Blogiarkistoon
Neuvottelutaidot - YritysAkatemia

Nappaa parhaat neuvotteluvinkit ja kehity paremmaksi neuvottelijaksi. Tutustu myös neuvottelukoulutukseen.

Miten neuvotteluihin kannattaa valmistautua? Miten olla sekä kunnioittava että tiukka neuvottelija? Miten puhua rahasta? Neuvottelut ovat osa arkipäiväämme niin työelämässä kuin henkilökohtaisissakin suhteissa. Menestyksekäs neuvottelu vaatii kuitenkin tiettyjä taitoja ja lähestymistapoja. Tässä blogipostauksessa jaamme vinkkejä neuvotteluihin, jotka auttavat sinua saavuttamaan parempia tuloksia ja luomaan kestäviä sopimuksia.

Mitä neuvottelu on?

Neuvottelu on tilanne, jossa kaksi tai useampi osapuoli tulee yhteen keskustelemaan ja pyrkii saavuttamaan yhteisen sopimuksen tai ratkaisun. Neuvotteluissa osapuolet ilmaisevat näkemyksiään, tavoitteitaan ja etujaan sekä pyrkivät löytämään kompromisseja ja sopimaan asioista. Tärkeitä neuvottelutaitoja ovat kuuntelu, viestintä, joustavuus, neuvotteluratkaisujen etsiminen ja tavoitteiden saavuttaminen yhteistyössä muiden kanssa. Neuvotteluissa on tärkeää ilmaista näkemyksensä ja tavoitteensa selkeästi, mutta myös olla valmis kuuntelemaan muita ja etsimään kompromisseja. Neuvottelutaitoja ja -tyylejä käydään läpi mm. YritysAkatemian seitsemän tunnin koulutuksessa.

Neuvottelun vaiheet – miten neuvotellaan?

Neuvotteluprosessissa on useita vaiheita, jotka auttavat osapuolia saavuttamaan tuloksellisen sopimuksen tai lopputuloksen. Tässä on lyhyt yleiskuva neuvottelun eri vaiheista ja tärkeistä periaatteista:

 1. Valmistautuminen: Tehokas valmistautuminen on avainasemassa onnistuneessa neuvottelussa. Tutki huolellisesti asiaan liittyvät tiedot ja intressit, aseta selkeät tavoitteet ja suunnittele eri skenaarioita. Valmistautuminen antaa sinulle varmuutta ja valmiuksia vastata mahdollisiin haasteisiin.
 2. Aloitus ja keskustelun avaus: Neuvottelun alussa on tärkeää luoda avoin ja positiivinen ilmapiiri. Esittele osapuolet toisilleen, selitä neuvottelun tavoitteet ja aseta yhteiset pelisäännöt. Tämä auttaa luomaan luottamusta ja vähentämään jännitteitä.
 3. Ideointi ja vaihtoehtojen esiin tuominen: Keskustelun aikana pyri ideointiin ja vaihtoehtojen löytämiseen. Kannusta kaikkia osapuolia jakamaan näkemyksiään ja ideoitaan. Ole avoin uusille ajatuksille ja etsi luovia ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia.
 4. Neuvotteluratkaisujen etsiminen: Pyri rakentamaan yhteinen pohja neuvotteluratkaisujen löytämiseksi. Etsi kompromisseja ja win-win -tilanteita, joissa kaikki osapuolet voittavat jotain ja tuntevat, että heidän intressinsä on otettu huomioon. Ole joustava ja valmis tekemään myönnytyksiä, mutta älä unohda omia tavoitteitasi.
 5. Sopimuksen lopullistaminen: Kun sopimus on saavutettu, varmista, että se on selkeästi kirjattu ja ymmärretty kaikkien osapuolten kesken. Käy läpi tärkeimmät kohteet, aikataulut ja vastuut. Tarvittaessa hanki oikeudellista tai ammatillista apua varmistaaksesi sopimuksen lainmukaisuuden ja kestävyyden.

Muista myös tärkeitä periaatteita, kuten avoin kommunikaatio, kuuntelu, kunnioitus ja positiivinen asenne neuvottelukumppaneita kohtaan. Näiden periaatteiden noudattaminen auttaa rakentamaan luottamusta ja vahvistamaan suhteita neuvottelutilanteessa.

Neuvottelu tarjoaa mahdollisuuden luoda yhteinen ymmärrys ja saavuttaa kestävä sopimus.

Viisi olennaista vinkkiä menestyksekkäisiin neuvotteluihin

1. Valmistaudu huolellisesti: Tee taustatyötä ja kerää tarvittavaa tietoa ennen neuvotteluja. Ymmärrä osapuolten tavoitteet ja intressit, jotta voit luoda ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia. Valmistautuminen antaa sinulle myös varmuutta ja vahvistaa asemaasi neuvottelutilanteessa.

2. Kuuntele aktiivisesti: Hyvä kuuntelutaito on yksi tärkeimmistä neuvottelutaidoista. Pyri ymmärtämään toisten osapuolten näkemyksiä ja intressejä. Osoita kiinnostusta ja tee kysymyksiä. Tämä auttaa luomaan luottamusta ja avaamaan mahdollisuuksia win-win -ratkaisuille.

3. Ehdota vaihtoehtoja: Neuvotteluissa ei kannata jäädä jumiin vain yhteen ratkaisuvaihtoehtoon. Tarjoa ennalta mietittyjä erilaisia vaihtoehtoja, jotka voivat hyödyttää kaikkia osapuolia. Luovuus ja joustavuus ovat avainasemassa neuvottelutilanteissa.

4. Jatka vuoropuhelua ja pyri win-win -ratkaisuihin: Neuvottelut eivät pääty heti, kun sopimus on allekirjoitettu. Jatka avointa ja rakentavaa vuoropuhelua osapuolten välillä, ja varmista, että sopimus täytetään molempien osapuolten tyytyväisyydeksi. Pyri win-win -ratkaisuihin, joissa molemmat osapuolet hyötyvät ja tuntevat, että heidän intressinsä sekä ehdotukset on otettu huomioon.

5. Analysoi ja opi jokaisesta neuvottelusta: Jokainen neuvottelutilanne tarjoaa arvokkaita oppimiskokemuksia. Jälkikäteen ota hetki arvioida, mitä toimii hyvin ja mitä voisi parantaa. Opi omista virheistäsi ja menestyksistäsi, ja kehitä neuvottelutaitojasi jokaisen neuvottelun myötä. Jatkuva itsereflektio ja parantaminen auttavat sinua seuraavissa neuvotteluissa.

Neuvottelut ovat olennainen osa elämää ja menestyksekkäät neuvottelut perustuvatkin hyviin taitoihin ja oikeaan lähestymistapaan. Valmistaudu huolellisesti, kuuntele aktiivisesti, ehdota vaihtoehtoja, pyri win-win -ratkaisuihin ja analysoi jokainen neuvottelu oppimistarkoituksessa. Näiden vinkkien avulla voit parantaa neuvottelutaitojasi ja saavuttaa parempia tuloksia, olipa kyseessä sitten työelämä, henkilökohtaiset suhteet tai muut elämän tilanteet, joissa neuvotellaan tai tarvitaan neuvottelitilanteita.

Neuvottelukoulutukset YritysAkatemiassa

Neuvottelutaidot -koulutuksessa pohditaan onnistuneen neuvottelun elementtejä ja käydään läpi konkreettisia vinkkejä neuvotteluissa menestymiseen. Luento-opetuksen ja pienryhmätyöskentelyn kautta koulutuksen osallistujat saavat oppia ja varmuutta neuvotteluihin valmistautumisessa, neuvottelutahdon ylläpitämisessä ja neuvottelujen jälkihoidossa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet hyvään vuorovaikutukseen myös varsinaisen neuvottelutilanteen ulkopuolella. 

Koulutuksen ohjelma:

Onnistuneen neuvottelun elementit

 • Mistä hyvät neuvottelutaidot koostuvat?

Neuvottelujen rakenne

Asian ja ihmisen erottaminen toisistaan

Neuvottelijoiden käyttäytyminen

 • Itselle tyypillisen käyttäytymistyylin tunnistaminen ja mukauttaminen

Neuvottelujen kolme vaihetta

 • Käytännön neuvotteluvinkkejä
 • Tunnetason ydintarpeet, harjoitus
 • Hankalat neuvottelutilanteet

Neuvotteluharjoitus

Tutustu seuraavaan koulutukseen tästä


Paremmaksi neuvottelijaksi! -koulutuksessa käydään läpi rakentavaa neuvottelutyyliä sekä itselle tyypillistä käyttäytymistyyliä neuvottelutilanteissa. Konkreettisten neuvotteluvinkkien avulla koulutuksen osallistujat oppivat valmistautumaan neuvotteluihin ja keskustelemaan sopimuksen ehdoista strategisen luovasti, ottaen huomioon sekä omat että neuvottelukumppanin tarpeet. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet hyvään yhteistyöhön myös varsinaisen neuvottelutilanteen ulkopuolella. Koulutus on suunnattu jokaiselle, joka haluaa parantaa neuvotteluosaamistaan.

Koulutuksen ohjelma:

Rakentava neuvottelutyyli

 • Asemasotaa vai keskustelevaa neuvottelemista?

Itselle tyypillinen käyttäytymistyyli

 • Itselle tyypillisen käyttäytymistyylin tunnistaminen ja tietoinen mukauttaminen.

Neuvottelujen kolme vaihetta, neuvotteluvinkit

 • Valmistautuminen
 • Neuvottelutilanne
 • Jälkihoito

Tutustu seuraavaan koulutukseen tästä


Hankalat neuvottelutilanteet -koulutuksessa käydään läpi neuvottelijoiden tunnetason ydintarpeita, tyypillisimpiä tapoja taktikoida sekä hankalista neuvottelutilanteista eteenpäin pääsemistä. Koulutukseen osallistujat saavat käytännön kokemukseen perustuvia konkreettisia keinoja hankalien tilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä mahdollisimman hyvään lopputulokseen pääsemiseen hankalissakin neuvottelutilanteissa.

Koulutuksen ohjelma:

Rakentava neuvottelutyyli

 • Asemasotaa vai keskustelevaa neuvottelemista?

Hankalat neuvottelutilanteet

 • Taktikointi, provosointi.

Neuvottelutahdon ylläpitäminen

 • Tunnetason ydintarpeet
 • Luova neuvotteleminen
 • Altavastaajan neuvotteluvalta

Tutustu seuraavaan koulutukseen tästä

Tervetuloa mukaan!
Löydät muut koulutuksemme täältä

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Lottaliina - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Paremmaksi neuvottelijaksi!

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Lottaliina Pokkinen

31.12.2024

Lottaliina - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Hankalat neuvottelutilanteet

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Lottaliina Pokkinen

31.12.2024

Katso kaikki koulutukset