Uusi arkistolaki tulossa?

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset
Jarkko Koivuniemi - YritysAkatemia

Uusi arkistolaki on tulossa. Mitä on ehdotettu muutettavaksi arkistolain ja Kansallisarkistoa koskevassa lainsäädännössä? Mitä muutoksia on tullut ja mitä on tapahtunut kohti uutta lainsäädäntöä?

Arkistolakia on tarve yhdenmukaistaa tiedonhallintalain tultua voimaan mm. keskeisten määritelmien osalta esim. metatiedot, arkistotoimi, asiakirja ja arkistotoimija. Ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen, Suomi on muuttunut, koska uutta lainsäädäntöä on tullut ja on tulossa lisää mm. Julkisuuslain soveltamisalan laajentaminen tai Soten asiakastietolainsäädäntö. Arkistolain uudistamistyö koskee mm. arkistotoimea ja sen järjestämistä, asiakirjojen laatimista, säilyttämistä ja käyttöä.

Julkisen hallinnon tiedonhallinta- ja tietosuojalainsäädäntö on muuttunut, ja sähköisen arkistoinnin vaatimukset taustalla. Mitä ovat sähköisen arkistoinnin käyttömahdollisuudet ja edellytyksistä koko julkishallinnossa? Sähke2 määräys on päättynyt ja säilytystietojärjestelmien sertifioinnit jatkuvat Inspectan toimesta. Vaatimuksia on tullut ja niitä on tulossa lisää myös osaamisen osalta – tule oppimaan lisää!

Tule kuuntelemaan mikä on muuttunut arkistoinnin ja säilytyksen saralla. Tule oppimaan lisää!

Kenelle: Julkisen sektorin (kunnat/kuntayhtymät, valtion virastot, julkiset liikelaitokset, julkisoikeudelliset yhteisöt) johto, esimiehet ja asiantuntijat, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen sekä rekisterien ja tietovarantojen parissa toimivat.

__

Ohjelma klo 9.00–12.00 +/- 15 min.

Koulutuksen sisältö:

 • Johdanto, taustaa ja arkistolain esiselvitys
 • Arkistolain nykytila, missä mennään?
 • Muutoksia kohti uutta lainsäädäntöä, muut sidonnainen regulaatio
 • Kohti uutta arkistolainsäädäntöä, tausta ja tiedonhallintalaki
 • Uuden arkistolain tavoitteet ja keskeiset vaikutukset
  • Käsitteet ja terminologia
  • Säilytys vs arkistointi
  • Tiedonhallintalautakunta vs kansallisarkisto
  • Sähke2 päättynyt, mitä tilalla?
  • Sertifioidut arkistointijärjestelmät
 • Arvonmääritys ja seulonta
 • Sähköisen arkistoinnin järjestäminen ja nykytila
 • Analogiset ja syntysähköiset asiakirjat
 • Arkistoaineistojen käyttöön antaminen ja käyttörajoitukset
 • Tietosuojalainsäädännön vaikutukset
 • Havaintoja ensimmäiseltä lausuntokierrokselta
 • Metatiedot ja merkitys, nyt ja tulevaisuudessa?
 • Muutoksia matkanvarrelta kohti uutta lakia
 • Keskustelu

Katso seuraavat koulutukset

Kategoria Johtaminen ja vuorovaikutus

Kesto3 tuntia

KampanjaLisäosallistujat webinaariin -50%

Koulutus liittyy aiheisiin: