Blogiarkistoon
Lomapalkka - YritysAkatemia

Lomapalkan laskeminen: osa palkanlaskennan perusteita

Lomapalkan laskeminen kuuluu palkanlaskijan perustaitoihin. Mikä sitten on lomapalkka ja miten lomapalkka lasketaan? Lue lomapalkan laskemisen perusteista ja syvenny lomapalkan ja vuosiloman maailmaan syvemmin koulutuksissamme.

Vuosilomalakiin perustuva lomapalkan laskeminen kiinnostaa palkanlaskijoiden lisäksi myös työntekijöitä: lomapalkkaa ja lomarahaa laskevat innoissaan myös työntekijät – kukapa ei olisi kiinnostunut siitä, paljonko lomaa on ehtinyt kertyä sekä siitä, paljonko lomapalkkaa ja lomarahaa on tiedossa?

Lomapalkan määrään vaikuttaa työntekijän palkka sekä työaika. Lomapalkasta vuosilomalaissa määrätään seuraavasti:

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa

Kerromme tässä blogitekstissä lomapalkan laskemisen periaatteista, jatka siis lukemista, mikäli etsit tietoa lomapalkan laskemisesta.

Miten lomapalkka lasketaan?

On kolme erilaista tapaa laskea lomapalkka. Laskentatavan valintaan liittyy muun muassa työsuhteen muoto. Säännöllistä, kuukausipalkattua työtä tekevien lomapalkka on yksinkertaisinta laskea.

Lomapalkan laskemiseen on kolme erilaista tapaa.

Lomapalkan vuosilomalaissa määrätyt laskentatavat ovat:

1. Kuukausipalkkaan perustuva vuosilomapalkka (VL 10 §)

2. Keskipäiväpalkkaan perustuva vuosilomapalkka (VL 11 §)

3. Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka (VL 12 §)

Lomapalkkaa laskiessa muutoksia, joita tulee ottaa huomioon ovat esimerkiksi perhevapaa ja muut poissaolopäivät. Tutustu myös elokuussa 2022 voimaan tulleen vuosilomalain perhevapaauudistuksen siirtymäsäännöksiin blogikirjoituksestamme.

Kuukausipalkkaan perustuvan lomapalkan laskenta

Kuukausipalkasta lomapalkka lasketaan kahdessa osassa. Huomioon tulee ottaa sovittu kuukausipalkka ja muuttuvat lisäpalkat. Sovittuun kuukausipalkkaan kuuluu ns. juokseva palkka ja kiinteät lisät. Muuttuvilla lisäpalkoilla tarkoitetaan esimerkiksi myyntiprovisioita, olosuhde- ja vuorolisiä tai tuotanto- ja tulospalkkioita.

Keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka

Lomapalkka lasketaan vuosilomalain pykälän 12 mukaan siinä tapauksessa, jos työntekijä tekee yhtenäkään kuukautena töitä vähemmän kuin 14 päivää. Tällöin vuosilomapalkan laskennassa käytetään perusteena keskimääräistä päiväpalkkaa, jotka on määrätty vuosilomalain 11 pykälässä.

Prosenttiperusteinen lomapalkka

Ne, joiden lomapalkka ei määräydy kuukausipalkan tai keskipäiväpalkkaan perustuen, määräytyy prosenttiperusteisesti. Työsuhteen kesto vaikuttaa prosentin suuruuteen.

Tähän laskentatapaan huomioidaan ne, joiden työaika ei kaikkina kuukausina ole vähintään 35 tuntia sekä ne, joilla on vapaaseen oikeus. Tällöin vuosilomapalkka lasketaan työssäolon aikana ansaitusta palkasta, huomioimatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä korotusosaa. Prosenttikorvauksesta voidaan sopia työehtosopimuksessa, ja joissain työehtosopimuksissa onkin sovittu esimerkiksi käytettävän prosenttikorvausta aina tuntipalkkaisten kohdalla.

Palkanlaskennan perusteet -koulutuksessa, opit tarkemmin lomapalkan laskennan eri tavoista, muihin palkanlaskentaan liittyvien asioiden lisäksi. Koulutuksessa lomapalkan laskentatapoja lähestytään myös käytännönläheisten esimerkkien kautta. 

Vuosilomapalkka – miten lomapalkka määräytyy?

Vuosilomapalkka määräytyy Suomessa työntekijän palkan ja palvelusaikojen perusteella.

Vuosilomaa kertyy jokaiselta kuukaudelta joko kaksi tai 2,5 päivää. Vuosilomapäivien lukumäärä määräytyy sen mukaan, kuinka kauan työsuhde on kestänyt. Silloin, kun työsuhde on kestänyt 31.3. alle vuoden, kertyy vuosilomaa kaksi päivää kuukaudessa. Kun työsuhde on maaliskuun loppuun mennessä kestänyt vähintään vuoden, kertyy vuosilomaa 2,5 päivää jokainen kuukausi.

Toimita työntekijälle vuosilomapalkkalaskelma

Työntekijät ovat oikeutettuja saamaan työnantajan toimittaman vuosilomapalkkalaskelman, josta ilmenee lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja sen määräytymiseen liittyvät perusteet. Myös työntekijän kannattaa aina tarkistaa, onko lomapalkka laskettu oikein.

Lue, mitä muita palkkaan liittyviä ilmoituksia työnantajan tulee toimittaa niin työntekijälle, kuin muille sidosryhmille.

Myös työntekijät laskevat lomapalkkaansa. Toimita työntekijälle vuosilomapalkkalaskelma.

Mikä on lomaraha ja miten se lasketaan?

Lomaraha on lomapalkan lisäksi maksettava korvaus. Lomarahan suuruus on yleensä puolet lomapalkasta.

Lähtökohtaisesti lomaraha maksetaan silloin, kun loma pidetään. Lomarahan vaihtamisesta vapaaseen voidaan myös erikseen sopia.

Lomarahan ja lomapalkan lisäksi myös luontoisedut sekä henkilökuntaedut työllistävät palkanlaskennassa. Lue lisää luontois- ja henkilökuntaetujen verotuksesta sekä niiden vaikutuksista palkanlaskentaan.

Kouluttaudu palkanlaskennan koulutuksessa ja ota lomapalkan laskeminen haltuun

Tarvitsetko lisäkoulutusta lomapalkan laskemiseen, sekä muihin palkkahallinnon tehtäviin? Tutustu Yritysakatemian järjestämiin palkkahallinnon koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan!

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Vielä ehdit ilmoittautua

Työntekijästä johtuva työsuhteen päättäminen

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Visaperttu Vasala

17.04.2024

Paljon tilaa

Irtisanominen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella – käytännön näkökulmasta

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Alexa Kavasto

07.05.2024

Paljon tilaa

Luontoisedut verotuksessa ja palkanlaskennassa

Palkkahallinto

Etäkoulutus

Riikka Lehtinen

08.05.2024

Katso kaikki koulutukset