Blogiarkistoon
Tullaus ja incoterms

Tullaus 2021 ja Incoterms

Tulliasioiden hyvä hallinta on entistä olennaisempaa vientiä ja tuontia harjoittaville yrityksille kauppasotien ravistelemassa maailmassa.

Britannian ero EU:sta, eli Brexit asettaa niin ikään haasteita Britannian kanssa kauppaa käyville yrityksille. Esimerkiksi EU:n ja Britannian välisen vapaakappasopimuksen tarjoama tullietuus edellyttää alkuperäsääntöjen hyvää tuntemusta.

Ulkomaankauppaa harjoittavissa yrityksissä tulliasiat jäävät yhä liian vähäiselle huomiolle, minkä vuoksi tulliasioista vastaamaan joutuneet työntekijät tuntevat epävarmuutta ja osaamisvajetta vaativien tulliasioiden edessä

Incoterms ® 2020 -toimituslausekkeet

Incoterms®2020 -toimituslausekkeet sisältävät 1.1.2020 alkaen merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat tavaran tuojiin ja viejiin kansainvälisessä kaupassa. 

Koulutuksessamme käsitellään Incoterms®2020 -lauseke, sekä nykyisten toimituslausekkeiden muutokset, että poistamiset. Lisäksi tarkastellaan erityisesti lausekkeiden valintaan liittyviä kysymyksiä ja niiden suhdetta muihin sopimusehtoihin ja sopimuksiin. Erityisesti käydään lausekkeiden suhdetta kuljetus- ja vakuutussopimuksiin sekä riskinsiirtymiskohtia että kustannuksia myyjän ja ostajan näkökulmista. 

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Kari Tossavainen - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Incoterms ® 2020 –toimituslausekkeiden perusteet

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Kari Tossavainen

12.09.2024

Paljon tilaa

Turvallisuushankinnat – TUHA

Sopimusoikeus

Etäkoulutus

Kari Tossavainen ja 1 muuta

24.09.2024

Katso kaikki koulutukset