Blogiarkistoon

Esimieskoulutus – uutta oppia esimiestyöhön

Esimiestyö ja sen laadukkuus vaikuttavat organisaatiossa moneen. Hyvä esimies liidaa henkilöstönsä ja organisaation kohti parempia tuloksia siten, että kaikki voittavat. Esimieskoulutus tarjoaa oppia niin kokeneille kuin uusillekin esimiehille ja johtajille.

Työelämä on kokenut suuria muutoksia viime vuosina. Muutosten myötä myös odotukset esimiestyötä kohtaan ovat muuttuneet. Iloksemme voimme myös todeta, että yhä useammat johtajat ovat kiinnostuneita kehittämään johtamisosaamistaan, esimerkiksi esimieskoulutuksen parissa. 

Esimiestyötä on viime vuosina haastanut niin startup-kulttuuri, matalahierarkisemmat organisaatiot, alaisten kasvaneet toiveet esimiestyötä kohtaan kuin myös tietysti vauhdilla lisääntyneet etätyöt ja maailmanlaajuinen pandemia.

Muutoksen läpi työyhteisönsä onnistuneesti vievä ja jatkuvasti osaamistaan kehittävä johtaja onkin entistä arvokkaampi voimavara. Esimieskoulutus on erinomainen tapa lisätä esihenkilöiden johtamisosaamista.

Kun organisaatio päättää lisäkouluttaa esihenkilöä, tuo se etuja niin yritykselle, esimiehelle kuin työntekijöillekin

Esihenkilö saa esimieskoulutuksesta työkaluja parempaan johtamiseen, eivätkä työntekijätkään jää missään nimessä ilman esimieskoulutuksesta saatavia hyötyjä. Alaisten arkityössä johtajan kouluttautumisen edut näkyvät ehkä kaikkein merkittävimmin, sillä henkilöstö saa taitavamman johtajan, mikä parantaa heidän työntekijäkokemustaan. Organisaatiot saavat esimieskoulutuksen ansiosta parhaimmillaan paremmin voivat työntekijät, jotka haluavat sitoutua organisaatioon.

Uutena esimiestyöhön – mitkä esimiestaidot ovat tärkeitä johtajalle

Kaikki eivät synny johtajiksi, eivätkä kaikki aloita uraansa johtajina. Esimieskoulutus tuo arvoa myös kauan esimiestyötä tehneelle, mutta erityisen paljon hyötyä esimieskoulutuksesta voi olla henkilölle, joka aloittaa uutena esimiestyössä.

Monen urapolku vie jossain vaiheessa esimiestyöhön. Kaikki esimiehet eivät johda isoja yrityksiä, vaan työelämä on täynnä esimiehiä, joilla on johdettavanaan oma tiimi tai yksikkö. 

Kun henkilöstä tulee ensimmäistä kertaa esimies, on hänellä usein mielessään paljon kysymyksiä. Miten pärjään uudessa roolissani esihenkilönä? Miten osaan toimia oikein haastavissa tilanteissa? Miten ratkaisen konfliktit? Miten pystyn tukemaan alaisiani heidän työssään? Miten tuen alaisteni työssäjaksamista ja työhyvinvointia?

Esimiehen roolin omaksuminen ei tapahdu yhdessä yössä. Muutos vaatii aikaa, oman toiminnan reflektointia ja uuden oppimista. Muutos on usein sen verran suuri, että sen tueksi kannattaa hankkia myös ulkopuolista oppia, kuten esimieskoulutusta.

Esimies tarvitsee työssään pitkän liudan erilaisia taitoja. Taidot liittyvät pääasiassa ihmisten johtamiseen ja vuorovaikutukseen. Äläkä huoli, jos et koe olevasi supliikki seuramies – se ei missään nimessä ole hyvän johtajan edellytys. Johtajalle tärkeitä vuorovaikutustaitoja ovat esimerkiksi kuuntelemisen taito. Äläkä huoli myöskään silloin, jos koet, että johtamiseen tarvittavat vuorovaikutustaidot ovat hiukan ruosteessa – pääset harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja esimieskoulutuksissamme. 

Esimies kohtaa monenlaisia tilanteita – esimieskoulutuksesta oppia tilanteiden ratkaisemiseen

Esimiehen työpöydällä on monenlaisia työtehtäviä. Työssään ihmisten johtajana esimies on mukana monenlaisissa eri vuorovaikutustilanteissa. Jokainen vuorovaikutustilanne on aina erityislaatuinen ja uniikki, mutta omia vuorovaikutustaitojaan kehittämällä esimies voi oppia toimimaan tilanteissa paremmin.

Esimiestyössä kohdattavat tilanteet eivät suinkaan aina ole positiivisia, palkankorotuksista kertominen, lomien myöntäminen, syntymäpäivämuistamiset ja onnistumisista palkitsemiset ovat positiivisia hetkiä, jolloin johtajan on helppo hymyillä.

Näiden positiivisten hetkien lisäksi esimies on usein mukana myös ikävissä tilanteissa, joihin voi työntekijän osalta liittyä esimerkiksi surua, pettymystä tai vihaa. Usealla työpaikalla esihenkilö on mukana ratkomassa myös työntekijöiden keskinäisiä konflikteja. Tämän lisäksi ikäviä tilanteita ovat esimerkiksi irtisanomisista tai yt-neuvotteluista kertomiset. Hyvä johtaja hallitseekin myös ikävät tilanteet.

Esimies on usein myös mukana neutraalimmissa tilanteissa, kuten työhaastatteluissa tai rekrytoinneissa. Johtajan salkussa tulee siis olla taitoja, erityisesti vuorovaikutustaitoja, moneen eri tilanteeseen. Esimieskoulutuksessa näitä esimiehelle tärkeitä taitoja pääseekin opettelemaan asiansa tuntevien kouluttajien kanssa.

Etätyö on myös piirre, joka on tuonut lisähaasteensa johtajana toimimiseen. Vaikeimmassa tilanteessa ovat saattaneet olla niiden organisaatioiden johtajat, joilla ei ennen etätöihin siirtymistä ollut minkäänlaista kokemusta tai käytännön tietoa etätyöntekijöiden johtamisesta. Lue lisää etätyön johtamisesta.

Esimies rakentaa ja tukee työhyvinvointia

Työhyvinvointi on ollut viime vuosina entistä useammin puheenaiheena niin mediassa kuin työpaikoillakin – ja syystäkin. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta kannattaa pitää huolta. Ovathan työntekijät ne, jotka pitävät organisaation pyörät pyörimässä. Työhyvinvointi rakentuu kuin palapeli, jota ovat mukana rakentamassa niin työntekijät kuin esimiehetkin.

Esimiehen osalta johtaminen tarkoittaa tietysti myös työhyvinvoinnin johtamista. Yksin johtajan harteille työhyvinvoinnin johtamista ja kehittämistä ei tarvitse asettaa, vaan usein apuna on myös esimerkiksi HR ja oman vastuunsa kantavat myös työntekijät.

Koulutuksissamme “Hyvinvoiva työyhteisö” ja “Työstressi ja hyvinvoinnin tukeminen” pääset tutustumaan tarkemmin siihen, mistä asioista työhyvinvointi koostuu. 

Hyvinvoiva työyhteisö -koulutuksessa pyritään edistämään osallistujien valmiuksia tunnistaa ja edistää työyhteisön jäsenten ymmärrystä hyvinvointia tukevasta vuorovaikutustyylistä. Koulutuksesta avaimia toiminnan kehittämiseen saavatkin johtotehtävissä toimivien lisäksi myös työntekijät.

Työstressi ja hyvinvoinnin tukeminen -koulutuskokonaisuudessa pureudutaan siihen, mistä asioista työssä jaksaminen ja työhyvinvointi koostuvat. Koulutuksesta opit myös, mitkä kaikki asiat vaikuttavat työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin niin organisaation kuin työyhteisön tasolla.

Laadukasta esimieskoulutusta YritysAkatemialta jo vuosikymmeniä, livenä tai etänä

YritysAkatemia on järjestänyt esimiestyöhön ja muuhun liiketoimintaan liittyviä koulutuksia jo yli 30 vuoden ajan. Vuosien aikana olemme kouluttaneet satoja ja taas satoja parempia esimiehiä. Koulutuksiimme osallistuu vuosittain jopa 4 000 kouluttautujaa. 

Koulutustarjonnassamme on niin lähikoulutuksia kuin myös webinaareja. Koulutuksia järjestämme siellä, missä asiakkaamme niitä toivovat järjestettävän. Asiakkaidemme toiveista olemme kouluttaneet Helsingin lisäksi niin Turussa, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa kuin myös Lappeenrannassa. Järjestämme mielellämme myös sinun organisaatiollesi räätälöityjä koulutuksia

Esimiestaitoihin liittyvät koulutukset eivät suinkaan ole ainoita järjestämiämme koulutuksia. Järjestämme vuositasolla noin 200 koulutusta yritysmaailman tarpeisiin.

Pienet ryhmäkoot takaavat vuorovaikutteisen opetuksen

Pidämme koulutusten ryhmäkoot pieninä, jotta varmistumme laadukkaasta opetuksesta. Lähikoulutuksissamme ryhmäkoko on maksimissaan 18 osallistujaa. Näin pystymme varmistamaan, että koulutukset ovat vuorovaikutteisia ja osallistavia ja osallistujat saavat koulutuksista parhaat eväät mukaansa omaan työyhteisöön vietäväksi. 

Parhaimmillaan esimieskoulutus kouluttaa koko työyhteisöä, sillä esimies voi koulutusten jälkeen jakaa saamaansa oppia myös omassa organisaatiossaan.

Kouluttajina meillä on alojensa kovat ammattilaiset. Kaikkiin kouluttajiimme pääset tutustumaan täältä.

Tutustu siis kattavaan koulutustarjontaamme ja valitse sinulle sopivimmat koulutukset.

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Paljon tilaa

Muutoksenhallinta – onnistu muutoksen johtamisessa

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

28.08.2024

Jukka Kataja - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Työntekijästä esihenkilöksi – lähtölaukaus esihenkilötyöhön

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja

30.08.2024

Paljon tilaa

Esihenkilökoulutus – Uusi esihenkilö

Johtaminen ja vuorovaikutus

Radisson Blu Seaside, Helsinki

Jukka Kataja ja 1 muuta

05.09.2024 - 06.09.2024

Paljon tilaa

Esihenkilökoulutus – haastavat tilanteet esihenkilötyössä

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Helsinki

Jukka Kataja ja 1 muuta

19.09.2024 - 20.09.2024

Paljon tilaa

Palautuminen ja tunteiden suunta

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

26.09.2024

Paljon tilaa

Psyykkinen voima ja itsensä johtaminen – löydä sisäinen voimasi

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

26.09.2024

Katso kaikki koulutukset