Blogiarkistoon

Tullaus 2022

EU:n tullijärjestelmä on jatkuvien muutosten kohteena.

Se ilmenee muun ohessa sinä, että tullausteknisistä muutoksista tiedotetaan lähes viikoittain. Taistelu polkumyyntiä vastaan jatkuu uusien polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönottamisena, samalla kun Euroopan unioni solmii toisaalla uusia vapaakauppasopimuksia.

Jatkuvat muutokset tuovat suomalaisyrityksille uusia velvollisuuksia, mutta myös mahdollisuuksia. Tullausteknisistä muutoksista huolimatta tulliverotuksen klassiset peruselementit kuten tullausarvon oikea määrittäminen, tariffointi ja alkuperäasiat ovat aina ajankohtaisia.

EU:n solmimiin vapaakauppasopimuksiin liittyvät tullietuudet jäävät usein yrityksiltä saamatta, koska etuuksiin johtavia mekanismeja ei täysin tunneta.

Vapaakauppasopimuksiin liittyvien tullietuuksien hyvä tuntemus on kuitenkin todellinen kilpailutekijä, koska sillä saavutettavat tullietuudet voivat olla merkittäviä.

Tulliasiat hyvin tunteva yritys käyttää tullilainsäädännön suomat etuudet tehokkaasti hyväkseen välttäen samalla tulliriskit.

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Matti Alpua - YritysAkatemia

Vielä ehdit ilmoittautua

Yrityksesi tulliasiat kuntoon muuttuvassa maailmassa – Vienti- ja tuontimenettelyt, tulliverotus, tullausarvo, vapaakauppasopimukset ja alkuperäsäännöt

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Matti Alpua

18.04.2024

Matti Alpua - YritysAkatemia

Paljon tilaa

CBAM – siirtymäkauden velvoitteet ja varautuminen tulevaan

Taloushallinto

Etäkoulutus

Matti Alpua

23.04.2024

Matti Alpua - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Yrityksesi tulliasiat kuntoon muuttuvassa maailmassa – Vienti- ja tuontimenettelyt, tulliverotus, tullausarvo, vapaakauppasopimukset ja alkuperäsäännöt

Sopimusoikeus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Helsinki

Matti Alpua

06.06.2024

Matti Alpua - YritysAkatemia

Paljon tilaa

CBAM – siirtymäkauden velvoitteet ja varautuminen tulevaan

Taloushallinto

Etäkoulutus

Matti Alpua

18.06.2024

Matti Alpua - YritysAkatemia

Paljon tilaa

CBAM – siirtymäkauden velvoitteet ja varautuminen tulevaan

Taloushallinto

Etäkoulutus

Matti Alpua

26.09.2024

Katso kaikki koulutukset