Blogiarkistoon
YritysAkatemia tarjoaa satoja laadukkaita koulutuksia keskittyen asiakastyytyväisyyteen ja korkeaan laatuun.

Satoja etä- ja lähikoulutuksia: Tehoa oppimiseen YritysAkatemian kattavilla koulutuksilla

YritysAkatemia tarjoaa laajan valikoiman etä- ja lähikoulutuksia, jotka vastaavat nykypäivän työelämän tarpeisiin ja trendeihin. Olipa kyseessä taloushallinto, palkkahallinto, tekoäly, johtajuus ja vuorovaikutus tai sopimusoikeus, löydät meiltä sopivan koulutuksen kehittääksesi osaamistasi.

YritysAkatemia on perheyritys, joka tarjoaa asiakaslähtöistä, ajankohtaista ja laadukasta koulutusta. Vahvuuksiamme ovat yli 30 vuoden kokemus ja kouluttajien ammattitaito. Tarjoamme laajan valikoiman koulutuksia taloushallinnosta esihenkilökoulutuksiin ja vuorovaikutustaidoista julkisiin hankintoihin. Koulutuskalenteristamme löytyy satoja etä- ja lähikoulutuksia. Lisäksi järjestämme räätälöityjä koulutuksia, jotka voidaan toteuttaa sekä etä- tai lähikoulutuksena yrityksen omissa tiloissa.

Taloushallinnon koulutukset YritysAkatemiassa

Taloushallinnon koulutukset tarjoavat syvällistä tietoa yrityksen talouden hallinnasta, budjetoinnista ja raportoinnista. Näiden koulutusten avulla voit kehittää taloudellista osaamistasi ja parantaa yrityksesi taloudellista suorituskykyä. Taloushallinnon koulutukset käsittelevät muun muassa seuraavia aiheita:

 • Budjetointi ja taloussuunnittelu: Opit luomaan realistisia budjetteja ja strategioita yrityksesi talouden hallintaan. Tämä kattaa eri budjetointitekniikat ja menetelmät, joilla voit optimoida yrityksesi resurssien käyttöä ja saavuttaa taloudelliset tavoitteet. Budjetointi on kriittinen osa yrityksen strategista suunnittelua, ja kurssit antavat sinulle työkalut tehokkaaseen taloushallintaan.
 • Kirjanpito ja tilinpäätös: Saat syvällistä tietoa kirjanpidon käytännöistä ja tilinpäätöksen laatimisesta. Kurssit kattavat kirjanpidon perusperiaatteet, lakisääteiset velvoitteet ja tilinpäätöksen analysoinnin. Näiden taitojen avulla voit varmistaa yrityksesi taloudellisen tiedon tarkkuuden ja luotettavuuden, mikä on olennainen osa liiketoiminnan menestystä.
 • Verotus ja verosuunnittelu: Ymmärrät verolainsäädännön perusteet ja opit hyödyntämään verosuunnittelun mahdollisuudet. Tämä sisältää verolainsäädännön muutosten seuraamisen ja niiden vaikutuksen arvioinnin yrityksen talouteen. Verosuunnittelun avulla voit optimoida yrityksesi verotuksellisen aseman ja vähentää verokustannuksia laillisesti.
 • Talousraportointi ja analyysit: Kehität taitojasi talousraporttien laatimisessa ja taloudellisten analyysien tekemisessä. Koulutuksissa käsitellään erilaisten raporttien luomista ja tulkintaa sekä niiden hyödyntämistä päätöksenteossa. Talousraportit tarjoavat tärkeää tietoa yrityksen johdolle ja muille sidosryhmille, ja niiden oikeaoppinen laatiminen on keskeinen taito taloushallinnon ammattilaisille.
 • Riskienhallinta: Opit tunnistamaan ja hallitsemaan yrityksen taloudellisia riskejä. Koulutuksissa käsitellään riskienhallinnan strategioita ja menetelmiä, joilla voit suojata yrityksesi taloudellista vakautta. Riskienhallinta on tärkeä osa taloushallintoa, ja sen avulla voit ennakoida ja hallita mahdollisia taloudellisia uhkia.
Taloushallinnon koulutuksissa opit budjetoinnin ja talousraportoinnin tärkeimmät taidot.

Palkkahallinnon koulutukset YritysAkatemiassa

Palkkahallinnon koulutukset keskittyvät palkanlaskennan ja palkkahallinnon käytäntöihin. Koulutuksissa käsitellään ajankohtaisia lainsäädännön muutoksia ja annetaan konkreettisia työkaluja palkkahallinnon hoitamiseen tehokkaasti. Palkkahallinnon koulutukset käsittelevät muun muassa seuraavia aiheita:

 • Palkanlaskennan perusteet: Opit palkanlaskennan perusprosessit ja käytännöt. Koulutuksissa käydään läpi palkanlaskennan vaiheet, palkkaperusteet ja erilaiset palkkausjärjestelmät. Palkanlaskenta on monimutkainen prosessi, joka vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta, ja koulutukset auttavat sinua hallitsemaan sen tehokkaasti.
 • Palkkahallinnon lainsäädäntö: Ymmärrät palkkahallintoon liittyvät lainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset. Koulutuksissa keskitytään ajankohtaisiin lakimuutoksiin ja niiden käytännön soveltamiseen palkkahallinnossa. Lainsäädännön tuntemus on välttämätöntä, jotta voit varmistaa yrityksesi palkkahallinnon lainmukaisuuden ja välttää mahdolliset oikeudelliset riskit.
 • Palkkaohjelmistojen käyttö: Saat käytännön opastusta eri palkkaohjelmistojen käytössä. Koulutuksissa opetetaan ohjelmistojen käyttöä ja niiden hyödyntämistä palkkahallinnon tehtävissä. Palkkaohjelmistot helpottavat palkanlaskentaprosessia ja vähentävät virheiden riskiä, ja niiden tehokas käyttö on tärkeä taito palkkahallinnon ammattilaisille.
 • Palkkakirjanpito ja raportointi: Kehität taitojasi palkkakirjanpidon ja -raportoinnin parissa. Koulutuksissa käsitellään palkkakirjanpidon perusperiaatteet ja raportointikäytännöt. Palkkakirjanpito on olennainen osa yrityksen taloushallintoa, ja sen oikeaoppinen hoitaminen varmistaa palkanlaskennan tarkkuuden ja luotettavuuden.
 • Työehtosopimukset ja palkkaneuvottelut: Opit tulkitsemaan työehtosopimuksia ja neuvottelemaan palkoista. Koulutuksissa käydään läpi työehtosopimusten sisältöä ja palkkaneuvottelutekniikoita. Työehtosopimusten tuntemus ja tehokkaat neuvottelutaidot ovat välttämättömiä, jotta voit varmistaa työntekijöiden oikeudenmukaisen palkkauksen ja ylläpitää työrauhaa.

Tekoälykoulutukset YritysAkatemiassa

Tekoälyn koulutukset tarjoavat käytännönläheistä oppia tekoälyn ja koneoppimisen soveltamisesta liiketoiminnassa. Näissä koulutuksissa opit hyödyntämään tekoälyä yrityksesi kilpailukyvyn parantamiseksi. Tekoälyn koulutukset käsittelevät muun muassa seuraavia aiheita:

 • Tekoälyn perusteet: Ymmärrät tekoälyn ja koneoppimisen perusperiaatteet ja sovellukset. Koulutuksissa annetaan yleiskatsaus tekoälyn historiaan, kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin. Tekoälyn perusteiden tuntemus on välttämätöntä, jotta voit ymmärtää, miten tekoälyä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.
 • Tekoälyn työkalut ja ohjelmistot: Saat käytännön opastusta eri tekoälytyökalujen ja -ohjelmistojen käytössä. Koulutuksissa opetetaan, miten voit hyödyntää tekoälytyökaluja liiketoimintasi eri osa-alueilla. Näiden työkalujen avulla voit tehostaa yrityksesi prosesseja ja parantaa päätöksenteon laatua.
 • Tekoäly liiketoiminnassa: Opit soveltamaan tekoälyä liiketoiminnan eri osa-alueilla, kuten markkinoinnissa, asiakaspalvelussa ja tuotannossa. Koulutuksissa käsitellään tekoälyn mahdollisuuksia ja haasteita liiketoiminnassa. Tekoälyn avulla voit luoda uusia liiketoimintamalleja ja parantaa yrityksesi kilpailukykyä.
 • Koneoppiminen ja data-analytiikka: Kehität taitojasi koneoppimisen ja data-analytiikan parissa. Koulutuksissa opetetaan koneoppimisen algoritmeja ja niiden soveltamista liiketoiminnan ongelmien ratkaisuun. Data-analytiikan avulla voit kerätä ja analysoida tietoa, joka tukee yrityksesi strategista päätöksentekoa.
 • Eettiset ja juridiset näkökulmat: Ymmärrät tekoälyn eettiset ja juridiset kysymykset ja niiden vaikutukset liiketoimintaan. Koulutuksissa käsitellään tekoälyn käyttöön liittyviä eettisiä ja lainsäädännöllisiä haasteita. On tärkeää ymmärtää tekoälyn käytön eettiset ja juridiset ulottuvuudet, jotta voit toimia vastuullisesti ja lainmukaisesti.
Tekoälykoulutuksissa saat käytännönläheistä oppia tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämisestä.

Johtajuus ja vuorovaikutus

Johtajuuden ja vuorovaikutuksen koulutukset auttavat kehittämään esihenkilötaitoja ja parantamaan tiimien välistä viestintää. Näissä koulutuksissa keskitytään muun muassa johtamistyyleihin, konfliktinratkaisuun ja motivointitekniikoihin. Johtajuuden ja vuorovaikutuksen koulutukset käsittelevät muun muassa seuraavia aiheita:

 • Johtamisen perusteet: Opit johtamisen perusperiaatteet ja erilaiset johtamistyylit. Koulutuksissa käydään läpi tehokkaan johtamisen keskeisiä elementtejä ja johtamiskäytäntöjä.
 • Tiimityö ja vuorovaikutus: Kehität taitojasi tiimityössä ja vuorovaikutuksessa. Koulutuksissa keskitytään tiimityön dynamiikkaan ja vuorovaikutuksen parantamiseen tiimissä.
 • Motivointi ja sitouttaminen: Saat käytännön työkaluja tiimin motivointiin ja sitouttamiseen. Koulutuksissa käsitellään erilaisia motivointitekniikoita ja sitouttamisstrategioita.
 • Konfliktinratkaisu: Opit tunnistamaan ja ratkaisemaan työyhteisön konflikteja. Koulutuksissa opetetaan konfliktinhallintataitoja ja niiden soveltamista työympäristössä.
 • Johtamisen eettiset kysymykset: Ymmärrät johtamisen eettiset ja moraaliset näkökulmat. Koulutuksissa käsitellään johtamisen eettisiä haasteita ja niiden ratkaisuja.
Johtajuuden ja vuorovaikutuksen koulutukset kehittävät esihenkilötaitoja ja tiimityötä.

Sopimusoikeuden koulutukset YritysAkatemiassa

Sopimusoikeuden koulutukset tarjoavat kattavan ymmärryksen sopimusjuridiikasta ja julkisista hankinnoista. Koulutuksissa opit laatimaan ja tulkitsemaan sopimuksia sekä ymmärrät sopimusoikeuden perusperiaatteet. Sopimusoikeuden koulutukset käsittelevät muun muassa seuraavia aiheita:

 • Sopimusten laatiminen: Opit laatimaan selkeitä ja kattavia sopimuksia. Koulutuksissa käsitellään sopimusten laatimisen prosessia ja keskeisiä huomioitavia seikkoja.
 • Sopimusten tulkinta ja riitojen ratkaisu: Ymmärrät sopimusten tulkintaan liittyvät periaatteet ja opit ratkaisemaan sopimusriitoja. Koulutuksissa annetaan käytännön opastusta sopimusriitojen ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun.
 • Julkiset hankinnat: Koulutuksissa käsitellään julkisen hankintojen ajankohtaisia kysymyksiä, vinkkejä, ohjeistusta ja ongelmatilanteita.

Etä- ja lähikoulutukset – valitse itsellesi parhaiten sopiva vaihtoehto

YritysAkatemia tarjoaa joustavasti sekä etä- että lähikoulutuksia. Etäkoulutukset mahdollistavat oppimisen mistä tahansa, kun taas lähikoulutukset tarjoavat intensiivistä ja interaktiivista oppimista. Miksi osallistua YritysAkatemian koulutuksiin?

 • Joustavuus: Etäkoulutukset mahdollistavat oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin voit sovittaa opiskelun omaan aikatauluusi.
 • Vuorovaikutus: Lähikoulutukset tarjoavat mahdollisuuden henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa.
 • Laadukkaat oppimateriaalit: Kaikki koulutukset sisältävät kattavat ja ajankohtaiset oppimateriaalit, jotka tukevat oppimista.
 • Käytännönläheisyys: Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja sisältävät runsaasti esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.
 • Asiantuntevat kouluttajat: Kouluttajina toimivat alan kokeneet asiantuntijat, jotka jakavat ajankohtaista tietoa ja käytännön kokemuksia.
 • Tallenneoikeus: Etäkoulutuksiimme kuuluu aina 30 päivän tallenneoikeus (yhteistyökumppaniemme etäkoulutuksissa 7 päivää). Voit siis osallistua mukaan vaikka et pääsisikään paikalle etäkoulutukseen.
 • Pitkälle suunniteltu koulutuskalenteri: Suunnittelemme koulutukset yhdessä kouluttajien kanssa huolella pitkälle tulevaisuuteen asti. Osallistujalle se tarkoittaa parempaa etukäteissuunnittelua ja joustavampaa osallistumista, sillä näet kaikki tulevat koulutukset monien kuukausien päähän.
 • Loistavat asiakaspalautteet: Osallistujamme tykkäävät meistä vuodesta toiseen ja koulutukset että kouluttajamme saavatkin loistavia asiakaspalautteita.
 • Koulutustodistus: Osallistujana saat koulutustodistuksen aina automaattisesti koulutusta seuraavana arkipäivänä, ilman pyytämättä.

YritysAkatemiassa kouluttautuminen on helppoa ja vaivatonta. Tutustu tuleviin koulutuksiimme ja valitse juuri sinulle sopiva tapa kehittää osaamistasi. Lisätietoja koulutuksista löydät YritysAkatemian koulutukset -sivulta. Tervetuloa mukaan!