Blogiarkistoon
Hankintalaki uudistuu vuonna 2023 - YritysAkatemia

Hankintalaki uudistuu vuonna 2023 — mikä muuttuu? 

Lakimuutoksen piti asettua voimaan 1.1.2023, mutta käsittelyn myöhästymisen takia se on lykkääntynyt. Mitä kaikkea uusi lakimuutos pitää sisällään? Lue lisää artikkelistamme ja osallistu seuraavaan Hankintalaki uudistuu – mikä muuttuu vuonna 2023 -webinaariimme.

Hankintojen osalta hallituksen esitys sisältää lukuisia hankintayksiköiden ja tarjoajien tehtäviin vaikuttavia muutoksia läpi koko hankintaprosessin alkaen hankintailmoituksen sisällöstä ja kielestä, poissulkemisen edellytyksistä ja alihankkijoiden poissulkemisesta, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnasta, hankintapäätöksen perusteluista ja lopulta muutoksenhakuoikeudesta. Muutoksia on tulossa myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaoikeudelle annettavien esitysten määräaikoihin. Lisäksi laki sisältää asetuksenantovaltuutuksen, jolla valtioneuvosto voi jatkossa antaa säädöksiä hankinta-asiakirjojen sisällöstä.

Uudistuksen taustaa

Uuden tulevan hankintalain taustalla vaikuttaa mm.

 • EU:n uusi vakiolomakeasetus – sovelletetaan 14.12.2022 alkaen ja vanhoja vakiolomakkeita ei voida enää käyttää 25.11.2023 jälkeen.
 • Hankintojen vastuullisuusHILMI-hanke selvittänyt julkisten hankintojen hiili- ja ympäristöjalanjälkeä. Kehitetään vastuullisuutta ja seurataan sen vaikutuksia.
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö suosittelee, että hankintayksikkö voisi julkaista kansallisia hankintailmoituksia myös englanninkielisinä.

Lakimuutos ja sen tavoitteet

Lakimuutoksen tavoitteena on saada aikaan julkisista hankinnoista vastuullisempia ja laadukkaampia. Muutokset keskittyvät mm. ympäristönäkökulmien, laadun sekä vastuullisuuden tehostamiseen julkisissa hankinnoissa.

Uuden hankintalain myötä tavoitteena on optimoida julkisten varojen käyttöä sekä kehittää laadukkaiden, innovatiivisten, ekologisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestävien hankintojen tekemistä. Lisäksi pyritään turvaamaan yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tavaroiden, palveluiden ja rakennusurakoiden tarjoamiseksi julkisten hankintojen tarjouskilpailussa.

Mikä sitten muuttuu?

Lakimuutoksia on esitetty mm. hankintojen kieleen, hankintojen ilmoittamisessa käytettäviin tietoihin, alihankkijoiden poissulkemiseen, pakollisiin poissulkemisperusteisiin, laadun huomioimiseen hankintatoiminnassa ja KKV:n valvontatoimen määräaikoihin. Lisäksi odotettavissa on teknisiä sekä kielellisiä muutoksia.

Lakimuutoksia käsitellään tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin YritysAkatemian Hankintalaki uudistuu – Mikä muuttuu vuonna 2023 -koulutuksessa, joka järjestetään webinaarina klo 09.00-12.00.

Milloin hankintalaki uudistuu?

Artikkelin kirjoitushetkellä lakimuutos ei ole edennyt ja lakiuudistuksen käsittelyaikataulusta tai sen voimaantulosta ei ole toistaiseksi kerrottu tarkempaa arviota.

YritysAkatemia pitää lakimuutosta silmällä ja tiedottaa aikatauluista heti niistä kuultua. Uudistuksen läpivientiä voi myös seurata Valtioneuvoston verkkosivuilta.

Uusi hankintalaki asettuu voimaan vuoden 2023 aikana.


Koulutukset aiheisiin liittyen

Yritysakatemia järjestää runsaan kattauksen sopimusoikeuden eri koulutuksia julkisten hankintojen perusteista aina hankintalain uudistukseen ja Incotermisiin saakka.

Tutustu koulutuksiin lisää täältä.

 • Julkisten hankintojen peruskurssi – hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset
 • Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä
 • Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa
 • Incoterms ® 2020 –toimituslausekkeiden perusteet
 • Puolustus- ja turvallisuushankinnat
 • Julkisten hankintojen ABC
 • Sidosyksikköhankinnat
 • Yrityksen velvollisuudet muutosneuvotteluissa
 • Kuluttajansuojalaki 2023 – Tavaroiden kuluttajakaupan uudistuneet säännöt
 • Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa – tilaajan selvitysvelvollisuudet
 • Kuluttajansuojalaki 2023 – Palveluiden kuluttajakaupan uudistuneet säännöt

Koulutuksissa opit sopimusoikeuteen liittyvät perustiedot ja taidot. Kouluttajamme ovat alansa asiantuntijoita ja varmistavat, että ssisällöt huomioivat myös viimeisimmät oikaisut ja lisäykset.

Tutustu koulutuksiimme ja ilmoittaudu mukaan kehittämään osaamistasi!

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Paljon tilaa

Julkisten hankintojen ABC

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Hanna-Mari Harju ja 2 muuta

21.05.2024

Paljon tilaa

Julkisten hankintojen ABC

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Hanna-Mari Harju ja 2 muuta

29.08.2024

Paljon tilaa

Julkisten hankintojen ABC

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Hanna-Mari Harju ja 2 muuta

31.10.2024

Paljon tilaa

Julkisten hankintojen ABC

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Hanna-Mari Harju ja 2 muuta

19.12.2024

Katso kaikki koulutukset