Kirjanpidon perusteet

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset
Mika Vesa - YritysAkatemia

Kirjanpito paperilla tai sähköisesti? Verkkolaskut ja verkko-ostolaskut kirjanpidossa. Mitä eroa on debetillä ja kreditillä? Tai mitä eroa on tuloslaskelmalla ja taseella? Tulot, menot, varat, velat?

Koulutuksessa käydään läpi kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat sekä avataan käytännönläheisesti kirjanpidon logiikkaa että osakirjanpitojen, kuten osto- ja myyntireskontran, ja palkanlaskennan liittymistä kirjanpitoon.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää kirjanpidon perusasiat: tositteiden kirjaus, mistä luvut tulevat tuloslaskelmaan ja taseeseen, miten ALV vaikuttaa kirjanpidossa ja miten se kirjataan. Koulutus antaa valmiudet peruskirjanpidon hoitamiseen myös tilitoi-mistoa varten sekä auttaa ymmärtämään kirjanpidon raportteja.

Kaipaatko lisäksi tietoa tilinpäätöksen perusteista? Saat Kirjanpidon perusteet ja Tilinpäätöksen perusteet -koulutukset yhteishintaan 1490 euroa + alv, kun ilmoittaudut molempiin yhtä aikaa sähköpostitse: info@yritysakatemia.fi

Lähipäiväkoulutus on pienryhmämuotoinen, 5-14 henkilöä.

Ohjelma klo 9.00–16.00 molempina päivinä + / – 15 min.

1. päivä         

Kirjanpitolain ja -asetuksen keskieset asiat

Tositteet kirjanpidon perusteena

  • Kirjanpitolain vaatimukset tositteelle
  • Itse laaditut ja puutteelliset tositteet sekä niiden täydentäminen

Tuloslaskelman ja taseen erilaisuus

Tulos- ja tasekaavojen sisällön ymmärtäminen

  • Kirjausharjoitus tuloista, menoista ja rahoitustapahtumista

Arvonlisäverotus ja kirjanpito

  • Arvonlisäverotuksen keskeiset periaatteet
  • Arvonlisäverolain vaatimukset tositteelle
  • Arvonlisäveron kirjanpidollinen käsittely
  • Arvonlisäveron kuukausi-ilmoituksen täyttäminen

Kirjanpidon ja verotuksen välinen yhteys

  • Edustus-, kokous- ja markkinointimenot
  • Alle kolmen vuoden kalusto ja pienhankinnat
  • Yhtiön ja omistajan väliset liiketapahtumat

Tilinavaus ja kaudenaikainen kirjanpito

  • Tositteiden kirjaukset
  • Edellisissä kuukausissa tapahtuneiden virheiden korjaaminen
  • Muistiotositteen sisältö

Omavero kirjanpidossa

  • Tarvittavat kirjanpitotilit
  • Esimerkki omavero-kirjauksesta
  • Omaveron täsmäyttäminen
  • Omaveron tiliote

Kirjanpidolliset toimenpiteet kuukauden vaihteessa

  • Tilien saldojen varmistaminen ja täsmäyttäminen: pankkitilit, lainat, saamiset, velat jne.
  • Tilien sisällön tarkistaminen ja tili-erittelyt, tulojen ja menojen täsmäytys ja jaksotus
  • Palkkojen ja palkkioiden täsmäytykset
  • Sosiaalikuluvelvoitteiden kontrolloiminen

2. päivä

Kirjanpidon erityistilanteita

  • Osamaksukauppa
  • Tuet ja avustukset
  • Ulkopuoliset palvelut / liiketoiminnan muut kulut

Kirjanpitoasiakirjat ja niiden säilytys

  • Koneellista kirjanpitoa koskevat säännökset
  • Kirjanpitomateriaalin arkistointi käytännössä

Käytännön kirjanpitoharjoitusten tekeminen

  • Suuri osa päivästä käytetään harjoituksen tekemiseen
  • Tilikartan käyttäminen, alv-kirjaus, tositteiden tiliöinti
  • Harjoituksessa tiliöidään tositteita ja opitaan tositteiden ja kirjanpidon raporttien yhteys
  • Kirjausten avulla opitaan kirjausketju tositteesta raportointiin ja tuloslaskelman ja taseen erot käytännön tasolla
  • Tehdään arvonlisäveron kirjauksia ja kirjauksista johdetaan raportti verottajalle

Katso seuraavat koulutukset

Kategoria Taloushallinto

KestoMonipäiväinen

KampanjaLisäosallistujat webinaariin -50%

Lähikoulutus990.00€ + alv

Webinaari990.00€ + alv

Koulutus liittyy aiheisiin: