Blogiarkistoon

Palkanlaskennan koulutus – palkanlaskennan ilmoitukset ja tulorekisteri

Tiedätkö palkanlaskennan perusteet? Haluaisitko kehittyä palkanlaskennassa tai oletko miettinyt palkanlaskennan koulutusta? Lue lisää palkanlaskennan perusteista, ilmoituksista ja tulorekisteristä.

Mitä on palkanlaskenta? Ota haltuun palkanlaskennan perusteet

Palkanlaskenta on prosessi, jonka avulla lasketaan se summa, jonka työnantajat maksavat työntekijöille heidän tekemästään työstä. Palkanlaskentaan liittyy monia vaiheita, jotka lopulta johtavat siihen, että työntekijä saa tilillensä oikean summan palkkaa sovittuna päivänä.

Työntekijän tilille maksettava palkka lasketaan pääasiassa seuraavalla tavalla:

 • työstä saatava korvaus
 • loma-ajan palkka tai lomakorvaus, lomaraha
 • työehtosopimuksen palkanlisät
 • työsopimuksen lisät
 • muut lisät
 • verotettavat luontoisedut
 • mahdolliset verovapaat korvaukset, kuten kilometrikorvaus ja päiväraha
 • työntekijän maksamat työhön liittyvät kulut.

Palkanlaskentaan liittyy pakollisia vähennyksiä. Ennakonpidätyksen lisäksi palkasta vähennetään lakisääteisesti:

 1. työntekijän työeläkemaksut eli TyEl-maksu
 2. työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
 3. Ammattiyhdistyksen jäsenmaksun osalta voi sopia, että työnantaja pidättää ja tilittää edelleen.

Kun oikea palkkasumma on laskettu, työnantaja maksaa nettopalkan työntekijälle. Palkasta pidätetyt erät tilitetään eteenpäin verottajalle, vakuutusyhtiölle ja muille määräysten mukaisesti. Palkan laskeminen ja kirjanpitäminen on tärkeää myös työnantajille, jotta he voivat pitää pitää kirjaa ja toimittaa vuoden lopussa veroilmoituksen asiallisesti.

Työnantaja pitää palkkakirjanpitoa sekä työaikakirjanpitoa. Näistä voidaan jälkeenpäin todeta, että palkka on oikein laskettu, tilitetty sekä raportoitu oikein.
Työnantaja raportoi palkanmaksun tiedot tulorekisteriin, josta viranomaiset voivat tehdä tarvitsemiaan hakuja.

Palkanlaskennan ilmoitukset ja tulorekisteri – mitä, missä ja milloin?

Eri tahoilla ja sidosryhmillä on erilaisia tarpeita ja saantioikeuksia saada tietoa, joita palkan laskemisen yhteydessä heille toimitetaan. Palkanlaskentaan liittyviä ilmoituksia annetaan eteenpäin muun muassa:

 • palkansaajalle
 • tulorekisteriin ja OmaVeroon
 • vakuutusyhtiöille
 • Kelalle
 • ulosottolaitokseen.

Vaikka vuonna 2019 käyttöön otettu tulorekisteri on vähentänyt raporttien, dokumenttien ja tietojen toimittamisen tarvetta, ei muutos poistanut kaikkia ilmoitusvelvollisuuksia ja toisaalta muutos on tuonut myös uutta ilmoitettavaa.

Mika Vesa - YritysAkatemia
Ota palkanlaskennan perusteet haltuun Yritysakatemian palkanlaskennan koulutuksissa.

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on Verohallinnon Tulorekisteriyksikön ylläpitämä sähköinen rekisteri, jonne työnantajat sekä muut suorituksien maksajat ilmoittavat tiedot niin maksetuista palkoista kuin eläkkeistä ja etuuksista.

Palkanlaskija ilmoittaa rekisteriin maksetut palkat sekä muut ansiotulot palkkatietoilmoituksella, jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Tulorekisteriin ilmoitetaan esimerkiksi:

 • tehdystä työstä maksetut palkat
 • luontoisedut
 • palkkiot
 • työkorvaukset
 • verovapaiden ja veronalaisten kustannusten korvaukset.

Maksetut palkat, etuudet ja eläkkeet tulee ilmoittaa rekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Ilmoittamisen pakollisia tietoja ovat esimerkiksi yksilöinti- ja tunnistetiedot, kuten palkanmaksukausi- ja päivä sekä tiedot suorituksen maksajista ja saajista.

Säännöllisesti ja tarvittaessa annettavat ilmoitukset

Osa palkanlaskentaan liittyvistä ilmoituksista on tarvittaessa annettavia ja osa ilmoituksista tulee toimittaa säännöllisesti. 

Esimerkiksi säännöllisesti palkansaajalle toimitettavia ilmoituksia ovat palkkalaskelma tai työvuoroluettelo. Tulorekisteriin toimitetaan työnantajan erillisilmoitukset kerran kuukaudessa ja tulon maksutiedot aina, kun tuloa maksetaan. OmaVeron kautta Verohallinnolle toimitetaan sosiaaliturvamaksu sekä palkan ennakkopidätys. Vakuutusyhtiöt saavat tarvitsemansa tiedon pääasiassa tulorekisterin kautta.

​​Tarvittaessa ilmoitettavia tietoja tarvitsevat esimerkiksi työttömyyskassat, Kela ja kunnat. Työttömyyskassat ja kela tarvitsevat esimerkiksi poissaolotiedot, jotka voidaan ilmoittaa joko tulorekisteriin, suoraan Kelaan tai työttömyyskassaan.

Kela on yksi suurimmista tulorekisteritietojen käyttäjistä. Kela tarvitsee tulorekisterin tietoja esimerkiksi arvioidessaan asiakkaan vuosituloja, sekä ratkaistessaan esimerkiksi asiakkaan toimeentulotukea, työttömyysturvaa tai asumisentukia. Tietoja Kela joutuu tänä päivänä pyytämään entistä vähemmän työnantajalta tai asiakkaalta erikseen tulorekisterin ansiosta.

Palkanlaskennan erilliset ilmoitukset vähenivät tulorekisterin myötä

Tulorekisterin ansiosta riittää, että suurimman osan tiedoista ilmoittaa tulorekisteriin. Tämä edellyttää ilmoittajalta huolellisuutta ja riittävän laajaa ilmoittamista. Tärkeinä velvoitteina on yhä kuitenkin palkkalaskelman toimitus jokaisen palkanmaksun yhteydessä sekä lomapalkkalaskeman toimitus lomapalkan maksun yhteydessä.

Tarvitsetko koulutusta tulorekisterin parista? Kouluttaudu Yritysakatemian palkanlaskennan koulutuksissa

Kouluttaudu Yritysakatemian palkanlaskennan koulutuksissa

Haluatko kehittyä palkan laskemisessa ja oppia lisää palkanlaskennan ilmoituksista ja tuloreksiteristä? Voit osallistua Palkanlaskennan perusteet -koulutukseen, joka soveltuu niin aloitteleville palkanlaskijoille, kirjanpitäjille kuin henkilöstöasioiden hoitajille. Tämän koulutuksen jälkeen osallistujalla on palkanlaskennan perusteet hallussaan.
Koulutusvalikoimastamme löydät myös palkanlaskennan ilmoitukset ja tulorekisterin perusteet -koulutukset.

Mitä palkanlaskennan perusteet -koulutuksessa käydään läpi?

Koulutuksessa asiantunteva kouluttaja käy läpi, mitä uuden työntekijän työsopimusta laatiessa tulee huomioida. Koulutuksen aikana saat vastauksen kaikkiin palkanlaskennan peruskysymyksiin. Koulutuksen aikana tutustut myös siihen, miten työehtosopimus, vuosilomalaki tai työaikalaki vaikuttavat työnantajaan ja työntekijään.

Palkanlaskennan ilmoitukset -koulutus

Palkanlaskennan ilmoituksia pääset ihmettelemään koulutuksessa, joka on syntynyt tarpeeseen palkanlaskennan ilmoitusten ymmärtämisestä. Palkanlaskennan ilmoitukset -koulutuksessa opit ilmoituksista ja dokumenteista, joita vuoden aikana tulee tuottaa eri sidosryhmille, tilityksiä unohtamatta.

Keskeisenä asiana koulutuksessa käydään läpi tulorekisteriin liittyvät ilmoitukset ja verohallinnolle tehtävät tilitykset. Lisäksi opit, mitä ilmoituksia vakuutusyhtiöille, Kelalle ja ulosottolaitokselle tulee tehdä. Koulutuksessa huomioidaan kattavasti kaikki eri tahot ja niiden tarvitsemien tietojen ja saantioikeuksien tarve.

Näiden lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös muut ilmoitukset ja tilitykset, kuten muut tarvittaessa toimitettavat tiedot. Huomiota kiinnitetään myös siihen, miten mahdollisimman moni ilmoituksista saataisiin siirtymään automaattisesti.   

Koulutus sopii henkilöille, jotka tarvitsevat erityisesti perustietoja ja -taitoja yrityksen palkanlaskennan ilmoituksiin ja tilityksiin liittyen, eikä täten sovellu kokeneille palkanlaskijoille.

Koulutus tulorekisterin perusteista

Yritysakatemia tarjoaa koulutusta tulorekisterin perusteisiin liittyen. Koulutuksessa keskitytään tietojen ilmoittamiseen, korjaamiseen ja seuraamusmaksuihin.

Tulorekisterin perusteet – tietojen ilmoittaminen, korjaus ja seuraamusmaksuttietojen ilmoittaminen, korjaus ja seuraamusmaksut -koulutuksesta saat selkeät opit tietojen ilmoittamisen yleisiin periaatteisiin, kuten ilmoittamisen aikatauluihin, määräaikoihin ja teknisiin tapoihin ilmoituksen tekemiseksi.

Koulutusta palkan laskemiseen kokemuksella

Me Yritysakatemialla koulutamme monipuolisesti palkkahallinnon nykyisiä ja tulevia ammattilaisia. Saat koulutuksistamme tietotaidon palkanlaskennan ja palkanmaksun perusteista.

Tutustu tarkemmin sinua kiinnostaviin palkanlaskentaan liittyviin koulutuksiin!

Nähdään koulutuksissa!