Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset

Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?

COVID-19 -pandemiasta, Ukrainan sodasta ja kansainvälisen kaupan pullonkauloista johtuen monien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt. Tämän seurauksena monissa sopimussuhteissa myyjät ovat viivästyneet suorituksissaan ja joutuneet vetoamaan ylivoimaiseen esteeseen.

Sopimusvelvoitteet ovat saattaneet muodostua taloudellisesti kannattamattomiksi. Raaka-aineiden ja polttoaineiden ennakoimaton ja voimakas hintojen nousu on ajanut monet toimittajat tilanteeseen, jossa sopimus sitoo toimittajaa tappiolliseen liiketoimintaan, eikä sopimuksen hinnanmuutosmekanismit reagoi riittävän nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Liikavaikeutta koskevaa ns. ”hardship”-ehtoa ei usein ole liitetty hankintasopimuksiin.

Erityisesti julkisissa hankinnoissa nämä tilanteet aiheuttavat ongelmia, sillä usein hinnat on määritelty kiinteiksi vuodeksi tai useammaksi, ja toisaalta hankintalaki rajoittaa sitä, minkälaisia sopimusmuutoksia on mahdollista tehdä. Myyjät eivät yleensä myöskään pysty yksiselitteisesti irtautumaan sopimusvelvoitteistaan edellä mainittujen seikkojen vuoksi.

Webinaarissa käsittelemme myyjän suoritushäiriöitä keskeisten, julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen (JYSE, JIT) kannalta ja haemme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Milloin olosuhteet täyttävät ylivoimaisen esteen määritelmän ja oikeuttaako ns. liikavaikeus suorituksesta pidättäytymiseen?
 • Milloin sopimusta ja sen hintoja voidaan kohtuullistaa?
 • Onko hankintalain mukaan kilpailutetun sopimuksen hinnanmuutosmekanismia mahdollista muuttaa?
 • Voiko toimittaja irtisanoa tai purkaa tappiollisen sopimuksen?
 • Voivatko pakotteet oikeuttaa sopimuksen purkamiseen tai muuttamiseen?

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yrityksille, jotka käyvät kauppaa julkisen sektorin kanssa. Koulutus sopii myös hankintayksiköiden edustajille.

Ohjelma klo 9.00–12.00 +/- 15 min.

Koulutuksen sisältö:

 • Sopimuksen sitovuuden periaate
 • Myyjän suoritushäiriöt ja seuraamukset yleisten sopimusehtojen ja lainsäädännön valossa
 • Ylivoimainen este ja liikavaikeus suoritushäiriön syinä
 • Sopimukseen perustumaton hinnanmuutos
 • Sopimuksen kohtuullisuuden arviointi ja sovittelu oikeustoimilain 36 §:n valossa
 • Pakotteiden vaikutukset sopimussuhteisiin
 • Millä edellytyksillä ja miten julkiseen hankintaan pohjautuvaa sopimusta voi muuttaa esim. hinnankorotusmekanismin osalta?
 • Miten toimia, jos sopimukseen esim. hinnankorotuksesta ei päästä?

Kategoria Sopimusoikeus

Kesto3h

KampanjaLisäosallistujat webinaariin -50 %

Kouluttajat

Pauliina Karinkanta, Saara Haukipuro, Tuukka Lappalainen

Katso kouluttajan tiedot ja muut koulutukset klikkaamalla nimeä

Koulutus liittyy aiheisiin: