Blogiarkistoon
NIS2 direktiivi – kyberturvallisuustason vahvistaminen ja yhdenmukaistaminen

NIS2-direktiivi: Uuden aikakauden alku kyberturvallisuudessa — Säännösten soveltaminen alkaa 18.10.2024

Kyberturvallisuus on noussut viime vuosina yhä tärkeämmäksi aiheeksi, kun digitaalisen maailman kasvun myötä myös kyberriskit ovat moninkertaistuneet. Euroopan unioni on vastannut tähän haasteeseen päivittämällä kyberturvallisuuslainsäädäntöään NIS2-direktiivillä, joka korvaa ja laajentaa aikaisemman NIS1-direktiivin. Tämä blogipäivitys sukeltaa NIS2-direktiivin ytimeen, selittäen miksi se on merkittävä, kenelle se vaikuttaa, ja kuinka se kytkeytyy tarjoamaamme ajankohtaiseen koulutukseen, joka tarjoaa selkeyttä ja vastauksia direktiiviin liittyen.

Mikä on NIS2-direktiivi?

NIS2-direktiivi (EU-direktiivi 2022/2555) on Euroopan unionin uusin toimenpide kyberturvallisuuden tason nostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi jäsenmaissa. Se laajentaa soveltamisalaa kattamaan uusia sektoreita, jotka ovat kriittisiä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Direktiivi asettaa kyberturvallisuuden riskienhallinta- ja raportointivelvoitteita niin julkishallinnolle kuin yksityisille toimijoillekin, tähdäten kansallisen kyberturvallisuuden vahvistamiseen.

Vahvista kyberturvallisuuttasi: NIS2-direktiivi tuo uudet vaatimukset – me autamme sinua navigoimaan muutoksessa.

Kenelle direktiivi vaikuttaa?

NIS2 kohdistuu laajaan joukkoon sektoreita, kuten energia, jätevesihuolto, digitaalinen infrastruktuuri, tieto- ja viestintätekniikan palvelut, avaruus, posti- ja kuriiripalvelut, jätehuolto, kemikaalien valmistus, elintarvikkeiden tuotanto ja jalostus, valmistus, digitaalisen palvelun tarjoajat ja tutkimustoiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että monien yritysten ja organisaatioiden on päivitettävä kyberturvallisuuskäytäntöjään vastaamaan direktiivin vaatimuksia.

NIS2 direktiivi – kyberturvallisuustason vahvistaminen ja yhdenmukaistaminen -koulutus tarjoaa kattavan ymmärryksen direktiivin tavoitteista, soveltamisalasta ja keskeisistä vaatimuksista

YritysAkatemian etäkoulutus NIS2-direktiivi – kyberturvallisuustason vahvistaminen ja yhdenmukaistaminen on suunniteltu auttamaan organisaatioita valmistautumaan direktiivin vaatimuksiin. Koulutus kattaa kaikki olennaiset aiheet, kuten kansallisen kyberturvallisuusstrategian, direktiivin keskeiset velvoitteet ja niiden valvonta, tietoturvaloukkauksien hallinta, sekä riskienhallintavelvoitteiden vaikutukset eri sektoreille. Osallistumalla koulutukseen saat kattavan kuvan siitä, miten direktiivi vaikuttaa juuri sinun organisaatioosi ja miten voit valmistautua tuleviin muutoksiin.

Kenelle: Varsinkin uusien toimialojen edustajat: julkishallinto, energia-ala (mm vety- ja latauspisteiden palveluntarjoajat, Jätevesihuolto), Digitaalinen infrastruktuuri (tele, luottamuspalvelut, CDN, konesalit), Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) palveluiden hallinta, avaruus, posti- ja kuriiripalvelut, jätehuolto, kemikaalien valmistus, tuotanto ja jakelu, elintarvikkeiden tuotanto, jalostus ja jakelu, valmistus, digitaalisen palvelun tarjoajat, tutkimustoiminta.

Valitse sinulle sopiva ajankohta:

Koulutuksen ajankohdat:

Yhteenveto

NIS2-direktiivi tuo mukanaan merkittäviä muutoksia ja vaatimuksia, jotka vaikuttavat monenlaisiin toimialoihin kautta Euroopan. Sen tavoitteena on luoda turvallisempi digitaalinen ympäristö kaikille kansalaisille ja vahvistaa yhteiskunnan kriittisten infrastruktuurien kyberturvallisuutta. Etäkoulutuksemme tarjoaa avaimet ymmärtää näitä muutoksia ja valmistautua niihin parhaalla mahdollisella tavalla, varmistaen, että organisaatiosi ei vain noudata lainsäädäntöä, vaan myös parantaa kyberturvallisuuttaan pitkällä tähtäimellä.