Kategoriat Johtaminen ja vuorovaikutus, Taloushallinto

Esihenkilön taloustaidot – työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen

Kouluttaja

Riku Lehtinen

Katso kouluttajan muut koulutukset

PaikkaRadisson Blu Plaza Hotel, Helsinki

Alkaa19.09.2024 klo 09.00

Päättyy20.09.2024 klo 15.30

KestoMonipäiväinen

Lähikoulutus1290.00€ + alv

Paljon tilaa

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu esihenkilöille ja tiimipäälliköille sekä johtajille, jotka tekevät talousvaikutteisia päätöksiä.  Koulutus antaa kattavan kokonaiskuvan siitä, miten erilaiset suunnitelmat ja toimet vaikuttavat talouteen ja tunnuslukuihin – sekä aivan erityisesti: riittävätkö rahat? 

Organisaatioiden madaltuessa ja itseohjautuvuuden lisääntyessä esihenkilöiden ja tiimipäälliköiden taloustaitojen tarve kasvaa. 

Esihenkilön taloustaidot -koulutuksesta saat kattavat tiedot talouden eri osa-alueista, opit talouden tärkeimmät käsitteet ja osaat budjetoida sekä seurata toimintaa ja investointeja aiempaa tarkemmin ja helpommin.

Tähän koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa taloushallinnon osaamista.

__

Lähikoulutus: Esihenkilön taloustaidot – työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen, PDF

Ohjelma klo 9.00–15.30 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 15.30

1. päivä: Pääpaino sisäisen ja operatiivisen laskentatoimen näkökulmilla

”Enempää ei esihenkilön tai tiimipäällikön tarvitse tietää taloudesta”

 • Toiminnan ja talouden yhteydet
 • ”Tulokset” eivät ole aina rahaa – miten ja miksi?

Toiminnan suunnittelu ja suunnitelmien muuttaminen budjeteiksiI?

 • Tavoitteet vs. toteuma plus ennusteet 
 • Mistä näemme, onko toiminnan ohjaukselle tarvetta?
 • Toiminnan rahanäkökulmainen seuranta ja korjausliikkeet
 • Tulosyksikkö-/ kustannuspaikka-/ osasto-/ tiimikohtainen budjetointi ja seuranta
 • Katelaskennan eri muodot – myös rahanäkökulmaiset
 • Hinnoittelu

Investointilaskelmat ja niiden seuranta

 • Investointien vaikuttavuuden mallintaminen
 • Investointilaskelmat päätösten teon pohjaksi
 • Investointien rahoituksen suunnittelu ja rahoitusratkaisut
 • Investointien toteutumisen seuranta
 • Investointien aikataulu- ja kustannusmuutosten päivittäminen
 • Investointi- ja muiden riskien hallinta
 • Aineellisten ja aineettomien investointien erilaiset kirjanpitokäsittelyt sekä niiden vaikutus seurantaan

2.päivä: Pääpaino ulkoisen ja strategisen laskentatoimen näkökulmilla

Kustannuspaikkojen ja projektien talousvaikutukset koko yritykseen

 • Tiimien talous osana yrityksen tuloslaskelmia, taseita ja kassavirtoja
 • Konsernit ja verkostot – johtaminen ja seuranta erityisesti rahan virtausten näkökulmista

Rahoittajien ja sijoittajien näkökulmat

 • Mitä tunnuslukuja ulkopuoliset sidosryhmät yleensä seuraavat ja miksi?
 • Mitä mittareita heidän kannattaisi seurata?

Tuloslaskelmien ”alimmat rivit” ja rahan liikkeet –  miten poikkeavat toisistaan?

 • Kilpailijavertailut ja kirjanpidon jaksotettujen vs. jaksottamattomien kassavirtatulosten väliset vertailut – mitä ne kertovat?

Organisaation tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittarit

 • Mitä eroa on ”tuottavuudella” ja ”vaikuttavuudella”?
 • Kassavirtaperustaiset ja rooliodotuksiin pohjaavat kannustinjärjestelmät

Prosessit tarvitsevat käyttöpääomia  –  mitä ne ovat ja miten lasketaan?

 • Brutto- vs. nettokäyttöpääoma sekä kausivaihtelujen rahoitus

Johtamistavan vaikutukset toimintaan ja talouteen

 • Vertikaalisen vs. horisontaalisen johtamistavan vaikutukset investointi- ja osinkojen maksukykyyn tuoreiden tutkimusten valossa

Koulutuspäivän aikana käsitellään tuoreita keisejä julkisista tiedoista, esim. mistä nähtiin Siklatilojen tuleva konkurssi jo vuoden 2020 -luvuista.  Jos kiinnostusta riittää ja aika antaa myöten, niin rahavirtanäkymiä avataan myös Jukkatalosta, rakennusliike Lehdosta,  Atriasta, HKScanista, Olvista, Raisiosta, Sandvikista, Snellmannista, Trainers Housesta jne.

__

Lisätietoja info@yritysakatemia.fi

Ilmoittaudu

Haluatko tämän koulutuksen yksityiskoulutuksena organisaatiollesi? Vai tarvitsetko kokonaan räätälöityä koulutusta?

Palaa koulutushakuun

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Koulutus käynnissä

Miten tulkitsen taseita, tuloslaskelmia ja tunnuslukuja?

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Riku Lehtinen

30.11.2023

Mennyt

Sitouta ja motivoi onnistuneella esihenkilöviestinnällä

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Eila Mäntyjärvi

30.11.2023

Jukka Kataja - YritysAkatemia

Vielä ehdit ilmoittautua

Työntekijästä esihenkilöksi – lähtölaukaus esihenkilötyöhön

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja

05.12.2023

Katso kaikki koulutukset

Yritysakatemia