Vuosilomalain erityistilanteita

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset

Vuosilomakoulutus keskittyy vuosilomalain uusimpiin muutoksiin ja hankalimpiin tilanteisiin.

Perhevapaauudistus astui voimaan 1.8.2022. Perhevapaiden pituudet muuttuvat ja pitämisajankohtaa pidennetään. Muutokset vaikuttavat myös työssäolon veroiseen aikaan. Miten työtuntien laskenta 35 tunnin ansaintasäännöllä muuttuu? Lisäksi uusi 5 päivän omaishoitovapaa on työssäolon veroista aikaa.

Perhevapaauudistus vaikuttaa myös prosenttiperusteisen lomapalkan ja lomakorvauksen laskentaan.

Työneuvosto on ottanut kantaa työssäolon veroiseen lomautusaikaan.

  • Mitä tarkoitetaan kerrallaan jatkuvalla lomautuksella?

Työneuvosto on antanut myös lausunnon vuosilomapalkan määräytymisestä peräkkäisissä työsuhteissa.

  • Miten lausunto vaikuttaa lomapalkan määräytymiseen erilaisissa tilanteissa?

Työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut sairausajalta vuosilomaa nykysäännösten perusteella vähintään 24 lomapäivää. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus. Lisävapaasäännös on erittäin monimutkainen ja työläs toteuttaa käytännössä, koska erilaisia poissaolotilanteita on paljon.

  • Milloin vuosiloma ja lisävapaapäivät on annettava?
  • Kuinka loman ja lisävapaiden ajankohdasta voidaan sopia?

Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa on kuuden päivän omavastuu eli karenssi. Vuosiloman antamista perhevapaiden ajalla on rajoitettu.

Koulutuksessa keskitytään lomapalkan laskennan erityistilanteisiin. Perhevapaauudistus vaikuttaa ainakin prosenttiperusteisen lomapalkan laskentaan. Muistakin poissaoloista seuraa erityistilanteita lomapalkan laskennassa. Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskemisessa on useita tulkinnanvaraisia tilanteita, joihin ei ole oikeuskäytäntöä. Erityisesti työajan ja palkkaustavan muutokset ovat kaikkein haastavimpia tapauksia lomapalkan laskennassa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä vuosilomalain soveltamiseen syvällisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa käydään läpi runsaasti esimerkkejä.

Katso seuraavat koulutukset

Kategoria Palkkahallinto

Kesto7 tuntia

KampanjaLisäosallistujat webinaariin -50%

Koulutus liittyy aiheisiin: