Blogiarkistoon
Kuluttajansuojalain muutokset - YritysAkatemia

Kuluttajansuojalain uudistus 2023: Tärkeimmät muutokset pähkinänkuoressa

Vuoden 2023 alussa kuluttajansuojalaki koki laajan uudistuksen, joka toi ja tuo mukanaan merkittäviä parannuksia kuluttajien oikeuksiin. Näiden muutosten tarkoituksena on vahvistaa kuluttajien asemaa erityisesti puhelinmyynnissä, alennusmarkkinoinnissa, kotimyynnissä, kuluttaja-arvosteluissa, verkossa toimivien markkinapaikkojen kaupoissa ja henkilöön kohdistuvien palveluiden osalta. Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi nämä olennaiset muutokset, jotka tuovat avoimuutta ja suojaa kuluttajille eri tilanteissa.

Turvallisuutta maksutapahtumiin – kuluttajansuojalain päivitys huomioi maksukorttiostosten suojan ja tiedonantovelvollisuudet.

1. Puhelinmyyntiin kirjallinen vahvistus:

Kuluttajansuojalain uudistus tuo mukanaan tervetulleen muutoksen puhelinmyynnin käytäntöihin. Myyjien on nyt lähetettävä kirjallinen tarjous puhelinmyynnin jälkeen, antaen kuluttajalle mahdollisuuden harkita rauhassa sopimuksen hyväksymistä. Tämä erityisesti suojaa heikommin sopimustekstiä ymmärtäviä kuluttajia.

2. Alennusmarkkinoinnin uudet säännöt:

Kuluttajien oikeudet vahvistuvat entisestään alennusmarkkinoinnin osalta. Sääntöjen mukaan alennusilmoituksissa on ilmoitettava myös alin hinta, millä tuotetta on markkinoitu edellisten 30 päivän aikana. Näin kuluttajille tarjotaan selkeämpi kuva todellisista hintamuutoksista.

Alennusmarkkinoinnin muutokset tuovat avoimuutta hintailmoituksiin – alimmat hinnat näkyvät nyt entistä selkeämmin.

3. Kotimyynnin peruuttamisoikeuteen muutoksia:

Kotimyynnissä tapahtuvaan peruuttamisoikeuteen tulee uusia säädöksiä, erityisesti mittatilaustuotteiden osalta. Kuluttajalle on myös entistä selkeämmin kerrottava peruuttamisoikeudesta sopimuksen tekemisen yhteydessä.

4. Kuluttaja-arvostelujen lisäsäännökset:

Kuluttajien luottamusta vahvistetaan uusilla säännöksillä, jotka vaativat yrityksiä varmistamaan arvostelujen aitouden. Tekoarvostelujen esittäminen, ostaminen tai vääristely kielletään, mikä edistää rehellistä ja avointa arvostelukulttuuria.

Rehellistä palautetta – kuluttajansuojalain päivitys takaa aidot arvostelut ja suojaa feikkiluokituksilta.

5. Verkossa toimivien markkinapaikkojen tiedonantovelvollisuudet:

Verkossa tehtävissä kaupoissa avoimuus lisääntyy, kun markkinapaikkojen tarjoajien on kerrottava kuluttajalle myyjän asema selkeästi. Tämä auttaa kuluttajia tekemään harkittuja päätöksiä verkko-ostoksilla.

6. Henkilöön kohdistuvat palvelut kuluttajansuojan piiriin:

Henkilöön kohdistuvat palvelut, kuten terveys- ja hyvinvointipalvelut, tulevat vahvemmin kuluttajansuojan piiriin. Kuluttajilla on nyt entistä paremmat mahdollisuudet peruuttaa palvelu pakottavista syistä ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Näiden uudistusten myötä kuluttajien asemasta tulee vahvempi, ja laki tarjoaa selkeitä suuntaviivoja reiluun kaupankäyntiin eri tilanteissa. Kuluttajansuojalain muutokset 2023 ovat askel kohti avoimempaa ja vastuullisempaa kaupankäyntiä, suojaamalla kuluttajia erilaisilta epäreiluilta käytännöiltä.

Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat -etäkoulutus

Koulutuksessa käsitellään kuluttajansuojalain perusteita, markkinoinnin pelisääntöjä ja tavaran ja palveluiden kaupan tilanteita myyjän näkökulmasta. Milloin tavarassa on virhe ja mitä myyjä on velvollinen korvaamaan, voiko asiakas aina vaatia uuden tuotteen? Onko myyjällä ikuinen vastuu? Kuinka myyjä voi rajoittaa omaa korvausvelvollisuuttaan? Onko takuu avoin shekki ostajalle? 

Kuluttajapalveluita, kuten esimerkiksi korjaamo-, korjaus-, terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut sekä pesula-, pihasuunnittelu- yms palvelut kuuluvat myös kuluttajansuojalain piiriin. Laki antaa mahdollisuuksia mutta myös velvoittaa yrityksiä. Kuinka hinnasta sovitaan siten, että se sitoo? Voiko yrittäjä ryhtyä toimenpiteeseen vaikka tietää, ettei se välttämättä onnistu? Voiko hinnasta antaa arvion ja sitooko hinta-arvio? Näihin ja muihin kysymyksiin saat koulutuksessa vastauksen.
 
Mitä pitää tietää verkkokaupan ehdoista, jotta myyjä voi olla turvassa? Useimmilla yrityksillä verkkokauppaehdot ovat virheelliset tai puutteelliset tavalla, jonka vuoksi peruuttamisoikeus pidentyy 14 päivän sijasta vuoteen, aiheuttaa sen, että asiakas voi jo saadun palvelun hinnan periä vuodenkin päästä takaisin tai ostaja palauttaa käytetyn tavaran puolen vuoden päästä kaupasta likaisena muttei myyjä voi periä arvonalennusta. Oikein tehdyillä ehdoilla säästyy yrittäjä monelta harmilta ja turhilta taloudellisilta menetyksiltä.
 
Sisältö: Kuluttajansuojalaki ja kuluttajansuojajärjestelmä, markkinointi ja asiakassuhde, tavaran- ja palveluiden kaupan viivästys – ja virhesäännökset, myyjän vahingonkorvausvelvollisuus, takuun uudet säännöt, digitaalisia sisältöjä ja palveluita koskeva uusi sääntely, verkkokauppaehtojen merkitys myyjän oikeusturvan takeena.

Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat -etäkoulutus klo 9-12. Tervetuloa mukaan!


Hyödynnä 100€ Early Bird -tarjous vielä marraskuun 2023 aikana!