Juho Laine

OTM, asiantuntija , PTCServices Oy

Tietoa kouluttajasta

Erityisosaaminen: rakennusurakat, allianssimalli, neuvottelumenettely, Cloudia-kilpailutusjärjestelmä

Yritysakatemia