Heidi Soininen

VT, Specialist Counsel, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Tietoa kouluttajasta

Heidi on työskennellyt useiden vuosien ajan yhteishankintayksikössä ja erikoistunut julkisiin hankintoihin. Hänellä on kokemusta eri toimialojen kilpailutuksista ja hankintasopimuksista.

Yritysakatemia