Blogiarkistoon
YritysAkatemia - Julkiset hankinnat

Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?

COVID-19-pandemian, Ukrainan sodan ja kansainvälisen kaupan esteiden vuoksi useiden raaka-aineiden ja muiden tuotantokustannusten hinnat ovat nousseet merkittävästi. Lisäksi raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, jopa estynyt. Tämä on johtanut myyjien viivästymisiin heidän jouduttuaan vetoamaan ylivoimaiseen esteeseen sopimussuhteissa.

Sopimusvelvoitteiden taloudellinen kannattavuus on saattanut heikentyä. Monet toimittajat ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen, kun raaka-aineiden ja polttoaineiden hintojen äkillinen ja voimakas nousu sitoo heidät tappiolliseen liiketoimintaan, eikä sopimuksen hinnanmuutosmekanismit reagoi riittävän nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. ”Hardship”-ehtoa, joka koskee poikkeuksellisia vaikeuksia, ei usein sisällytetä hankintasopimuksiin.

Sopimusvelvoitteiden taloudellinen kannattavuus on heikentynyt

Erityisesti julkisissa hankinnoissa nämä tilanteet aiheuttavat ongelmia, koska hinnat on yleensä määritelty kiinteiksi vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi, eikä hankintalaki salli laajamittaisten sopimusmuutosten tekemistä. Myyjät eivät myöskään pysty yksiselitteisesti vapautumaan sopimusvelvoitteistaan edellä mainittujen seikkojen vuoksi.

👉 Sopimusvelvoitteet ovat saattaneet muodostua taloudellisesti kannattamattomiksi.

Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa -etäkoulutus käsittelee mm. seuraavia aiheita ja kysymyksiä:

  • Milloin olosuhteet täyttävät ylivoimaisen esteen määritelmän ja oikeuttaako ns. liikavaikeus suorituksesta pidättäytymiseen?
  • Milloin sopimusta ja sen hintoja voidaan kohtuullistaa?
  • Onko hankintalain mukaan kilpailutetun sopimuksen hinnanmuutosmekanismia mahdollista muuttaa?
  • Voiko toimittaja irtisanoa tai purkaa tappiollisen sopimuksen?
  • Voivatko pakotteet oikeuttaa sopimuksen purkamiseen tai muuttamiseen?

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yrityksille, jotka käyvät kauppaa julkisen sektorin kanssa. Koulutus sopii myös hankintayksiköiden edustajille. Tervetuloa mukaan!

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Paljon tilaa

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa

Sopimusoikeus

Etäkoulutus tai Solo Sokos Hotel Pier 4 , Helsinki

Lassi Mäkinen ja 1 muuta

11.09.2024

Paljon tilaa

Julkisten hankintojen hankintasopimukset

Sopimusoikeus

Etäkoulutus tai Original Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Pauliina Karinkanta ja 2 muuta

17.09.2024

Paljon tilaa

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä

Sopimusoikeus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Helsinki

Pauliina Karinkanta ja 2 muuta

25.09.2024

Paljon tilaa

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa

Sopimusoikeus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Helsinki

Lassi Mäkinen ja 1 muuta

12.11.2024

Paljon tilaa

Käytettävyys ja saavutettavuus ICT-hankinnoissa

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Pauliina Karinkanta ja 1 muuta

19.11.2024

Paljon tilaa

Julkisten hankintojen hankintasopimukset

Sopimusoikeus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Helsinki

Pauliina Karinkanta ja 2 muuta

20.11.2024

Katso kaikki koulutukset