Kategoriat Johtaminen ja vuorovaikutus, Taloushallinto

Esihenkilön taloustaidot – työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen

PaikkaRadisson Blu Seaside, Helsinki

Alkaa18.10.2023 klo 09.00

Päättyy19.10.2023 klo 15.30

KestoMonipäiväinen

Lähikoulutus1290.00€ + alv

Mennyt

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu esihenkilöille ja tiimipäälliköille sekä johtajille, jotka tekevät talousvaikutteisia päätöksiä.  Koulutus antaa kattavan kokonaiskuvan siitä, miten erilaiset suunnitelmat ja toimet vaikuttavat talouteen ja tunnuslukuihin.   

Tähän koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa taloushallinnon osaamista. 

Organisaatioiden madaltuessa ja itseohjautuvuuden lisääntyessä esihenkilöiden ja tiimipäälliköiden taloustaitojen tarve kasvaa. 

Esihenkilön taloustaidot -koulutuksesta saat kattavat tiedot talouden eri osa-alueista, opit talouden tärkeimmät käsitteet ja osaat budjetoida sekä seurata toimintaa ja investointeja aiempaa tarkemmin ja helpommin.

__

Lähikoulutus: Esihenkilön taloustaidot – työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen, PDF

Ohjelma klo 9.00–15.30 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 15.30

1. päivä: Pääpaino sisäisen ja operatiivisen laskentatoimen näkökulmilla

”Enempää ei esihenkilön tai tiimipäällikön tarvitse tietää taloudesta”

 • Toiminnan ja talouden yhteydet

Toiminnan suunnittelu ja suunnitelmien muuttaminen budjeteiksiI?

 • Tavoitteet vs. toteuma plus ennusteet – toiminnan ohjaus
 • Toiminnan talousnäkökulmainen seuranta ja korjausliikkeet
 • Tulosyksikkö-/ kustannuspaikka-/ osasto-/ tiimikohtainen budjetointi ja seuranta
 • Katelaskennan eri muodot
 • Hinnoittelu

Investointilaskelmat ja niiden seuranta

 • Investointien vaikuttavuuden mallintaminen
 • Investointilaskelmat päätösten teon pohjaksi
 • Investointien rahoituksen suunnittelu ja rahoitusratkaisut
 • Investointien toteutumisen seuranta
 • Investointien aikataulu- ja kustannusmuutosten päivittäminen
 • Investointi- ja muiden riskien hallinta
 • Aineellisten ja aineettomien investointien erilaiset kirjanpitokäsittelyt sekä niiden vaikutus seurantaan

2.päivä: Pääpaino ulkoisen ja strategisen laskentatoimen näkökulmilla

Kustannuspaikkojen ja projektien talousvaikutukset koko yritykseen

 • Tiimien talous osana yrityksen tuloslaskelmia, taseita ja kassavirtoja
 • Konsernit ja verkostot – johtaminen ja seuranta

Rahoittajien ja sijoittajien näkökulmat

 • Mitä tunnuslukuja ulkopuoliset sidosryhmät seuraavat ja miksi?

Tuloslaskelmien ”alimmat rivit” eli jaksotetut tulokset vs. jaksottamattomat  –  miten poikkeavat toisistaan?

 • Kilpailijavertailut ja jaksotettujen vs. jaksottamattomien tulosten väliset vertailut – mitä ne kertovat?

Organisaation tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittarit

 • Kassavirtaperustaiset ja rooliodotuksiin pohjaavat kannustinjärjestelmät

Prosessit tarvitsevat käyttöpääomia  –  mitä ne ovat ja miten lasketaan?

 • Brutto- vs. nettokäyttöpääoma sekä kausivaihtelujen rahoitus

Johtamistavan vaikutukset toimintaan ja talouteen

 • Vertikaalisen vs. horisontaalisen johtamistavan vaikutukset investointi- ja osinkojen maksukykyyn tuoreiden tutkimusten valossa

Erityisesti toisen koulutuspäivän aikana käsitellään tuoreita keisejä julkisista tiedoista, esim. Atria, HKScan, Olvi, Raisio, Sandvik, Snellman, Trainers House …

__

Lisätietoja info@yritysakatemia.fi

Ilmoittaudu

Haluatko tämän koulutuksen yksityiskoulutuksena organisaatiollesi? Vai tarvitsetko kokonaan räätälöityä koulutusta?

Palaa koulutushakuun

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Vielä ehdit ilmoittautua

Irtisanominen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella – käytännön näkökulmasta

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Alexa Kavasto

05.03.2024

Vielä ehdit ilmoittautua

Generatiivisen tekoälyn perusteet ja sovelluskohteet

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jani Teerioja

05.03.2024

Vielä ehdit ilmoittautua

Työpaikan lakisääteiset henkilöstösuunnitelmat kuntoon

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Kiira Koponen

06.03.2024

Katso kaikki koulutukset

Yritysakatemia