Julkisomisteisen yhtiön johtaminen

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset

Koulutuksemme on suunnattu kaikille, jotka toimivat julkisomisteisissa osakeyhtiöissä hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Hallituksen jäsenen rooli saattaa olla toivottu tai virkatehtäviin kuuluva pakollinen vastuutehtävä. Hallituksen jäsenen roolissa sinun on tiedettävä, kenen asiaa olet ajamassa, minkälaisin pelisäännöin ja mikä on vastuusi passiivisuudesta taikka ihan puhtaista liiketoiminnallisista virhearvioista. Miten operatiivisen johdon ja hallituksen rooli poikkeaa toisistaan? Kuka on kenenkin esimies ja millä perusteella? Mitä vastuuvapaus tarkoittaa? Miksi puhutaan yrityksen yhteiskuntavastuusta ja miten se eroaa toimitusjohtajan vastuusta?

Koulutuksessa käsitellään muun muassa osakeyhtiölainsäädännön periaatteita, yhtiön johdon rooleja ja vastuuta käytännön esimerkein. Haasteellista saattaa olla esimerkiksi uuden roolin omaksuminen yhtiön – ei edustamansa organisaation – etujen ajajana. Käsittelemme myös hallituksen ja toimitusjohtajan työnjakoa sekä hallituksen keskeisempiä tehtäviä yhtiön johtamisessa.

Erityisinä kysymyksinä pureudumme siihen, miten kuntakonsernin, hyvinvointialueen taikka muun omistajakonsernin strategiset tavoitteet voi jalkauttaa osakeyhtiön toimintaan.

Lisäksi käymme koulutuksessa läpi, millaisia julkisuus- ja salassapitosäännöksiä julkisomisteisessa yhtiössä noudatetaan.

Koulutuksen päätteeksi sinulla on perustiedot ja -taidot osakeyhtiön toiminnasta ja johdon roolituksia sekä vastuita koskevista säännöksistä.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii PTCServices Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen. 

Tekninen toteutus: Webinaari toteutetaan Microsoft Teamsilla. Osallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä esitysmateriaalit ja voit osallistua keskusteluun. Osallistuminen verkossa on helppoa ja vaivatonta, tarvitset vain verkkoyhteyden. Saat osallistumislinkin webinaaritilaan kurssia edeltävänä päivänä.

Tallenne: Koulutus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa 7 vrk kurssin jälkeen.

Ohjelma klo 12:00 – 15:00 +/-15 min.

Osakeyhtiön pääperiaatteet

 • Toimielimet ja niiden keskeiset tehtävät: yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja
 • Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus
 • Osakeyhtiölain periaatteet kaiken toiminnan määrittäjinä

Osakeyhtiölain mukainen johtaminen

 • Hallitus johdon tukena
 • Hallituksen To do’s -lista
 • Hallituksen rooli riskien hallinnassa

Hallitusvastuu

 • Mitä eroa on yrityksen vastuullisuudella ja johdon vastuulla
 • Hallitusvastuun perusteet
 • Vastuuvapaus ja vastuunrajoitus yhtiöjärjestyksessä
 • Hallitustyöskentely prosessina ja vastuu eri tilanteissa
 • Vastuun ajallinen ulottuvuus
 • Yhdenvertaisuusperiaate ja huolellisuusvelvollisuus eri tilanteissa Julkisuus ja salassapito julkissektorin omistamassa yhtiössä Osakeyhtiö kuntakonsernissa
 • Konserniohjaus

Hankintalakiin liittyvät näkökulmat

 • In-house kysymykset ja ulosmyynti
 • Osakeyhtiö julkisoikeudellisena laitoksena

Kategoria Sopimusoikeus

Kesto3 tuntia

Kouluttajat

Pauliina Karinkanta, Tuukka Lappalainen

Katso kouluttajan tiedot ja muut koulutukset klikkaamalla nimeä

Koulutus liittyy aiheisiin: