Kategoria Johtaminen ja vuorovaikutus

Psyykkinen voima ja itsensä johtaminen – löydä sisäinen voimasi

Kouluttajat

Jukka Kataja, Merja Vuorinen

Katso kouluttajan tiedot ja muut koulutukset klikkaamalla nimeä

PaikkaEtäkoulutus

Ajankohta26.09.2024

Kellonaika09.00 - 12.00

Kesto2 x 3 tuntia

Etäkoulutus517.50€ + alv

TallenneVuoden loppuun asti

KampanjaLisäosallistujat etäkoulutuksiin -50 %

Paljon tilaa

Kuvaus

Oman itsensä johtaminen on ja tulee olemaan lähitulevaisuuden tärkein työelämän henkilökohtainen taito. Monet itsensä johtamiseen alueista ovatkin yksilön hyvinvoinnin ja toiminnanohjauksen kannalta keskeisiä, eivätkä ne perinteisesti ole saaneet niille kuuluvaa arvostusta tai tilaa arjen työelämässä. 

Word Economic Forumin raportti (2020) työelämän tilasta nyt ja vuonna 2025 korostaa itsensä johtamisen tärkeyttä. Raportin mukaan itsensä johtamisen taidot ovat: resilienssi, aktiivinen oppiminen, rentoutuminen ja stressinsietokyky. Maailman talousfoorumin (WEF) raportti alleviivaa hyvinvointitaitoja ensimmäistä kertaa osana tulevaisuuden työtä. 

Tämä on toisaalta lohdullista, koska kaikkia näitä asioita voidaan harjoitella. Mieltä voi treenata siinä missä kehoakin – mielen kuntosali on aina mukana. Monet tutkimukset osoittavat, että psyykkisten taitojen hallitseminen selittää menestystä niin opinnoissa, urheilussa kuin työelämässäkin. Lisäksi hyvä mentaalitaitojen osaaminen vähentää pitkäaikaista stressiä ja mentaalisairauksia.

Mielen voima on käsittämättömän suuri. Siksi se voi lamaannuttaa ja polttaahenkistä energiaa ja saada ihmisen tuntemaan itsensä kyvyttömäksi. Itsensä ”ruoskiminen” tai omien voimavarojen mitätöinti heikentää onnistumisen mahdollisuutta. Toisaalta taas ne, jotka osaavat hyödyntää ja ovat löytäneet sisäisäisen piilossa olevan hyvän ja osaavat hyödyntää sen omien unelmiensa saavuttamiseen, onnistuvat erilaisissa tilanteissa.

Itsensä johtaminen on sitä, että osaa suunnitella ja tehdä elämästään omannäköistä ja omasta näkökulmasta tuloksellista. Itsensä johtamisen ytimessä on aina hyvä itsetuntemus: omien arvojen kirkastaminen, ymmärrys oman ajattelun toiminnasta ja uskomuksista, kyky tulla toimeen erilaisten tunteiden kanssa ja yhteys omiin tarpeisiin. Ehkä tärkeintä kuitenkin itsensä johtamisen näkökulmasta on se, että osaa elää oman elämänsä niin, että se tuntuu hyvältä.

Ilmoittautumalla koulutukseemme, avaamme sinulle ovia, joista astumalla sisään, voit ottaa ”niskalenkin” itsesi johtamiseen, samalla saat ymmärryksen, siihen miksi elämä on elämisen arvoista.

Sisältö ja toimintatavat:

 • Koulutus toteutetaan neljänä (4) kolmen (3) tunnin webinaarina. Kaksi kevään 2024 aikana ja kaksi syksyllä 2024. Koulutussarjasta kaksi kevään koulutuspäivää mahdollistetaan osallistujalle koulutustallenteiden muodossa. Jokaisen jakson jälkeen tulee pieni vapaaehtoinen harjoitustehtävä osallistujille.
 • Jokainen jakso toimii omana itsenäisenä kokonaisuutena. Voit osallistua vain yhteen, sinulle parhaiten soveltuvaan jaksoon tai kaikkiin kolmeen, jolloin saat myös ensimmäisen osion tallenteen. Kun osallistut kaikkiin jaksoihin, saat parhaat lähtökohdat rakentaa omaa ”parasta itseäsi”.

Koulutuksen tavoitteet:

 • Antaa kokonaisnäkemys hyvinvoinnin kokonaisuudesta
 • Avata stressin syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja löytää itselle sopivia keinoja stressinhallintaan. Lisäksi kerrotaan, miten voit saada stressistä hyvän voimavaran?
 • Annetaan keinoja keskittymiskyvyn lisäämiseen ja tarkkaavaisuuden lisäämiseen
 • Avataan ja annetaan keinoja kiireen kesyttämiseen 
 • Annetaan rentoutumiseen ja mielikuvatyöskentelyyn avaimet – perustyökalut
 • Kerrotaan, miten rakennetaan huippusuorituksen psyykkinen pohja

Sisällöt ja jaksot:

Jakso 3. Palautuminen ja tunteiden suunta, 26.09.2024, klo 9.00-12.00

Suurin osa stressistä ja negatiivisista ajatuksista johtuu suhtautumisesta asioihin. Meillä on sisäänrakennettu ominaisuus reagoida asioihin tietyllä tavalla luonteen ja temperamentin mukaan. Ensireaktion jälkeen pystymme vaikuttamaan omaan suhtautumiseemme. Se osaammeko tunnistaa ja pysäyttää yliajattelun ja kehämäisen ajattelun ja jumittavat tunteet, ovat taitoja, joilla edistetään mentaalista/henkistä palautumista. Kaikkein oleellisinta on tunnistaa ja eritellä asiat, joihin voi itse vaikuttaa ja ne, joille ei voi mitään.

Ylivireys saattaa olla myös esteenä ajatusten ja kropan rauhattomuuteen. Jos ajatusten virtaa ei saa katkaistua, aivot pysyvät valppaina ja nukahtaminen on vaikeaa. Mitä voimakkaampia tunteita ajatukset herättävät, sitä kauemmas uni karkaa. Ylivireys liittyy usein kiireeseen ja stressiin. Elämässä on niin paljon asioita, että päivällä ei ehdi pysähtyä – pitää vain suorittaa. Vasta illalla sängyssä on aikaa miettiä, mitä tänään tapahtuikaan.

Usein kaikkein eniten palautumisen tarpeessa olevilla ihmisillä on vaikeaa työstä irtautuminen. Tämä taas johtuu usein korkeasta työhön sitoutumisesta. Kun halu pärjätä on kova, ajatellaan helposti, että tekemällä koko ajan ”jotain” antaa se lisäarvoa tavoitteiden saavuttamiselle. Tärkeämpää kuin rasittaminen ja hermoston ja ajatusten kuormittaminen olisikin palautumista edistävät asiat.

Äärirajoilla tapahtuvan työn jatkuessa pitkään voimavarat ovat uhattuna, mikä aiheuttaa stressiä. Ajatukset on hyvä johtaa johonkin muuhun. Keinot voivat olla monenlaisia. Psykologinen irrottautuminen edellyttää kuitenkin taitoa ja energiaa itsesäätelyyn.

Entäpä tunteet? Tunteet ovat se voima, joka ajaa meitä kohti tavoitteitamme, mutta myös voima, joka voi estää meitä menestymästä. Työelämässä tunnetaidot tarkoittavat kykyä havaita, tiedostaa ja ymmärtää sekä omia että muiden tunteita.

Tunnetaidot ovat keinoja, joilla vaikutetaan omiin ja toisten tunteisiin tietoisesti. Heikot tunnetaidot ovat syynä moniin ongelmiin työelämässä. Muiden tunteita on usein vaikea tunnistaa, eikä omienkaan tunteiden ymmärtämiseen ja käsittelyyn ole aina riittäviä työkaluja. Varsinkaan, kun tunteet ilmenevät harvoin puhtaasti yksi kerrallaan, vaan niitä risteilee mielessä usein monta yhtä aikaa. Jos ei osaa säädellä tunteitaan, seurauksena voi olla hallitsemattomia tunteenpurkauksia ja liian pitkää hankalissa tunteissa vellomista. On kuitenkin lohdullista, että vaikka jollain voi olla luontaisesti paremmat tunnetaidot kuin toisilla, taitoja voi kehittää siinä missä muitakin mentaalitaitoja.

Sisältö:
 • Työstä irtaantuminen
 • Miten saada päässä pyörivät ajatukset nollattua?
 • Miten opin palautumaan paremmin päivän rasituksista?
 • Miten omat rutiinit saadaan palvelemaan hyvinvointia?
 • Tunnetaitojen kehittäminen
 • Hyvä uni
Ilmoittaudu jaksoon 3. Palautuminen ja tunteiden suunta

Jakso 4. Mentaalitaidot ja käytännön harjoitteita tasapainoon, 03.12.2024, klo 9.00-12.00

Mentaaliharjoittelun tärkeys jää usein varjoon, mutta niiden voima on kiistaton, kun tavoitellaan hyvinvointia, tavoitteiden saavuttamista omassa elämässä tai erinomaista suoritusta. Psyykkisiin taitoihin kuuluu muun muassa asenne, paineensietokyky, itsetuntemus, keskittyneisyys, rentoutuminen, irti päästäminen, rohkeus, joustavuus motivaatio ja itseluottamus.

Käytännön psyykkisten taitojen harjoitteluun kuuluu muun muassa rentoutuminen, mielikuvaharjoittelu, ns. ankkurointitekniikat, positiivinen itsepuhe ja visualisointi sekä erilaiset oman minän arvioinnit. Psyykkisestä harjoittelusta eli mentaaliharjoittelusta voi kuitenkin hyötyä kuka tahansa. Sinun ei tarvitse olla minkään alan huippuosaaja käyttääksesi mentaaliharjoittelun tekniikoita apuna tavoitteiden saavuttamisessa elämän eri osa-alueilla.

Tässä jaksossa käydään läpi mentaalisia taitoja, sekä avataan ovia niiden hallintaan. Pääset konkreettisesti ”makustelemaan” harjoitusten kautta joitakin harjoitteita, joita MM-tason urheilijat ovat tehneet, mm. kuuden sekunnin rentoutumismetodia.

Sisältö:
 • Mentaalisten taitojen harjoittelua
 • Energisyyden säilyttäminen – mistä arkeen lisää energisyyttä?
 • Flow-tilaa kohti
 • Rentoutumisen, keskittyneisyyden ja rauhoittumisen taito
 • Itsemyötätunto ja inhimillisyys itseä kohtaan
Ilmoittaudu jaksoon 4. Mentaalitaidot ja käytännön harjoitteita tasapainoon

1. Jakso Psyykkinen vahvuus – huom. tallenne 3 h.

Terveyden ja hyvinvoinnin kokemisen kannalta on tärkeää huomioida elämän kokonaiskuormitus. Tällä jaksolla tuodaan esille keskeiset hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Luodaan kuvaa kuinka mentaalisilla taidoilla ja ajattelulla on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille sekä töissä, että vapaa-ajalla.

Ajatuksilla on tyypillistä harhailla, luoda uhkakuvia ja harhautua epäoleellisiin, silloinkin kun sitä vähiten toivoisimme. Ongelmallisinta ei ole kuitenkaan ole tahdon puute tai mielen heikkous, vaan taipumus nähdä mielen normaali toiminta ongelmana. Voimme herkästi luulla, että järkevintä olisi tehdä sitä, mikä tuntuu mukavimmalta tai mitä haluamme, valitettavasti mieli ei tottele käskyjä samaan tapaan kuin vaikkapa keho.

Meidän tulisi oppia se, että ongelmat ja negatiiviset tunteet voivat myös auttaa meitä hyvinvoinnin tielle. Nämä ns. haitalliset uskomukset voidaan kääntää hyvinvointia edettäviksi asioiksi. Se tarkoittaa hyväksyvään havainnointiin ohjaamista, oleelliseen keskittymistä ja tietoiseen toimintaan valmentamista, sekä psykologiseen joustavuuteen opettelua. Lisäksi ensimmäisellä jaksolla kuvataan sisäisen motivaation neljä keskeistä tekijää. 

Sisältö:
 • Hyvinvoinnin tekijät
 • Miksi ihminen voi huonosti?
 • Miten irtaudutaan haitallisista negatiivisuuden ajatusmalleista
 • Itsensä johtamisen merelle
 • Sisäisen motivaation lähtökohdat

2. Jakso Stressi voimavaraksi ja kiireen alas-alasajoa – huom. tallenne 3 h.

Stressi on yksi aikamme suurimmista haasteista. Toisaalta se on myös suuri voimavara. Stressi on kuormitustila, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että ihminen alkaa oirehtia. Usein stressi on pitkäkestoista, mutta myös äkilliset kuormittavat tilanteet voivat synnyttää stressireaktion. Stressaantuneesta tuntuu siltä kuin hänen henkiset voimavaransa eivät riittäisi. Toisaalta taas stressi antaa energiaa ja voimaa, millä saada asiat tehtyä. 

Kiire ja stressi eivät ole asioita, joita pitää opetella sietämään enemmän, vaan joihin kannattaa reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Stressiä voi selättää monin eri tavoin, ja jokaisen on tärkeä löytää itselleen sopivat selviytymiskeinot stressaaviin tilanteisiin. Jakson aikana saat konkreettisia neuvoja ja ohjeita, miten stressiä opitaan välttämään ja hillitsemään.  

Ajankäytön hallinnasta ja tehokkuudesta on tullut yhä keskeisempiä työelämätaitoja. Monen asian tekeminen yhtä aikaa – multitaskaaminen – on monelle tuttua, mutta onko se tehokasta? Ajankäyttö on yksi itsensä johtamisen taito. Kiireen tuntu syntyy mm. keskeytyksistä, jatkuvasta kokoustamisesta, multitaskaamisesta, lukemattomista sähköposteista jne. Koulutuksessa annamme sinulle vinkkejä oman kiireesi ja ajankäyttösi pohdintaan ja siihen, miten työskennellä viisaammin, ei lujemmin.

Sisältö:
 • Mistä stressi tulee?
 • Stressi ja työ
 • Miten stressi saadaan vähenemään – paineensieto
 • Kiireen alasajo
 • Onko kiire tehokkuuden mitta?
 • Miten kiirettä saadaan laskettua ja kuinka ylimääräistä kuormittavaa painetta saadaan alas?

Kouluttajat:

 • Jukka Kataja:

Jukalla on pitkät ratkaisukeskeisen työskentelyn opinnot. Jukalla on yli 30 vuoden kokemus huippu-urheilijoiden psyykkisestä valmennuksesta. Jukka on kirjoittanut useita kirjoja rentoutumisesta, mentaalitaidoista ja johtamisesta. Tehnyt 25 vuotta esihenkilö-  ja johdonvalmennuksia ja työnohjauksia erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä.

 • Merja Vuorinen:

Merja on kokenut työyhteisöjen ja esihenkilöiden valmentaja ja kouluttaja. Kouluttaa, luennoi ja valmentaa. Erikoistunut myös kiireenkesytykseen. Koulutukseltaan Merja on psykoterapeutti ja VTM.

Kummallakin kouluttajalla on vahva ratkaisukeskeinen ja urheilupsykologinen, sekä positiivisen psykologinen ote valmennuksissa.

Kenelle:

 • Koulutus sopii erinomaisesti ”Uusi esihenkilö” – tai ”Haastavat tilanteet esihenkilötyössä” -koulutuksen käynneille itsensä johtamisen syventämiseen.
 • Koulutus on hyödyllinen ihmisille, jotka hakevat omien psyykkisten taitojen parempaa hyödyntämistä. Myös stressinhallintaa tai ajankäytön tehostamiseen kaipaaville koulutus on oiva valinta.
 • Sopii myös koko työyhteisön henkisen jaksamisen lisäämiseen ja työhyvinvoinnin kohentamisen apuvälineeksi. Koulutuksen kaikkien jaksojen aikana sinulla on tilaisuus pysähtyä miettimään itseäsi ja omaa toimintaasi ja poimia itsellesi toimivia keinoja omien voimavarojen vahvistamiseen. 

__

Etäkoulutus: Psyykkinen voima ja itsensä johtaminen, PDF

__

Etäkoulutusosallistujat:

 • Saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet, koulutusaineiston ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan lähetystä.
 • Tilaisuus lähetetään suorana, voit osallistua helposti etänä omalta koneeltasi.
 • Kaikki etäkoulutukseen ilmoittautuneet saavat tallenteen käyttöoikeuden 7-30 päiväksi, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.
 • Muista varmistaa, että tietokoneesi internetyhteys toimii, koneen ääniresurssit ovat käytössä ja äänenvoimakkuus sopivalla tasolla.
 • Suosittelemme kuulokkeiden käyttöä.

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu YritysAkatemian etäkoulutukseen useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan.

Lisätietoja info@yritysakatemia.fi

Ilmoittaudu

Haluatko tämän koulutuksen yksityiskoulutuksena organisaatiollesi? Vai tarvitsetko kokonaan räätälöityä koulutusta?

Palaa koulutushakuun

Huomasitko kampanjan?

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu YritysAkatemian järjestämään etäkoulutukseen useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan. Kampanjoita ja tarjouksia ei voi hyödyntää PTCService Oy:n, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n ja Power Competence Oy:n koulutuksissa.

Tutustu koulutuksiin ja osallistu koulutukseen yhdessä kollegan kanssa!

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Jarkko Koivuniemi - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Tulevaisuuden taloushallinto – tekoäly avuksi!

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jarkko Koivuniemi

21.08.2024

Jarkko Koivuniemi - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Saavutettavat dokumentit ja miten tekoäly voi parantaa saavutettavuutta?

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jarkko Koivuniemi

21.08.2024

Jarkko Koivuniemi - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Uusi arkistolaki tulossa?

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jarkko Koivuniemi

27.08.2024

Katso kaikki koulutukset

Yritysakatemia