Julkisen sektorin toimintojen yhtiöittäminen ja toiminta markkinoilla

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset

Webinaarissa käsitellään julkisen sektorin toimintojen yhtiöittämistä käytännönläheisesti. Webinaarissa saat kuvan siitä, mitä yhtiöittämisessä tulee ottaa huomioon ja millaisia reunaehtoja yhtiön perustamisessa ja toiminnassa on.

Webinaari on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille, jotka pohtivat tietyn toiminnan yhtiöittämistä ja tarvitsevat selkeän käsityksen yhtiöittämisestä prosessina ja niistä seikoista, joita toiminnan uudelleenorganisoinnissa tulee huomioida.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii PTCServices Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.  Voit lähettää meille PTCServices Oy;n ennakkokysymyksiä, joihin palataan koulutuksen aikana.  

Tekninen toteutus: Webinaari toteutetaan Microsoft Teamsilla. Osallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä esitysmateriaalit ja voit osallistua keskusteluun. Osallistuminen verkossa on helppoa ja vaivatonta, tarvitset vain verkkoyhteyden. Saat osallistumislinkin webinaaritilaan kurssia edeltävänä päivänä.

Tallenne: Koulutus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa 7 vrk kurssin jälkeen.

__

Ohjelma klo 12:00 – 15:00 +/-15 min.

Toiminnan yhtiöittäminen: Suunnittelussa huomioitavia asioita

 • Yhtiöittämisen tavoitteet
 • Yhtiöittämisvelvoite
 • Yhtiön asema suhteessa omistajiin: Sidosyksikkö vai ei?
 • Miten mahdollistetaan ostot yhtiöltä? Kenelle yhtiö voi myydä tuotteitaan tai palveluitaan?
 • Tuleeko yhtiöstä hankintayksikkö?

Yhtiöittäminen käytännössä

 • Yhtiöittäminen prosessina
 • Yhtiön perustaminen ja osakkeiden merkintä
 • Siirtyvän omaisuuden arvostaminen ja valtionäkökohdat
 • Osakassopimuksessa huomioitavia näkökohtia
 • Työntekijöiden asema yhtiöittämisessä
 • Sopimuskannan analysointi: Reunaehdot sopimusten siirtämiselle perustettavalle yhtiölle

Perustettavan yhtiön toiminta markkinoilla

 • Kilpailuneutraliteetti ja valtiontukisäännöt

Yhteenveto

Kategoria Sopimusoikeus

Kesto3 tuntia

Kouluttajat

Pauliina Karinkanta, Tuukka Lappalainen

Katso kouluttajan tiedot ja muut koulutukset klikkaamalla nimeä

Koulutus liittyy aiheisiin: