Blogiarkistoon
EU:n hiilirajamekanismi asettu voimaan 1.10.2023 - Mitä tulee tietää?

EU:n hiilirajamekanismi (CBAM) asettuu voimaan 1.10.2023 — Mitä se tarkoittaa ja mitä tulee tietää?

EU:n Fit for 55 -valmiuspaketin keskiössä oleva Hiilirajamekanismi (CBAM) on pian todellisuutta ja muuttaa pelin säännöt yritysten maailmassa. Tämä mekanismi on suunniteltu vähentämään EU:n kasvihuonepäästöjä, mutta sen vaikutukset ulottuvat laajemmalle. Lue lisää siitä, mitä CBAM tarkoittaa yrityksille ja miten voit valmistautua tulevaan muutokseen.

CBAM – Mikä se on ja miten siihen pitäisi varautua? -etäkoulutus.

CBAM eli EU:n uusi hiilirajamekanismi vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, jotka tuovat hiili-intensiivisiä tuotteita EU:n ulkopuolelta EU:hun.

Uusi CBAM-asetus tulee voimaan 1.10.2023

EU:n Fit for 55 -valmiuspaketin keskeinen elementti, Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism eli CBAM), astuu voimaan 1.10.2023. Tämä mekanismi on osa EU:n päästöjen vähentämistä koskevaa strategiaa ja tulee vaikuttamaan merkittävästi yritysten toimintaan.

Mitä on Hiilirajamekanismi (CBAM)?

CBAM on vero, joka kohdistetaan hiili-intensiivisten tuotteiden maahantuontiin EU:n ulkopuolelta. Tämän mekanismin tavoitteena on estää EU:n päästötavoitteiden kiertäminen, kun tuotantoa siirretään EU:n ulkopuolelle tai tuontia hiili-intensiivisistä tuotteista lisätään. Tämä vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, jotka tuovat näitä tuotteita Eurooppaan. Vuodesta 2023 alkaen yritysten on rekisteröidyttävä CBAM:n ilmoittajiksi ja noudatettava säännöllisiä raportointivelvoitteita. Itse hiilitulli tulee voimaan vuodesta 2026 alkaen.

Sääntelyn tarkoitus

CBAM pyrkii tasapuolistamaan toimintaedellytyksiä kotimaisen tuotannon turvaamiseksi. Tällä hetkellä EU:ssa on useita päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvia tuotantolaitoksia, mutta EU:n ulkopuolella toimivilla yrityksillä on kilpailuetu, koska heihin sovelletaan usein halvempia järjestelmiä. CBAMin myötä halutaan varmistaa, että kaikki maksavat saman hiiliveron, mikä tasapuolistaa toimintaedellytyksiä ja suojaa kotimaista tuotantoa.

Keitä CBAM koskee?

CBAM vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, jotka tuovat hiili-intensiivisiä tuotteita EU:n ulkopuolelta EU:hun. Tämä voi vaikuttaa suoraan tai välillisesti myös näiden maahantuojien asiakkaisiin EU:ssa.

CBAMin soveltamisalaan kuuluvat alumiini, rauta ja teräs, sementti, lannoitteet, sähkö, polymeerit ja kemikaalit.

Vaikutukset yrityksille

CBAM tulee vaikuttamaan merkittävästi yritysten toimintaan. Yritysten tulee noudattaa raportointivelvoitteita, mikä tarkoittaa resurssien kohdentamista CBAM-tietojen keräämiseen ja raportointiin. Vuodesta 2026 alkaen yritysten täytyy varautua maksamaan hiilitulli. Tämä voi vaikuttaa tuotteiden hintoihin ja toimitusketjuihin.

Mitkä tuotteet kuuluvat CBAMin soveltamisalaan?

CBAMin soveltamisalaan kuuluvat alumiini, rauta ja teräs, sementti, lannoitteet, sähkö, polymeerit ja kemikaalit. Tulevaisuudessa soveltamisala voi laajentua muihin tuoteluokkiin.

Tarvittavat toimenpiteet yrityksille

Hiili-intensiivisten tavaroiden maahantuojien on vuodesta 2023 alkaen noudatettava seuraavia velvoitteita:

  1. Rekisteröityminen CBAM-raportointivelvolliseksi ja CBAM-tietojen kerääminen maahantuotavien tavaroiden toimittajilta.
  2. Raportointi.
  3. Vuodesta 2026 alkaen varauduttava maksamaan hiilitulli ja suorittamaan lisätoimenpiteitä.

Koulutus EU:n hiilirajamekanismin (CBAM) vaikutuksista ja käyttöönotosta

Tule kuulemaan, miten siirtymäkauden vaatimukset vaikuttavat yritykseesi ja miten niihin pitäisi varautua. Koulutus käsittelee CBAM-järjestelmän perusteita, soveltamisalaa, siirtymäkauden velvoitteita, päästötietojen keruuta, raportointia ja varautumista tulevaisuuteen.

CBAM – Mikä se on ja miten siihen pitäisi varautua? -etäkoulutus. Valitse sinulle sopiva ajankohta!

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Matti Alpua - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Yrityksesi tulliasiat kuntoon muuttuvassa maailmassa – Vienti- ja tuontimenettelyt, tulliverotus, tullausarvo, vapaakauppasopimukset ja alkuperäsäännöt

Sopimusoikeus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Helsinki

Matti Alpua

18.09.2024

Matti Alpua - YritysAkatemia

Paljon tilaa

CBAM – siirtymäkauden velvoitteet ja varautuminen tulevaan

Taloushallinto

Etäkoulutus

Matti Alpua

26.09.2024

Matti Alpua - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Yrityksesi tulliasiat kuntoon muuttuvassa maailmassa – Vienti- ja tuontimenettelyt, tulliverotus, tullausarvo, vapaakauppasopimukset ja alkuperäsäännöt

Sopimusoikeus

Etäkoulutus tai Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Matti Alpua

06.11.2024

Matti Alpua - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Yrityksesi tulliasiat kuntoon muuttuvassa maailmassa – Vienti- ja tuontimenettelyt, tulliverotus, tullausarvo, vapaakauppasopimukset ja alkuperäsäännöt

Sopimusoikeus

Etäkoulutus tai Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Matti Alpua

18.12.2024

Matti Alpua - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Yrityksesi tulliasiat kuntoon muuttuvassa maailmassa – Vienti- ja tuontimenettelyt, tulliverotus, tullausarvo, vapaakauppasopimukset ja alkuperäsäännöt

Sopimusoikeus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Helsinki

Matti Alpua

05.02.2025

Katso kaikki koulutukset