Blogiarkistoon
Arvonlisäveron koulutukset YritysAkatemiassa

Kaikki, mitä sinun pitää tietää yrityksen arvonlisäverotuksesta

Arvonlisävero eli alv on Suomessa käytössä oleva kulutusvero, jota maksetaan lähes kaikista palveluista ja tavaroista. Kuluttajille arvonlisävero on osa tuotteen tai palvelun myyntihintaa, yrityksille arvonlisävero lisätään useimmiten myyntihinnan päälle, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Arvonlisäveron suuruus perustuu kyseisen tuotteen tai palvelun verokantaan, mutta yleisin arvonlisäverokanta Suomessa on 24 prosenttia.

Arvonlisäverotus kaikkineen osa-alueineen saattaa aiheuttaa päänvaivaa ja varsinkin harmaita hiuksia sellaisissa tapauksissa, jotka eivät ole aivan päivänselviä. Varsinkin aloittelevalle yritykselle ja jopa pitkään toimineelle sellaiselle, tulee vastaan jatkuvia tilanteita, joihin ei välttämättä löydy selkokielistä ja helposti ymmärrettävää ohjeistusta. Tutustu alla tärkeimpiin yrityksen arvonlisäverotuksen pulmakohtiin, YritysAkatemian tarjoamiin arvonlisäveron koulutuksiin ja niiden kattaviin sisältöihin.

Arvonlisäveron prosentit ja verokannat 2022

Yleinen verokanta. Tämä on useimpien tavaroiden ja palveluiden
verokanta Suomessa.
24%
Alennettu verokanta: elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut.
Huomaa, että alempi 14 %:n verokanta ei koske alkoholijuomien ja
tupakkatuotteiden myyntiä eikä tarjoilua.
14%
Alennettu verokanta: kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, lääkkeet,
liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien,
sisäänpääsymaksut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja
yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset.
10%
Nollaverokanta (näistä hankinnoista myös vähennysoikeus):
arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus sekä näihin
aluksiin kohdistuvat työsuoritukset, jäsenlehtien painosten veroton
myyntiyleishyödyllisille yhteisöille, varastointimenettelyihin liittyvä
veroton myynti (verovarasto alvissa), vienti EU-alueen ulkopuolelle,
tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille (ohje alv EU-tavarakaupassa),
muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit,
esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.
0%
Jotkin liiketoiminnat jäävät kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle
(esimerkiksi terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut).
Lähde: Vero.fi. Arvonlisäveroprosentit

Miksi koulutus kannattaa?

Arvonlisäverolainsäädännön tulkinta voi välillä olla haastavaa ja asiat voi ymmärtää monella tapaa. Tämä voi käydä pitkässä juoksussa kalliiksi yrityksen kukkaron päälle ja toimintaan olisi hyvä saada varmuutta, niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti.

YritysAkatemian arvonlisäveron koulutukset on suunniteltu yhdessä veroasiantuntija Leena Juuselan kanssa ja ne ovat sisällöiltään ajankohtaisia, sillä ohjelmaa päivitetään aina juoksevasti verotusmuutosten tai toiveiden mukaan. Koulutukseen voi osallistua lähikoulutuksena tai webinaarina eli verkkokoulutuksena, joten voit valita sinulle sopivimman toteutustavan. Webinaareissa on käytössä kaksisuuntainen ääni- ja kuvayhteys, joten voit kysyä ja olla kouluttajan kanssa jatkuvasti yhteyksissä. Arvonlisäveron webinaareissa on aina 30 päivän tallenneoikeus ja voit palata siihen aina kun siltä tuntuu tai ilmoittautua mukaan vaikka et pääsisi webinaarin suoraan lähetykseen. Lisäksi kouluttaja vastaa myös ennakkokysymyksiin ja jälkikysymyksiin kahden viikon ajan koulutuksen jälkeen.

Koulutuksesta saat enemmän irti kuin pelkästään itse tutkimalla ja tulkitsemalla. Lisäksi pääset paneutumaan juuri teidän yritys- tai organisaatiokohtaiseen pulmaan ja kysymään teitä askarruttavia kysymyksiä.

Tutustu kaikkiin taloushallinnon koulutuksiimme
Tutustu kaikkiin arvonlisäveron koulutuksiimme

Kurkkaa myös Maahantuonnin verotuksen perusteet -koulutuksemme

Arvonlisäverotuksen ymmärtäminen lähtee liikkeelle perusteiden hallitsemisesta, kuten arvonlisäveron peruskäsitteistä ja vähennysjärjestelmästä.

Arvonlisäverotuksen perusteet

Arvonlisäverotuksen ymmärtäminen lähtee liikkeelle perusteiden hallitsemisesta, kuten arvonlisäveron peruskäsitteistä ja vähennysjärjestelmästä. Lisäksi on hyvä sisäistää kotimaan kaupan erityisjärjestelmät kuten esimerkiksi marginaaliverotus ja oman käytön verotuksen eri tilanteet, kansainvälisen kaupan perusteet, arvonlisäveron kirjanpidollinen käsittely sekä ilmoitusmenettely.

Asioita, käsitteitä, lakipykäliä ja säännöksiä on arvonlisäverotuksen perusteissakin opiskeltavaksi sen verran paljon, että yksittäin niiden sisäistäminen vaatii runsaasti aikaa ja tarmoa. YritysAkatemian Arvonlisäverotuksen perusteet -koulutus paneutuu alv-perusteiden sisäistämiseen, erityisjärjestelmiin ja suomalaiseen vähennysjärjestelmään.

Arvonlisäveron vähennysoikeus ja ajankohtaiset kysymykset

Tiedätkö, milloin arvonlisäveron voi vähentää ja millaisissa tilanteissa se on pääsäännöstä huolimatta, eräissä tilanteissa rajoitettu? Arvonlisäverolaissa on muutamien hankintojen arvonlisävero säädetty vähennyskelvottomaksi. Lisäksi arvonlisäverottomaksi säädettyyn tavaroiden ja palvelujen myyntiin kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot ja arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle jäävään toimintaan kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot ovat vähennyskelvottomia.

Vähennysoikeudesta puhuttaessa on hyvä tietää ja tuntea vähennysoikeuden rajoituksia ja rajanveto-ongelmia aiheuttavia kustannuksia, kuten edustukseen, markkinointiin, neuvotteluihin ja erilaisiin kulkuneuvoihin liittyviä kustannuksia. Entäpä miten verotuksessa huomioida erityisen ajankohtaiset muutokset, kuten Brexit ja arvonlisäverotus tai alv-ilmoituksen uusiminen.

Arvonlisäveron vähennysoikeus ja ajankohtaiset kysymykset -koulutus on YritysAkatemiassa suunniteltu vastaamaan juuri edellä mainittuihin kysymyksiin ja ongelmakohtiin. Koulutuksessa käsitellään myös esimerkkejä laskumerkinnöistä eri tilanteissa, myös kansainvälisen kaupan osalta. Ajankohtaisia, uusimpia oikeustapauksia käydään myös läpi ja lisäksi tarkastellaan viimeaikaisia ja mahdollisesti tulevia, myös vasta suunnitteluvaiheessa olevia muutoksia.

Miten etätyössä määritellään varsinainen työpaikka?

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus

Kansainvälisessä kaupassa ja sen arvonlisäverotuksessa on paljon perus- ja erikoissäännöksiä, joita pitää oppia soveltamaan kansainvälisen kaupan tilanteisiin ja oppia tunnistamaan kansainväliseen liiketoimintaan liittyviä alv-riskejä. Kansainvälisessä arvonlisäverotuksessa erityisen ajankohtaisia aiheita ovat tällä hetkellä Brexit ja arvonlisäverotus, uudet EU-tavarakaupan säännökset ja uusi Verohallinnon ohje arvonlisäveron erityisjärjestelmästä.

YritysAkatemian Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus -koulutuksessa keskitytään yksinomaan kansainvälisten alv-kysymysten käsittelyyn, edellä mainittuihin perus- ja erikoissäännöksiin ja kaikkeen, mitä EU-tavarakauppa voi pitää sisällään. Koulutuksessa käydään läpi Verohallinnon ohjeet EU-tavarakaupan ja kansainvälisen palvelukaupan verotuksesta.

Työmatka ja kustannusten korvaukset

Tiedätkö, miten työmatkat ja kustannusten korvaukset vaikuttavat työntekijöiden verotukseen varsinkin lisääntyneen etätyöskentelyn osalta? Etätöiden osalta on olennaista käsittää varsinaisen työn työpaikka ja miten etätyön vähennykset otetaan huomioon verotuksessa. Ulkomaan matkojen osalta ajankohtaisia käsitteitä ovat lyhyet vs. pidemmät työmatkat, pidempi oleskelu ulkomailla, 6kk sääntö ja erilaiset näistä riippuvaiset ilmoitukset.

Työmatka ja kustannusten korvaukset -koulutuksessa käydään läpi tilanteita, joissa työehtosopimusten määräykset ja verovapaiden kustannusten korvausten edellytykset vaativat eritystä tarkkuutta korvausten käsittelyssä sekä mm. työnantajan ilmoittamisvelvollisuutta Tulorekisteriin.

Miten lyhyt tai pidempi työmatka vaikuttaa työntekijän verotukseen?

Tehokurssi arvonlisäverosta

Mikäli arvonlisäverotus ja sen puoleinen lainsäädäntö kaipaa osaltanne syvempää sekä tiukempaa osaamista, niin kahden koulutuspäivän mittainen Tehokurssi arvonlisäverosta -koulutus käsittää arvonlisäverotuksesta lähes kaiken tarvittavan. Koulutuksessa käsitellään perusasioiden lisäksi vaikutuksia työntekijän verotukseen ja huomattavasti lisääntyneen etätyöskentelyn mukanaan tuomia kysymyksiä ja käydään läpi tilanteita, joissa työehtosopimusten määräykset ja verovapaiden kustannusten korvausten edellytykset vaativat eritystä tarkkuutta korvausten käsittelyssä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi työnantajan ilmoittamisvelvollisuutta Tulorekisteriin.

Tervetuloa mukaan kouluttautumaan lähi- tai verkkokoulutukseen!
Tutustu YritysAkatemian koulutuskalenteriin

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Leena Juusela - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Kahden päivän intensiivikurssi arvonlisäverotuksesta

Taloushallinto

Etäkoulutus

Leena Juusela

16.05.2024 - 17.05.2024

Leena Juusela - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Työmatka ja kustannusten korvaukset

Palkkahallinto

Etäkoulutus

Leena Juusela

21.05.2024

Leena Juusela - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus

Taloushallinto

Etäkoulutus

Leena Juusela

30.05.2024

Leena Juusela - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Arvonlisäverotuksen perusteet

Taloushallinto

Etäkoulutus

Leena Juusela

12.06.2024

Leena Juusela - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Arvonlisäveron vähennysoikeus – Uusimpia muutoksia ja tietopaketti vähennysoikeudesta

Taloushallinto

Etäkoulutus

Leena Juusela

13.06.2024

Leena Juusela - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Työmatka ja kustannusten korvaukset

Palkkahallinto

Etäkoulutus

Leena Juusela

24.09.2024

Katso kaikki koulutukset