Yrityksen velvollisuudet yhteistoimintaneuvotteluissa

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset

Koulutuksessa käydään läpi lakiin tulleet muutokset ja niiden vaikutukset käytäntöön sekä erot vanhaan yhteistoimintalakiin. Laki astui voimaan 1.1.2022.

Koulutusaamupäivä antaa syvällisen kokonaiskuvan yrityksen yhteistoimintalaista johtuvista velvollisuuksista yhteistoimintaneuvotteluissa erityisesti harkittaessa henkilöstön vähentämistä.

Koulutus soveltuu yrityksen henkilöstöhallinnon työntekijöille ja yrityksen johdolle, joka joutuu noudattamaan yhteistoimintalakia ja täytäntöön panemaan henkilöstön vähentämisiä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Tule kuuntelemaan käytännön neuvot, joiden avulla voit välttää YT-neuvotteluiden ja irtisanomistilanteiden tyypillisimmät virheet.

Ohjelma klo 9.00–13.00

Yhteistoimintaneuvottelut ja henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

  • Yhteistoiminta- ja neuvottelumenettely
  • Neuvotteluajat
  • Yrityksen kirjalliset dokumentit neuvottelumenettelyn aikana ja sen jälkeen
  • Irtisanomisperusteet ja niiden kirjaaminen neuvotteluissa
  • Irtisanomisen ja lomautuksen täytäntöönpano neuvotteluiden jälkeen
  • Sopimukset työntekijöiden kanssa
  • Erityinen työsuhdeturva
  • Takaisinottovelvollisuus
  • Yhtiön korvausvelvollisuus

Kategoriat Palkkahallinto, Sopimusoikeus

Kesto4 tuntia

KampanjaLisäosallistujat webinaariin -50%

Koulutus liittyy aiheisiin: