Esimies fasilitoinnin osaajana – työkaluja ryhmien ja tiimien innostamiseen

Tietoa koulutuksesta ja tulevat koulutukset
Merja Vuorinen - YritysAkatemia

Mitä fasilitointi on?

Fasilitointi on ryhmän ohjaamista ja valmentamista eri menetelmiä hyväksi käyttäen. Fasilitoinnissa huomion keskipisteenä on se, että ryhmä saadaan toimimaan ja etenemään itsenäisesti ja innostuneesti tavoitteen suunnassa. Fasilitointia voi käyttää muutosprosessissa, tuotekehityksessä, toiminnan kehittämisessä, laatuongelmien ratkaisemisessa, henkilöstöristiriitojen käsittelyssä, yhteistyön kehittämisessä eri yksiköiden välillä tai vaikkapa strategiapäivän läpiviennissä. Uutena käyttökohteena ovat ryhmäkehityskeskustelut tai allianssihankkeiden yhteistyön lujittaminen.

Fasilitointi on onnistuneiden ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Se on muiden työn helpottamista. Fasilitointi on joukko työkaluja ja tekniikoita, joilla esimies saa ryhmänsä osallistumaan, aktivoitumaan, motivoitumaan ja sitoutumaan. Hyvässä ryhmätilanteessa fasilitoija antaa ryhmän löytää parhaat ratkaisut. 

Lyhyesti sanottuna: fasilitaattori opettaa ihmiset ”kalastamaan” eli auttaa tekemään itse. Kun esimies toteuttaa onnistuneen fasilitointi-tilaisuuden, ihmiset sanovat ME TEIMME SEN. Hyvä ryhmätilanne on ”koukuttava” ja niitä halutaan lisää.

Koulutuksessa opit ja saat käyttöösi:

 • uusia tehokkaita ryhmämenetelmiä, joilla innostaa ryhmää
 • kokonaiskäsityksen ryhmien ja tiimien ohjaamisen menetelmistä ja siitä, miten valitaan oikea menetelmä
 • rakentamaan monipuolisia, innostavia ja mielekkäitä kokonaisuuksia ryhmien ja tiimien ohjaamisessa tavoitteisiin
 • menetelmiä muutosprosessien hallintaan ja ohjaamiseen
 • ohjaamaan ryhmäkehityskeskusteluja
 • käyttämään luovasti jo sinulla käytössä olevia menetelmiä

Koulutus soveltuu erinomaisen hyvin:

 • Uusi esimies -koulutuksen käynneille
 • tiiminvetäjille
 • projektien vetäjille
 • esimiehille
 • johtoryhmien vetäjille
 • muutoksen kanssa työskenteleville

Koulutuksen toimintatapa on konkreettinen, toiminnallinen ja osallistujien tarpeisiin sopeutuva. Aikaisempiin koulutuksiin osallistujien kokemukset ovat olleet innostuneita. Lisäksi saat muhkean materiaalipaketin, missä on paljon erilaisia harjoituksia.


Koulutus on pienryhmämuotoinen, 5-16 osallistujaa.

Ohjelma klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

1. päivä

Mitä fasilitointi on?

 • Virittäytyminen ja päivien tavoitteet 
 • Peruskäsitteet
 • Koska fasilitointia kannattaa käyttää – sopivuuden arviointi?
 • Fasilitoinnin suhde esimiestyöhön, mentorointiin ja valmennukseen
 • Luottamus – miten vahvistetaan luottamusta
 • Nopeat tavat virittää ryhmä – innostaminen lähtee hyvästä aloituksesta

Fasilitoinnin luonne ja fasilitaattorin rooli

 • Fasilitaattorin käytännön taidot
 • Fasilitaattorin rooli
 • Mitä fasilitointi-prosessissa seurataan?
 • Miten saada kaikki mukaan ja miten saadaan kaikkien ajatukset esille
 • Kolmen (3) tien menetelmä saavuttaa lopputulos

Aloitus ja lämmittelyharjoituksia

 • Erilaisia ryhmämenetelmiä aloittaa tilaisuuksia 
 • Toiminnallisia aloitusharjoituksia (ajatusten laajentaminen)
 • Keskittymistä ruokkivat lyhyet mielikuvaharjoitukset (kuuden sekunnin rauhoittuminen, mindfulness – tie tässä ja nyt -tilaan ja napista asiaa -metodi)

Innovaatiotekniikat

 • Ajattelun kaksi suuntaa
 • Seinätaulutekniikat
 • Lateraaliajattelu
 • Voimakenttäanalyysi – nopeutta analyysiin
 • Monenlaisia Cafe harjoituksia – itseohjautuvat menetelmät
 • Nelikentät työvälineenä – uutta ja vanhaa ja vanhan tuunaamista uudeksi

2. päivä

Ryhmädynamiikka

 • Luottamuksen rakentaminen ryhmässä
 • Kysymysten muotoilu ja teko
 • Tunteiden hallinta ryhmätilanteissa
 • Passiiviset osallistujat

Muutoksen työkaluja

 • Strategian vieminen maaliin – strategisen suunnittelun paletti
 • Makea strategia -harjoitus – loistava harjoitus, joka on aina yhtä makean karkkinen
 • Sinisenmeren vieminen käytäntöön – sirkusta ajatteluun

Toiminnallisia harjoituksia

 • Sisällä tapahtuvat harjoitukset (täyttyvät pellit – ohjaa ajatusten jakamiseen)
 • Ulkona tapahtuvat harjoitukset (dialoginen kävely, ongesta asiaa – yhteistyö on voimaa, solmujen avaamista)

Roolien vahvistaminen

 • Sosiometriset lähestymiset (janat, kysymykset)
 • Vuorovaikutus paremmaksi fasilitoinnin keinoin (Pellilliset harjoitukset ja niiden käyttö )

Ajan hallinnan menetelmät

 • Kiireenkesytys
 • Jos olisi vähemmän kiirettä ja enemmän aikaa, niin…
 • Kiirehtijätyylit – omat kiirehaasteeni
 • Hyvinvointiosakepörssi

Kategoria Johtaminen ja vuorovaikutus

KestoMonipäiväinen

Kouluttajat

Jukka Kataja, Merja Vuorinen

Katso kouluttajan tiedot ja muut koulutukset klikkaamalla nimeä

Koulutus liittyy aiheisiin: