Jesse Hakkarainen

Asiantuntija, HTM, PTCServices Oy

Tietoa kouluttajasta

Erityisosaaminen: Cloudia-kilpailutusjärjestelmä, rakennusurakat, erityisalojen hankinnat.

Yritysakatemia