Blogiarkistoon
ALV-muutos 25,5% - YritysAkatemia

ALV-muutos 2024 Suomessa: Ymmärrä 25,5% arvonlisäverokannan vaikutukset talous- ja palkkahallintoon – Kouluttaudu nyt

Suomen hallitus on päättänyt nostaa yleistä arvonlisäverokantaa 24 prosentista 25,5 prosenttiin vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä muutos ei ole pelkästään prosentuaalinen korotus; se vaikuttaa laajasti yritysten ja yhteisöjen taloushallintoon, ja sen vaikutukset ulottuvat jokapäiväisestä kirjanpidosta strategiseen suunnitteluun. Tässä blogikirjoituksessa syvennymme siihen, miten arvonlisäveron muutos vaikuttaa Suomessa toimivien yritysten talous- ja palkkahallintoon ja pohdimme, onko olemassaoleviin järjestelmiin tarpeen tehdä muutoksia uuden verokannan myötä.

Yleiskatsaus taloushallinnon haasteisiin

Arvonlisäveron korotus tarkoittaa käytännössä sitä, että yritysten on kerättävä ja tilitettävä valtiolle suurempi osuus myyntituloistaan. Tämä vaikuttaa suoraan yritysten kassavirtaan ja voi pakottaa yritykset arvioimaan uudelleen hinnoittelustrategioitaan. Erityisen tarkkana on oltava niiden tuotteiden ja palveluiden kohdalla, joissa verokanta nousee merkittävästi, kuten makeiset ja suklaa, joiden verokanta kohoaa 14 prosentista 25,5 prosenttiin.

Veromuutoksen hallinnollinen taakka on myös huomattava. Taloushallinnon järjestelmien ja prosessien on kyettävä käsittelemään uusi veroprosentti ja varmistettava, että kaikki laskutus, kirjanpito ja raportointi on ajan tasalla. Monimutkaisuutta lisää se, että veroprosentissa on käytetty desimaalia (25,5 %), mikä voi aiheuttaa yhteensopivuusongelmia joissakin vanhemmissa järjestelmissä, jotka eivät mahdollisesti tue desimaalilukuja veroprosenteissa.

Järjestelmämuutoksen tarve?

Nykyisten taloushallinnon järjestelmien päivitystarve riippuu pitkälti siitä, miten joustavia ja nykyaikaisia ne ovat. Monet nykyaikaiset ERP-järjestelmät (Enterprise Resource Planning) ja muut taloushallinnon ohjelmistot tukevat jo desimaalien käyttöä veroprosenteissa ja niiden päivittäminen uuteen verokantaan on suoraviivaista. Tämä päivitys voi yleensä tehdä suoraan järjestelmän käyttöliittymästä, ja se vaatii vain uuden veroprosentin syöttämisen oikeaan kenttään ja päivityksen tallentamisen.

Vanhemmissa järjestelmissä, jotka eivät tue desimaaleja veroprosenteissa, voi kuitenkin olla tarpeen tehdä laajempia ohjelmistopäivityksiä tai jopa vaihtaa taloushallinnon järjestelmä kokonaan. Tällöin yritysten on arvioitava nykyisten järjestelmien kustannustehokkuutta ja pohdittava, olisiko investointi uuteen järjestelmään perusteltua sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.

Palkkahallinnon vaikutukset

Vaikka suoranaiset vaikutukset palkkahallintoon ovat vähäisemmät, on tärkeää huomioida, että työnantajan maksamat arvonlisäverolliset hankinnat, kuten työntekijöiden matka- ja majoituskulut, saattavat kasvaa uuden arvonlisäverokannan myötä. Tämä voi vaikuttaa yritysten kokonaiskustannuksiin ja vaatii palkkahallinnolta tarkkuutta kulukorvausten käsittelyssä. Lisäksi on tärkeää, että palkkahallinto päivittää järjestelmänsä vastaamaan uusia verovaatimuksia, etenkin kun kyseessä on henkilöstöetuudet, joihin sisältyy arvonlisävero.

Yhteenveto ja suositukset tulevan veromuutoksen varalle

Arvonlisäveron korotus Suomessa tuo mukanaan monia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia talous- ja palkkahallinnon tehostamiseen. Yritysten on tärkeää:

  1. Tarkistaa ja päivittää taloushallinnon järjestelmiä: Varmista, että nykyiset järjestelmät tukevat uutta verokantaa ja desimaalien käyttöä. Jos järjestelmä on vanhentunut eikä tue tarvittavia toimintoja, harkitse uuden ohjelmiston hankkimista tai olemassa olevan päivittämistä.
  2. Kouluttaa henkilöstöä: Järjestä koulutusta talous- ja palkkahallinnon henkilöstölle uusista arvonlisäverovaatimuksista ja päivitetyistä prosesseista. Tämä auttaa vähentämään virheitä ja parantamaan tehokkuutta.
  3. Seurata lainsäädännön kehitystä: Pidä silmällä mahdollisia tulevia muutoksia verolainsäädännössä ja varaudu reagoimaan niihin nopeasti. Tämä voi vaatia jatkuvaa yhteistyötä veroasiantuntijoiden kanssa.
  4. Optimoida hinnoittelustrategia: Arvioi tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua uuden arvonlisäverokannan valossa, jotta pysyt kilpailukykyisenä ja kannattavana.
  5. Varmistaa läpinäkyvyys ja raportointi: Päivitä raportointi- ja kirjanpitokäytännöt vastaamaan uutta verokantaa. Tämä auttaa välttämään virheellisiä ilmoituksia ja mahdollisia sanktioita.

Nämä toimet auttavat yrityksiä sopeutumaan sujuvasti arvonlisäveron muutokseen, minimoimaan negatiiviset vaikutukset ja hyödyntämään uuden verotusympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Varmistaaksesi, että yrityksesi on valmis, aloita suunnittelu ja toteutus hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa.

Arvonlisäverotuksen koulutusta YritysAkatemiassa

Yritysakatemian arvonlisäverotuksen ja taloushallinnon koulutukset ovat ajankohtaisia, sillä ne tarjoavat yritysten taloushallinnon ammattilaisille ja yrittäjille olennaista tietoa verolainsäädännön jatkuvista muutoksista sekä parhaista käytännöistä.

Uuden arvonlisäverokannan vaikutuksiin, muutoksiin ja soveltamiseen pääset käsiksi mm. seuraavien koulutusten kautta:

Arvonlisäveron vähennysoikeus – Uusimpia muutoksia ja tietopaketti vähennysoikeudesta -koulutuksessa käydään läpi uusimmat Verohallinnon ohjeet ja KHO:n ratkaisut ja lisäksi tarkastellaan viimeaikaisia ja mahdollisesti tulevia, myös vasta suunnitteluvaiheessa olevia muutoksia. Vähennysoikeuden osalta käydään läpi niin yleiset säännökset, vähennysoikeuden rajoitukset kuin myös erityisesti rajanveto-ongelmia aiheuttavia kustannuksia kuten edustus, markkinointi, neuvottelut ja erilaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan!

Kahden päivän intensiivikurssi arvonlisäverotuksesta. Sisällöltään varsin kattava kahden päivän koulutus antaa erinomaisen tilaisuuden hankkia hyvät tiedot arvonlisäverotuksesta. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan!