Kategoria Palkkahallinto

Vuosilomalaki ja lomapalkanlaskennan perusteet

PaikkaEtäkoulutus

Ajankohta19.11.2024

Kellonaika09.00 - 16.00

Kesto7 tuntia

Etäkoulutus517.50€ + alv

Tallenne30 vrk

KampanjaLisäosallistujat etäkoulutuksiin -50 %

Paljon tilaa

Kuvaus

Koulutuksessa tutustutaan käytännönläheisesti vuosilomalain määräyksiin ja niiden vaikutuksiin palkka- ja henkilöstöhallinnossa. Koulutuksessa saat kokonaiskuvan vuosilomaetuuksista ja niiden määräytymisestä.

Päivän aikana käsittelemme loman ansaintaa ja loman antamista, sekä perehdymme lomapalkan peruslaskentatapoihin ja tilanteisiin, joissa lomapalkan laskemisessa on otettava huomioon työajan muutostilanteet.

Käymme läpi myös vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin ja loman siirtämiseen liittyvät säännökset.

__

Etäkoulustus: Vuosilomalaki ja lomapalkanlaskennan perusteet, PDF

Ohjelma klo 9.00-16.00 +/- 15 min.

Koulutuksen sisältö:

Yleiset säännökset

 • Soveltamisala ja määritelmät
 • Säännösten pakottavuus

Yleistä lomapalkasta

 • Lomapalkan yleissäännös
 • Luontoisedut loman ajalta

Vuosiloman ansainta

 • Ansaintasäännön valinta
 • Työssäolon veroinen aika
 • Työssäolon veroinen aika osa-aikatyössä
 • Vuosiloman kertyminen äitiys- ja isyysvapaan ajalta

Työntekijän oikeus vapaaseen

 • Vapaan pituus ja ajankohta
 • Lomakorvaus vapaan ajalta

Määräaikaiset työsuhteet

 • Oikeus vapaaseen
 • Sopimus lomaetuuksien siirtämisestä uuteen työsuhteeseen

Laskentasäännöt

 • Palkkaustavan tai ansaintasäännön muutos
 • Mahdollisuudet sopia lomapalkan laskentatavasta

Ajankohta

 • Loman ajankohdasta sopiminen
 • Loma ja irtisanomisaika
 • Loma osa-aikatyössä
 • Oikeus säästää lomaa

Sairaus ja vuosiloma

 • Työkyvyttömyys ennen lomaa tai loman aikana
 • Pyyntö loman siirtämisestä
 • Lomapalkka ja työkyvyttömyysajan palkka

Kuukausipalkkaisen lomapalkka

 • Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
 • Osa-ajan palkanlaskenta ja vakiojakaja
 • Lomapalkka lisäpalkoista

Tunti- ja urakkapalkkaa saavan lomapalkka

 • Keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka
 • Keskipäiväpalkan oikaiseminen
 • Lomapalkkasopimus

Prosenttiperusteinen lomapalkka

 • Työssäoloajalta maksettu palkka
 • Poissaolot, joilta lomapalkkaa kertyy
 • Ns. laskennallinen palkka poissaoloajoilta

Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan muutostilanteissa

 • Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan muutostilanteissa
 • Osa-aikatyötilanteet, joissa uutta säännöstä sovelletaan

Tuntipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan muutostilanteissa

 • Keskipäivän oikaisu
 • Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu
 • Prosenttiperusteinen lomapalkka muutostilanteissa

Lisävapaapäivät

 • Lisävapaapäivät työkyvyttömyyden seurauksena
 • Lisävapaapäivien pitäminen
 • Yhdenjaksoinen poissaolo ja yhdenjaksoisen poissaolojakson katkeaminen
 • Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
 • Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin

Korvaus lisävapaapäiviltä

 • Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
 • Korvauksen lakisääteiset vakuutusmaksut
 • Vapaan ajankohdan mukainen korvaus
 • Korvauksen peruste ja laskeminen
 • Lisävapaapäivien korvaaminen rahana

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

 • Lomakorvauksen laskenta
 • Ns. yhden vuoden sääntö
 • Ns. yhteenlaskusääntö
 • Luontoisedut työsuhteen päättyessä
 • Lomakorvaus, jos lomaa ei ole kertynyt

Muut säännökset

 • Vuosilomakirjanpito
 • Lomapalkkalaskelma
 • Saatavan vanhentuminen

__

Etäkoulutusosallistujat:

 • Saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet, koulutusaineiston ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan lähetystä.
 • Tilaisuus lähetetään suorana, voit osallistua helposti etänä omalta koneeltasi.
 • Kaikki etäkoulutukseen ilmoittautuneet saavat tallenteen käyttöoikeuden 7-30 päiväksi, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.
 • Muista varmistaa, että tietokoneesi internetyhteys toimii, koneen ääniresurssit ovat käytössä ja äänenvoimakkuus sopivalla tasolla.
 • Suosittelemme kuulokkeiden käyttöä.

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu YritysAkatemian etäkoulutukseen useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan.

Lisätietoja info@yritysakatemia.fi

Ilmoittaudu

Haluatko tämän koulutuksen yksityiskoulutuksena organisaatiollesi? Vai tarvitsetko kokonaan räätälöityä koulutusta?

Palaa koulutushakuun

Huomasitko kampanjan?

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu YritysAkatemian järjestämään etäkoulutukseen useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan. Kampanjoita ja tarjouksia ei voi hyödyntää PTCService Oy:n, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n ja Power Competence Oy:n koulutuksissa.

Tutustu koulutuksiin ja osallistu koulutukseen yhdessä kollegan kanssa!

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Paljon tilaa

Yrityksen velvollisuudet muutosneuvotteluissa

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Visaperttu Vasala

03.09.2024

Paljon tilaa

Työntekijästä johtuva työsuhteen päättäminen

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Visaperttu Vasala

04.09.2024

Paljon tilaa

Irtisanominen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella – käytännön näkökulmasta

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Alexa Kavasto

10.09.2024

Katso kaikki koulutukset

Yritysakatemia