Tuukka Lappalainen

Asiantuntija, OTM, PTCServices Oy

Tietoa kouluttajasta

Erityisosaaminen: oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu, sekä kilpailuoikeus.

 

Asiakaspalaute Tuukan koulutuksesta

”Koulutus oli rakennettu hyvin ja selkeästi. Esimerkit ja oikeustapaukset kuvattiin ymmärrettävästi siten, että niitä oli helppo peilata oman alan hankintoihin. Usein esimerkkeinä käytetään turhan vaikeita tapauksia, jolloin niiden hahmottaminen ja omaan työhön vertaaminen on vaikeaa ja asiasisältö jää ymmärtämättä.”

Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 1.2.2023
Yritysakatemia