Valtiontuet kuntien ja yritysten välisissä sopimussuhteissa

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset

Tiedätkö, mitä valtiontuella tarkoitetaan? Kunta ei saa esimerkiksi ostaa yrityksiltä tuotteita, palveluita tai kiinteistöjä ylihintaan tai myydä omaa omaisuuttaa yrityksille alihintaan. Kunnan ja yksityisten yritysten sopimussuhteen ehtojen tulee siis olla markkinaehtoisia – tiedätkö mitä tällä käytännössä tarkoitetaan? Entä miten sopimuksen markkinaehtoisuus selvitetään? EU:n valtiontukisääntöjen soveltuminen kuntien ja yritysten välisiin sopimussuhteisiin tutuksi PTCS:n käytännönläheisessä webinaarissa!

Käymme tässä webinaarissa läpi EU:n valtiontukisääntöjen soveltumisen kuntien ja yritysten välisiin sopimussuhteisiin. Hankintalakia ei sovelleta julkisen sektorin myydessä tai vuokratessa omaisuuttaan, mutta tällöin tulee hankintalain sijaan ottaa huomioon EU:n suoraan velvoittavat valtiontukisäännöt.

Saat asiantuntijalta tiedot EU:n valtiontukisäännöistä ja niiden soveltamisesta. Lisäksi webinaarissa käydään läpi valtiontukiin liittyviä asioita – kuten sopimusehtojen markkinaehtoisuuden selvittämistä, jotka kuntien ja yritysten tulee huomioida keskinäisissä sopimussuhteissaan. Webinaarissa käsittelemme käytännönläheisesti myös sitä, miten kuntien ja viranomaisten tulee ottaa päätöksiä tehdessään huomioon valtiontukisäännöt ja miten valtiontuen huomioimiseen liittyvät asiat tulee kirjata päätöksiin, jotta ongelmilta vältytään.

Lisäksi saat paljon käytännön esimerkkejä valtiontukisääntöjen huomioimisesta esimerkiksi kiinteistönkaupoissa, kiinteistön vuokrauksessa ja yrityskaupoissa.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii PTCServices Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.

Tekniikka: Kurssi järjestetään etäyhteydellä Teams-kokouksena. Osallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä esitysmateriaalit ja voit osallistua keskusteluun. Osallistuminen verkossa on helppoa ja vaivatonta, tarvitset vain verkkoyhteyden. Saat osallistumislinkin webinaaritilaan 1-2 päivää ennen kurssia. Tallenne on katsottavissa 7vrk kurssin jälkeen.

Ohjelma 9:00 – 12:00

Mikä on valtiontuki

 • Mitä valtiontuella tarkoitetaan
 • Valtiontukea koskevat EU-säännöt
 • Mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään valtiontuista (esimerkiksi kuntalaki)
 • EU:n valtiontukisäännöt ja hankintalaki

Valtiontuen olemassaolon sulkeminen sopimussuhteesta

 • Mitä tarkoitetaan julkisen ja yksityisen sektorin välisen sopimuksen markkinaehtoisuudella
 • Miten sopimuksen markkinaehtoisuus voidaan selvittää
 • Miten varmistutaan, ettei sopimukseen sisälly valtiontukea
 • Miten valtiontuki tulee huomioida kunnallisessa päätöksenteossa ja miten valtiontukinäkökohtien huomioiminen merkitään päätöksiin

Tavanomaisia käytännön soveltamistilanteita

 • Kuntien ja yritysten väliset kiinteistönkaupat ja vuokrasopimukset
 • Kuntien ja yritysten väliset rahalainat ja takaukset
 • Kuntien ja yritysten väliset yrityskaupat
  • Osakekauppa
  • Liiketoimintakauppa
 • Kuntien ja yritysten väliset yhteisyritykset
 • Kilpailuttamattomat tavara-, palvelu- tai rakennusurakkasopimukset (suorahankinnat)

Kielletyn valtiontuen seuraamukset

 • Mitä seuraamuksia kielletyn valtiontuen myöntämisestä voi seurata kunnalle?
 • Mitä seuraamuksia kielletyn valtiontuen vastaanottamisesta voi seurata yrityksille?
 • Miten yrityksen tulee toimia, jos se epäilee kilpailijan saaneen kiellettyä valtiontukea?

Ohjelma sisältää 1-2 lyhyttä taukoa

Kategoria Sopimusoikeus

Kesto3 tuntia

Koulutus liittyy aiheisiin: