Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset

Millainen on onnistunut sote-hankinta ja miten se tehdään? Miten hankinnalla voidaan vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja hyötyä vuoropuhelusta hankintayksikön, palveluntuottajien ja asiakkaiden kesken? Miten tarjouksessa luvattua laatua ylläpidetään sopimuskaudella? Millaiset sopimusvalvonnan keinot ovat tarpeen? Miten vahvistaa luottamusta sote-toimijoiden, hankintayksikön ja asiakkaiden kesken?

Päivän aikana perehdymme sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen erityiskysymyksiin käytännön esimerkkitilanteiden avulla. Saat päivitettyä tietoa sote-palveluhankinnan suunnittelusta, kilpailutusprosessista ja sopimuskauden aikaisesta toiminnasta sekä vaikuttavuusperusteisista hankinnoista.

Voit myös lähettää luennoitsijoille ennakkokysymyksiä, joihin palataan koulutuspäivän aikana.

Koulutus sopii sekä hankintayksiköille että tarjoajille.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii PTCServices Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.

Tekniikka: Koulutus järjestetään etäyhteyksin Teams-kokouksena. Osallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä esitysmateriaalit ja voit osallistua keskusteluun niin suullisesti kuin chat-viestein. Osallistuminen verkossa on helppoa ja vaivatonta, tarvitset vain verkkoyhteyden. Saat osallistumislinkin webinaaritilaan (Teams) viimeistään pari päivää ennen kurssia. Tallenne on katsottavissa 7vrk kurssin jälkeen.

Ohjelma klo 9.00–16.00 +/- 15 min.

Sote-hankintojen kilpailuttaminen hankintalain näkökulmasta

 • Miten sote-hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaan?
 • Miten valitsen hankintamenettelyn?
 • Puitejärjestelyt, dynaamiset hankintamenettelyt esim. avoin sopimusjärjestely
 • Sote–kuljetusten hankkiminen käyttöoikeuspalveluna

Vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet – laatua asiakkaalle

 • Markkinavuoropuhelun mahdollisuudet
 • Palvelujen käyttäjien huomioiminen
 • Asiakkaan osallistaminen
 • Miten laatu huomioidaan?
 • Palvelun kustannustason varmistaminen
 • Miten asetan vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet järkevästi?

Vaikuttavuusperusteiset hankinnat

 • Mitä tarkoitetaan vaikuttavuusperusteisella hankinnalla?
 • Vaikuttavuus sote-hankinnoissa esimerkkien kautta
 • Laadun mittaaminen sopimuskaudella

Hankintasopimukset ja sopimuksenaikainen vuoropuhelu

 • Sopimusmallit ja sopimusaikainen yhteistyö
 • Palvelun laadun seuranta sopimuskaudella, valvonnan menetelmät, sopimussakot ja muut seuraamukset
 • Hinnanmuodostusmenetelmät ja sopimusaikaiset hinnanmuutokset
 • Voinko reklamoida, jos palvelun taso ei vastaa luvattua? Miten teen reklamaation?

Tilaisuuden yhteenveto ja loppukeskustelu

 • Vältä sudenkuopat
 • Yleisimmät virheet ja niiden välttäminen
 • Huonoimmat käytännöt ja tapausesimerkit

Kategoria Sopimusoikeus

Kesto7 tuntia

Kouluttajat

Saara Haukipuro, Riikka Heikkinen

Katso kouluttajan tiedot ja muut koulutukset klikkaamalla nimeä

Koulutus liittyy aiheisiin: