Blogiarkistoon
YritysAkatemia - Esihenkilön talousosaaminen

Esihenkilön ja tiimipäällikön taloustaitojen tarve kasvaa – Pysytkö mukana? Lähikoulutus Helsingissä 13.-14.12.2023

Liiketoiminnan menestyksen ytimessä on vahva talousosaaminen. Organisaatioiden madaltuessa ja itseohjautuvuuden lisääntyessä esihenkilöiden ja tiimipäälliköiden taloustaitojen tarve kasvaa.

Esihenkilön talousosaaminen on kilpailuvaltti, joka voi auttaa organisaatiota menestymään taloudellisesti ja saavuttamaan tavoitteensa.

Esihenkilön taloustaitojen tarve kasvaa

Esihenkilöt ovat organisaation kulmakiviä, ja heidän roolinsa on monipuolinen ja vaativa. Yksi usein aliarvioitu mutta äärimmäisen tärkeä taito, joka esihenkilöllä tulisi olla hallussaan, on vahva talousosaaminen. Kun esihenkilö ymmärtää organisaation taloudelliset perusasiat, hän pystyy tekemään perustellumpia päätöksiä ja vaikuttamaan positiivisesti tiimiinsä.

Talousosaaminen voi auttaa esihenkilöitä monin tavoin. Ensinnäkin, se antaa heille välineet tulkita taloudellisia raportteja ja ymmärtää yrityksen taloudellista tilaa. Tämä tieto auttaa heitä tekemään päätöksiä, jotka ovat linjassa organisaation taloudellisten tavoitteiden kanssa.

Toiseksi, talousosaaminen auttaa esihenkilöitä budjetoimaan tehokkaasti. Kun he tietävät, miten budjetti rakentuu ja mitkä ovat keskeiset talouskäsitteet, he voivat laatia realistisia budjetteja, jotka auttavat organisaatiota saavuttamaan taloudelliset tavoitteet.

Lisäksi, vahva talousosaaminen mahdollistaa paremman toiminnan seurannan. Esihenkilö voi seurata tiiminsä suoritusta taloudellisten tunnuslukujen kautta ja tarvittaessa tehdä korjausliikkeitä.

Kaiken kaikkiaan, esihenkilön talousosaaminen on kilpailuvaltti, joka voi auttaa organisaatiota menestymään taloudellisesti ja saavuttamaan tavoitteensa.

Talousosaaminen on liiketoiminnan menestyksen peruspilari

Liiketoiminnan menestyksen ytimessä on vahva talousosaaminen. Talousosaaminen toimii perustana, joka mahdollistaa organisaation menestyksen ja pitkäaikaisen kestävyyden. Miksi talousosaaminen on niin ratkaisevan tärkeä tekijä liiketoiminnan menestyksessä. Pureudutaan siihen vähän tarkemmin.

Vahva talousosaaminen antaa organisaatiolle kyvyn tehdä fiksuja päätöksiä. Kun organisaatio ymmärtää taloutensa, se voi suunnitella toimintansa strategisesti ja varmistaa, että resurssit käytetään optimaalisesti. Tämä voi tarkoittaa investointien kohdentamista oikein, kustannustehokkuuden parantamista tai uusien kasvumahdollisuuksien tunnistamista.

Lisäksi, talousosaaminen mahdollistaa tarkemman toiminnan seurannan. Organisaatio voi seurata suorituskykyä taloudellisten tunnuslukujen kautta ja reagoida nopeasti muutoksiin. Tämä auttaa organisaatiota pysymään kilpailukykyisenä ja varmistamaan, että se saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.

Talousosaaminen on myös tärkeää ulkoisten sidosryhmien, kuten sijoittajien ja rahoittajien, näkökulmasta. Kun organisaatio pystyy esittämään vahvan talousosaamisen, se voi houkutella investointeja ja luottamusta markkinoilla.

Käytännön esimerkit osoittavat, että yritykset, jotka panostavat talousosaamiseen, menestyvät usein paremmin ja selviytyvät paremmin vaikeista ajoista. Talousosaaminen on siis liiketoiminnan menestyksen peruspilari, joka kannattaa huomioida strategisena tekijänä organisaation kehittämisessä.

Miksi osallistua koulutukseen?

Esihenkilön taloustaidot – työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen -koulutuksesta saat kattavat tiedot talouden eri osa-alueista, opit talouden tärkeimmät käsitteet ja osaat budjetoida sekä seurata toimintaa ja investointeja aiempaa tarkemmin ja helpommin. Tutustu käytännön esimerkkeihin siitä, miten koulutus voi hyödyttää sinua.

Talousosaaminen tehostaa päätöksentekoa:


Osallistumalla koulutukseen, saat vahvan pohjan ymmärtää, miten erilaiset päätökset ja suunnitelmat vaikuttavat organisaation talouteen. Esimerkiksi, kun tiedät, miten budjetoida ja seurata toimintaa, voit tehdä fiksumpia päätöksiä.

💡 Esimerkki: Voit paremmin ohjata tiimisi resursseja ja varmistaa, että investoinnit tuottavat odotetut tulokset.

Talousosaaminen lisää itseluottamusta:


Koulutus ei vaadi aiempaa taloushallinnon osaamista, joten se on avoin kaikille esihenkilöille. Kun kasvat talousosaamisessa, saat itseluottamusta tehdä ja perustella päätöksiäsi taloudellisin perustein.

💡 Esimerkki: Kun pystyt selittämään, miten tiimisi toiminta vaikuttaa yrityksen tulokseen, voit vakuuttaa sidosryhmät ja esittää vahvempia ehdotuksia.

Valmistaudu tulevaisuuden johtamiseen:


Itseohjautuvuuden ja organisaatioiden madaltumisen aikakaudella, taloustaidot ovat entistä tärkeämpiä esihenkilöille. Koulutuksen avulla olet valmis ottamaan vastuuta talousnäkökulmasta omassa roolissasi.

💡 Esimerkki: Voit osallistua keskusteluihin organisaation talousstrategiasta ja näyttää, että ymmärrät, miten tiimisi osallistuu yrityksen menestykseen.

Lähikoulutus on tarkoitettu esihenkilöille ja tiimipäälliköille sekä johtajille, jotka tekevät talousvaikutteisia päätöksiä. Koulutus antaa kattavan kokonaiskuvan siitä, miten erilaiset suunnitelmat ja toimet vaikuttavat talouteen ja tunnuslukuihin. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa taloushallinnon osaamista.

Ajankohta ja paikka

13.-14.12.2023 klo 9-15.30 Radisson Blu Seaside, Helsinki.

Tervetuloa mukaan, lue lisää koulutussivuiltamme.

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Jarkko Koivuniemi - YritysAkatemia

Mennyt

Copilot ja Outlook: Tehokkaasti yhdessä

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jarkko Koivuniemi

13.06.2024

Mennyt

Tekoälyn riskit – hallusinaatiot, vinoumat ja tietoturva

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jani Teerioja

13.06.2024

Jarkko Koivuniemi - YritysAkatemia

Koulutus käynnissä

Copilot ja Teams: Tehokkaasti yhdessä

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jarkko Koivuniemi

13.06.2024

Katso kaikki koulutukset