kehityssuunnitelma somen käyttöön rekrytoinnissa

Osa 2: Työnantajakuvan kehittäminen ja rekrytointimarkkinointi

– Eri aikajänteet tekemisessä: strateginen vs taktinen tekeminen
– Kohderyhmäymmärrys ratkaisee pelin: tunnetko kohderyhmäsi riittävän hyvin?
– Sisällön tuottaminen: millainen sisältö lisää työpaikan houkuttelevuutta?
– Onnistuminen on 80% jakelua: miten jakelet sisällön perille asti?
– Harjoitus: sisältö- ja jakelusuunnitelman tekeminen omaan rekrytointiin

Osa 3: Ehdokkaiden aktiivinen kartoitus ja kontaktointi (”suorahaku”)

– Suorahakua tehdään kaikilla toimialoilla ja kaikentasoisiin tehtäviin
– Kartoitussuunnitelma tehostaa tekemistä: mieti ennen kuin lähdet etsintöihin
– Sopivien henkilöiden löytäminen: mistä löydän heidät ja heidän yhteystietonsa
– Kiinnostavien henkilöiden kontaktointi ja työmahdollisuuden markkinointi
– Harjoitus: kartoitussuunnitelman tekeminen omaan rekrytointiin

Osa 4: Hyvä ehdokaskokemus parantaa työnantajakuvaa ja helpottaa rekrytointia

– Mitä on ehdokas kokemus ja miten se vaikuttaa työnantajakuvaan?
– Hyvän ehdokaskokemuksen luominen rekryprosessin eri vaiheissa
– SCARF-malli ehdokaskokemuksen kehittämisen viitekehyksenä
– Ehdokaskokemuksen tutkiminen ja datalähtöinen kehittäminen
– Harjoitus: paremman ehdokaskokemuksen hahmottelua SCARF-mallin kautta

Ilmoittaudu seuraavaan koulutukseen tästä!

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Jarkko Koivuniemi - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Tulevaisuuden taloushallinto – tekoäly avuksi!

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jarkko Koivuniemi

21.08.2024

Jarkko Koivuniemi - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Saavutettavat dokumentit ja miten tekoäly voi parantaa saavutettavuutta?

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jarkko Koivuniemi

21.08.2024

Jarkko Koivuniemi - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Uusi arkistolaki tulossa?

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jarkko Koivuniemi

27.08.2024

Katso kaikki koulutukset