Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset

Kuluttajansuojalainsäädäntö on uudistunut 1.1.2022 ja tuonut mukanaan merkittäviä muutoksia sekä tavaran kauppaan että kokonaan uusia säännöksiä digitaalisen palveluiden ja sisältöjen kauppaan. 1.1.2023 voimaan tulee puhelinmyynnin ja kotimyynnin peruuttamisoikeuksiin liityviä isoja muutoksia. Samoin alennushintailmoittelu muuttuu ja asettaa yritykselle uusia velvoitteita. Asiakasarviointien julkaiseminen edellyttää jatkossa uusia toimenpiteitä yrityksiltä. Kuluttajalle tulee myös lain muutosten myötä oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen jos elinkeinonharjoittaja käyttää sopimatonta menettelyä markkinoinnissa tai asiakassuhteessa. Nyt on hyvä aika ottaa selvää ja varautua muutoksiin. Laki suojaa asiakasta, sopimusehdot yrittäjää. Koulutuksessa saat tiedon ajankohtaisista kuluttajansuojan muutoksista yrittäjän näkökulmasta.

Koulutuksessa käsitellään kuluttajansuojalain perusteita, markkinoinnin pelisääntöjä ja tavaran kaupan tilanteita myyjän näkökulmasta. Milloin tavarassa on virhe ja mitä myyjä on velvollinen korvaamaan, voiko asiakas aina vaatia uuden tuotteen? Kuinka myyjä voi rajoittaa omaa korvausvelvollisuuttaan? Onko takuu avoin shekki ostajalle?

Mitä pitää tietää verkkokaupan ehdoista, jotta myyjä voi olla turvassa? Monet ovat etenkin korona-aikaa perustaneet verkkokaupan tai ovat sellaista perustamassa. Verkkokauppaehdot ovat kuitenkin usein virheelliset tai puutteelliset tavalla, jonka vuoksi peruuttamisoikeus pidentyy 14 päivän sijasta vuoteen tai tai aiheuttaa sen, että asiakas voi jo saadun palvelun hinnan periä vuodenkin päästä takaisin. Oikein tehdyillä ehdoilla säästyy yrittäjä monelta harmilta ja turhilta taloudellisilta menetyksiltä.

Sisältö: Kuluttajansuojalaki ja kuluttajansuojajärjestelmä, markkinointi ja asiakassuhde, sopimuksen syntyminen ja sen sitovuus, tavarankaupan viivästys – ja virhesäännökset, myyjän vahingonkorvausvelvollisuus, takuun uudet säännöt, digitaalisia sisältöjä ja palveluita koskeva uusi sääntely, verkkokauppaehtojen merkitys myyjän oikeusturvan takeena.

Ohjelma klo 9.00 – 12.00 + / – 15 min.

Kuluttajansuojalaki ja kuluttajansuojajärjestelmä
Kuluttajansuojalain soveltamisala
Keskeisiä käsitteitä
Viranomaiset

Markkinointi ja asiakassuhde
Keskeiset markkinoinnin säännöt ja ohjeet
Hyvän tavan mukaisuus ja markkinoinnin sopivuus oikeuskäytännössä
Reklamaatio-ohjausvelvoite
Tiedonantovelvollisuus
Hintojen merkitseminen
Alennusmyynti ja alennushinnoittelu, uudet säännöt

Sopimus
Sopimuksen sitovuus
Sopimuksen tekeminen
Vakiosopimus ja sen merkitys
Sopimuksen sovittelu ja tulkinta

Tavarankauppa
Soveltamisala
Vaaranvastuu
Viivästys
Tavaran virhe, reklamaatioaika
Virheen oikaisun uudet säännöt
Kaupan purku
Vahingonkorvaus

Takuun uudet säännöt
Mikä on takuu?
Tiedot takuusta ja takuutodistus
Aikaisemman myyntiportaan antama takuu
Kannattaako takuun antaminen?

Tavarankauppa
Tuote- ja henkilövahinko
Kuluttajasaatavan vanhentuminen
Alaikäinen asiakkaana

Digitaaliset sisällöt ja palvelut tiivistettynä
Mitä ovat digitaaliset sisällöt ja palvelut
Päivitysten toimitusvelvollisuus
Viivästys ja virhe

Verkkokaupan sudenkuopat
Mitä on etämyynti
Ennakkotiedot ja niiden merkitys
Tilausvahvistus yrittäjän suojana
Sähköisen markkinoinnin säännöt

Peruuttamisoikeus
Peruuttamisajan laskeminen tavarankaupassa ja digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kaupassa
Poikkeukset peruuttamisoikeuteen
Peruuttamisajan pidentyminen
Kielletyt ehdot
Kauppiaan liikkumavara
Palvelusten ja digitaalisten tuotteiden riskipaikat

Kategoriat Johtaminen ja vuorovaikutus, Sopimusoikeus

Kesto3 tuntia

KampanjaLisäosallistujat webinaariin -50 %

Koulutus liittyy aiheisiin: