Blogiarkistoon
TUHA - Turvallisuushankinnat -koulutus YritysAkatemiassa

TUHA – Turvallisuushankinnat — Tunnista turvallisuushankinnan ja tietoturvallisuuden pelisäännöt

Turvallisuus on korkealla prioriteettilistalla organisaatioiden ja yhteiskuntien toiminnassa. Turvallisuushankinnat ovat keskeinen osa riskienhallintaa ja avain turvalliseen toimintaympäristöön. Tässä blogipäivityksessä käsittelemme turvallisuushankintojen merkitystä, tärkeimpiä hankintakohteita sekä suunnittelun ja toteutuksen näkökulmia. Tutustu myös ajankohtaiseen livewebinaariimme!

Mikä TUHA? Mitkä turvallisuushankinnat?

Turvallisuushankinnat ovat hankintoja, jotka liittyvät turvallisuuteen ja riskienhallintaan organisaatiossa tai yhteiskunnassa laajemmin. Turvallisuushankinnat voivat kattaa erilaisia tarvikkeita, palveluita tai järjestelmiä, joiden tarkoituksena on varmistaa turvallinen toimintaympäristö, suojella henkilöstöä ja omaisuutta sekä torjua mahdollisia uhkia tai riskejä.

Esimerkkejä turvallisuushankinnoista voivat olla:

 1. Turvallisuusjärjestelmät: Kameravalvonta- ja hälytysjärjestelmät, kulunvalvontalaitteet, turvallisuusvalaistus jne.
 2. Suojavarusteet: Henkilösuojaimet, työvaatteet, ensiapuvälineet, palosuojavarusteet jne.
 3. Turvallisuuskoulutus ja -konsultointi: Koulutusohjelmat ja neuvonta organisaation turvallisuusasioissa.
 4. Turvallisuuspalvelut: Turvallisuusalan yritysten tarjoamat vartijapalvelut, turvallisuustarkastukset, riskienarvioinnit jne.
 5. Kyberturvallisuus: Tietoturvaohjelmistot, palomuurit, tietoturvakonsultointi jne.
 6. Turvallisuusajoneuvot: Poliisi-, palo- ja pelastusajoneuvot, turvallisuusalan erikoisajoneuvot jne.

Turvallisuushankintojen avulla pyritään varmistamaan organisaation tai yhteiskunnan toiminnan jatkuvuus, suojelemaan arvokasta omaisuutta ja henkilöitä sekä ehkäisemään että torjumaan mahdollisia riskejä tai uhkia.

Turvallisuusjärjestelmät ovat yksi tärkeimmistä turvallisuushankintakohteista.

Miksi turvallisuushankinnat ovat tärkeitä?

Turvallisuushankinnat tarjoavat organisaatioille ja yhteiskunnille keinoja varmistaa turvallinen toimintaympäristö. Ne auttavat ehkäisemään riskejä, suojelemaan henkilöstöä ja omaisuutta sekä torjumaan mahdollisia uhkia. Sijoitus turvallisuushankintoihin on investointi, joka voi säästää merkittäviä kustannuksia ja vähentää vahinkoja tulevaisuudessa.

Onnistunut kyberhyökkäus aiheuttaa merkittävää vahinkoa liiketoiminnalle ja yrityksen maineelle. Tästä syystä kyberturvallisuushankinnatkin ovat välttämättömiä.

Kyberturvallisuushankinnat

Kyberturvallisuushankinnat ovat välttämättömiä, koska digitaalinen uhka- ja hyökkäyspinta-ala kasvaa jatkuvasti. Hankinnat auttavat organisaatioita torjumaan tietomurtoja, haittaohjelmia ja muita kyberuhkia, jotka voivat aiheuttaa merkittävää vahinkoa liiketoiminnalle ja maineelle.

Turvallisuushankinnat edellyttävät ajanmukaisten ratkaisujen valintaa, joustavuutta ja jatkuvaa päivitystä vastatakseen uusiin ja kehittyviin turvallisuusuhkiin. Varmista, että kyberturvallisuushankinnoissa huomioidaan organisaation erityistarpeet ja riskiprofiili, jotta saavutetaan optimaalinen suojaus tietoverkoille ja niiden järjestelmille.

Turvallisuushankintojen suunnittelu ja toteutus

Turvallisuushankintojen onnistunut suunnittelu ja toteutus edellyttävät huolellista lähestymistapaa. Tärkeitä vaiheita ovat riskienarviointi, tarpeiden määrittely, hankintaprosessi, toimittajien valinta ja sopimusten hallinta. Jokainen vaihe vaatii tarkkaa harkintaa ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Miten turvallisuushankinnat vaikuttavat organisaation turvallisuuteen?

Korkealaatuiset turvallisuushankinnat edistävät organisaation turvallisuutta merkittävästi. Ne luovat vahvan perustan riskienhallinnalle, lisäävät henkilöstön turvallisuudentunnetta ja varmistavat tehokkaan toiminnan häiriötilanteissa. Turvallisuushankintojen jatkuva seuranta ja päivittäminen ovat tärkeitä osia organisaation turvallisuuskulttuurin kehittämisessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että turvallisuushankinnat ovat keskeinen osa riskienhallintaa ja turvallista toimintaympäristöä. Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut hankinnat tarjoavat organisaatioille ja yhteiskunnille tarvittavat välineet turvallisuuden varmistamiseksi. Olipa kyseessä turvallisuusjärjestelmät, suojavarusteet, koulutuspalvelut tai muut turvallisuushankinnat, niiden merkitys ei voi olla liioiteltu organisaation menestyksen ja hyvinvoinnin kannalta.

Mikäli turvallisuushankinnat mietityttävät tai ovat ajankohtaisia, osallistu YritysAkatemian ajankohtaiseen koulutukseen.

Turvallisuushankintojen lähi- tai etäkoulutus YritysAkatemiassa

Haluatko syventää tietämystäsi turvallisuushankinnoista ja vahvistaa organisaatiosi riskienhallintaa? Osallistu YritysAkatemian Turvallisuushankintojen koulutukseen —koulutus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia kokeneilta asiantuntijoilta turvallisuushankintojen pelisäännöistä, TUHA-laeista ja asetuksista ja turvallisuusvaatimusten huomioimisesta hankinnoissa. Osallistu joko lähikoulutuksena Helsingissä tai etäyhteydellä.

Koulutus järjestetään livewebinaarina eli lähi- ja etäkoulutuksena 13.6.2023 ja 6.9.2023.

Koulutuksen ohjelma klo 09.00-12.00

 • Johdatus turvallisuushankintoihin – mitä ne ovat?
 • Pelisäännöt: mitä pitää tietää ja osata TUHA-laeista ja asetuksista
 • Tarjouspyynnön salassa pidettävän tiedon suojaaminen ja turvallisuusvaatimusten huomioiminen hankinnassa / toimittajan näkökulma

Kouluttajat

OTM Kari Tossavainen, Tossavainen & Metsävainio Oy

 • tuo hankintayksikön ja lainsäätäjän näkökulman turvallisuushankintojen pelisäännöistä. Kari on ollut laatimassa PUTU-lakia ja laatinut turvallisuushankintojen tarjouspyyntöjä.

Kimmo Korhonen (S4C Nordvind)

 • tuo tarjoajan ja toimittajan näkökulman turvallisuushankintoihin. Kimmo  toimii tällä hetkellä päätoimessaan puolustusteollisuusuuteen keskittyvän yhtiön toimitusjohtajana. Hän on toiminut myyntijohtajana ja projektipäällikkönä turvallisuuskriittisissä hankkeissa ja projekteissa vuodesta 2010. Kimmo on laatinut tarjouksia hankinnoissa, joissa käsitellään turvaluokiteltuja asiakirjoja. 

Tervetuloa mukaan!