Leena Morri

OTM, VTM, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Tietoa kouluttajasta

Leena on erikoistunut julkisiin hankintoihin, sopimusoikeuteen sekä työ- ja virkamiesoikeuteen. Ennen Hankintajuristeille siirtymistään hän on työskennellyt ministeriöissä ja virastoissa sekä kaupungin hallinnossa hankinta- ja hallintolakimiestehtävissä noin 8 vuoden ajan.

Yritysakatemia