Google hakusanamainonnan perusteet

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset
Kari Taura

Googlen hakusanamainonta (Google Ads, aiemmin AdWords) on tehokas keino asiakkaiden ja muiden kohdeyleisöjen tavoittamiseksi kohtuullisilla kustannuksilla.

Tällä kurssilla käydään läpi Google Ads-hakusanamainonnan kampanjoiden toteutuksen ja tulosseurannan perusteet. Koulutuksen alussa tutustutaan hakusanamainonnan perustoimintaan ja etuihin verrattuna muihin mainonnan muotoihin. Tästä edetään mainoskampanjan luomiseen ja olemassaolevien kampanjoiden tulosten seurantaan. Koulutuksessa sivutaan myös mainoskampanjan optimointia ja mainonnan ulkoistamiseen liittyviä kysymyksiä.

Koulutuksessa oppiminen tapahtuu kouluttajan luennon sekä käytännön esimerkkien ja tehtävien avulla. Kurssilla tarjotaan myös laajemmin vastauksia osallistujia askarruttaviin kysymyksiin.

Kohderyhmä:

Tätä kurssia suositellaan kaikille hakusanamainontaa harkitseville tai jo käyttäville organisaatioille. Koulutus on perustasoinen ja se sopii markkinoinnin parissa toimiville tai ylipäätään hakusanamainonnan toteuttamisesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus toimii myös hakusanamainonnan tietopakettina organisaatioille jotka harkitsevat mainonnan toteutuksen ostamista ulkopuoliselta taholta.

Mitä koulutukseen osallistuminen vaatii?

Tulet saamaan koulutuksesta parhaimman hyödyn irti jos sinulla on käytettävissäsi kurssin aikana:

 • Google Ads-tili ja siihen vähintään perustason oikeudet luoda uusia kampanjoita.
 • Kaksi näyttöä (toiselta seuraat koulutusta ja toisella teet kouluttajan ohjeiden mukaan toimenpiteitä Google Ads-tilillä)
 • Myös yhdellä näytöllä ja ilman omaa Ads-tiliä saat koulutuksen avulla hyvän kuvan Google-hakusanamainonnan toiminnasta sekä siihen liittyvistä ydinkysymyksistä.

Ohjelma klo 9.00–13.00 +/ – 15 min.

 • Hakusanamainonnan rooli ja erityispiirteet: maksullinen hakusanamainonta vs muu näkyvyys ja mainonta verkossa
 • Mainonnan budjetointi ja kustannusten muodostuminen
 • Google Ads-tilin rakenne ja kampanjan muodostaminen
 • Tärkeimmät kampanja-asetukset, ml. mainosbudjetti ja mainonnan kohdentaminen
 • Kampanjassa käytettävät hakusanat ja niiden vastaavuusvaihtoehdot (match type)
 • Uusimmat hakusanamainonnan mainosformaatit
 • Kampanjan toteuttaminen (harjoitus)
 • Kampanjan tulosten seuranta, linkitys Google Analyticsiin
 • Kampanjaoptimointi
 • Hakusanamainonnan ostaminen ulkopuoliselta toteuttajalta

Kategoria Johtaminen ja vuorovaikutus

Kesto4 tuntia

KampanjaLisäosallistujat webinaariin -50%

Koulutus liittyy aiheisiin: