Blogiarkistoon
Vuosiloma ja lomapalkka 2021

Vuosiloma ja lomapalkka 2021

Koronaepidemia tuo lomakaudella 2021 esille täysin uusia tulkintaongelmia vuosiloman ansainnassa ja vuosilomapalkan laskennassa. Erityisesti erilaisten lomautusten vaikutus lomapäivien kertymiseen ja lomapalkan laskentaan on otettava huomioon.

Vuosiloman ansainnassa on määriteltävä työssäolon veroinen aika karanteenin ajalta. Milloin kyse on vuosilomalaissa tarkoitetusta karanteenista? 

Rajanveto-ongelmia on myös siinä, johtuuko poissaolo pakottavasta perhesyystä tai sairaan lapsen tilapäisestä hoitovapaasta vai onko kyse muusta poissaolosta.  

  • Miten loman ansaintaan vaikuttaa se, johtuuko poissaolo työnantajasta johtuvasta syystä vai työntekijästä johtuvasta syystä.

Sairausajan lisävapaapäiviä koskevia säännöksiä sovelletaan täysimääräisesti lomakaudella 2021. Lisävapaasäännös on erittäin monimutkainen ja työläs toteuttaa käytännössä, koska erilaisia poissaolotilanteita on paljon.

Työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut sairausajalta vuosilomaa nykysäännösten perusteella vähintään 24 lomapäivää. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus.

  • Milloin vuosiloma ja lisävapaapäivät on annettava? 
  • Kuinka loman ja lisävapaiden ajankohdasta voidaan sopia? 

Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa on kuuden päivän omavastuu eli karenssi.

Koronaepidemia vaikuttaa ainakin prosenttiperusteisen lomapalkan laskentaan. Myös lomautuksesta seuraa erityistilanteita lomapalkan laskennassa. Lomapalkan laskemisessa on useita muitakin tulkinnanvaraisia tilanteita, joihin ei ole oikeuskäytäntöä. Työajan ja palkkaustavan muutokset ovat kaikkein haastavimpia tapauksia lomapalkan laskennassa.

Vuosilomapalkasta ja lomakorvauksesta sekä loman ajankohdasta annetaan tietoja tulorekisteriin. 

  • Miten nämä tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?