Blogiarkistoon

Millainen on hyvä esimies? Näitä taitoja tarvitset esimiestyössä – tutustu esimieskoulutuksiimme

Esimiehen tehtävät organisaatioissa ja tiimeissä ovat moninaisia. Esimiehen tehtävät muodostuvat laajoista kokonaisuuksista, jotka sisältävät erilaisia vastuita ja velvollisuuksia. Hyvä esimies on muun muassa suunnannäyttäjä, motivoija, organisoija, tuloksentekijä sekä yhteisen toiminnan rakentaja. Lue lisää siitä, millaisia johtamistaitoja hyvä esimies työssään tarvitsee.

Aikaisemmin saatettiin usein ajatella, että johtajaksi synnytään. Tästä ajatuksesta on kuitenkin luovuttu, ja johtaminen näyttäytyy nykyään tehtäväalueena, johon liittyviä tietoja ja taitoja jokainen voi opetella. Johtamiseen liittyvät tiedot ja taidot ovat kehitettävissä esimerkiksi esimieskoulutuksiin osallistumalla. 

Organisaatiossa voi olla useampia johtajia ja esimiehiä. Työntekijän työarjessa läheisimmin mukana on useimmiten lähiesimies. Alaisilla on tietysti toiveita omaa esimiestään ja esimiehen johtamistaitoja kohtaan, sillä huonoa johtamista ei toivota keneltäkään. 

Moni esimies miettiikin, millaisia ovat hyvän esimiehen ominaisuudet, millaisia taitoja esimies työssään tarvitsee? Miten parhaiten täyttää alaisten toiveet omaa esihenkilötyötä kohtaan?
Kysymykset voivat pyöriä erityisesti uuden esimiehen mielessä, mutta hyvä esimies pohtii vastauksia kysymyksiin myös esimiesuransa aikana. Sekä uutena esimiestyössä aloittaneet, että kokeneet konkarit voivat lähteä metsästämään kysymyksiin vastauksia esimieskoulutuksista. Esimieskoulutuksistamme saat uutta oppia esimiestyöhön.

Esimiehen tehtävät organisaatioissa ovat monipuolisia. Esimieskoulutuksesta saat hyvät eväät hyvänä esimiehenä toimimiseen.

Esimiehen tehtävät vaativat monipuolisia taitoja

Jokainen esimies haluaa tietysti olla hyvä esimies, sellainen, jonka toiminta mahdollistaa ja tukee alaisten työn tekemistä sekä työhyvinvointia. 

Työ esimiehenä voi toisinaan kuitenkin tuntua haastavalta, sillä tehtävät ja tilanteet, joita esimies työssään kohtaa ovat monipuolisia ja toisinaan vaativia – aina ihmisten johtamisesta hallinnollisiin tehtäviin ja kaikkea siltä väliltä. Esimies on monessa mukana, ja taitorepertuaaria täytyy jatkuvasti kehittää. Esimieskoulutus onkin hyvä tilaisuus reflektoida omaa osaamistaan ja oppia lisää johtamisesta.

Mitä taitoja esimies työssään tarvitsee?

Tänä päivänä hyvän esimiehen ominaisuudet ovat entistä moninaisempia. Alaiset odottavat esihenkilöiltään esimerkiksi oikeudenmukaisuutta, innostamista, motivointia ja inspiroitumista, aitoutta, välittömyyttä ja rohkeutta – pitkä liuta toiveita, joiden ei heti välttämättä ajattele liittyvän esimiehen tehtäviin.

Hyvän esimiehen ominaisuuksiin kuuluu omien taitojen jatkuva kehittäminen. Taitoja voi ja kannattaa tietysti opiskella myös itsenäisesti, mutta esimieskoulutukseen osallistumalla saat asiantuntevien kouluttajien vinkit ja neuvot sekä pääset keskustelemaan ja oppimaan johtamisesta yhdessä muiden, esimiestyötä tekevien henkilöiden kanssa.

Esimiehen työssään tarvitsemat taidot liittyvät muun muassa:

  • perehdyttämiseen
  • kuuntelemiseen
  • palaverikäytänteisiin
  • vaikeisiin tilanteisiin puuttumiseen ja niiden ratkaisemiseen. 

Alaisten näkökulmasta tärkeimmät johtamiseen liittyvät taidot liittyvät ihmissuhdetaitoihin, kuten kykyyn kuunnella. Hyvien ihmissuhdetaitojen avulla johtaja edistää työpaikalla myös muun muassa vuorovaikutussuhteiden syntymistä. Ihmissuhdetaitojen lisäksi johtajalle tärkeät taidot liittyvät esimerkiksi liiketoiminnallisiin, strategisiin sekä kognitiivisiin taitoihin.

Vuorovaikutustaitojen kehittämistä esimieskoulutuksissa

Esimiehen vuorovaikutustaitojen voidaan sanoa olevan yksi esimies-alaissuhteen kulmakivistä.

Työpaikalla esimiehen odotetaan kysyvän, kuuntelevan, antavan palautetta, ottavan asioita puheeksi – kaikki vuorovaikutuksessa tapahtuvia asioita. Kehittämällä vuorovaikutustaitojasi esimieskoulutuksessa, saat keinoja myös vaikeiden tilanteiden läpiviemiseen.

Vuorovaikutusta voi oppia ja vuorovaikutustaitojaan kehittää. Johtamiseen liittyviä vuorovaikutustaitoja käydään läpi niin Työntekijästä esihenkilöksi – lähtölaukaus esihenkilötyöhön kuin Esimieskoulutus – Uusi esimies -esimieskoulutuksissa. Koulutuksissa käydään läpi muun muassa vuorovaikutuksen syntymiseen ja sen luomiseen liittyviä taitoja

Vuorovaikutustaitoihin pureutumisen lisäksi koulutuksissa opit lisää myös muista, johtamiseen liittyvistä peruspilareista.

Hyvä esimies kehittää johtamistaitojaan säännöllisesti esimerkiksi esimieskoulutuksiin osallistumalla.

Hyvä esimies panostaa myös itseensä

Hyvä esimies panostaa myös itseensä. Tärkeä osa esimiehen taitoja ovat myös taidot, jotka liittyvät oman itsensä johtamiseen sekä omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Johtamistyö on entistä haastavampaa, jos keinoja oman hyvinvoinnin tukemiseksi ei ole.

Tulevaisuuden esihenkilö tarvitsee työssään esimerkiksi seuraavanlaisia taitoja:

  • sosiaalista älykkyyttä ja sosiaalista vastuuta
  • kansainvälisyyttä
  • hyvinvoinnista huolehtimista.

Esimerkiksi YritysAkatemian Esimieskoulutus – Uusi esimies -koulutuksessa käydään läpi keinoja, joiden avulla hallita stressiä, erilaisia tapoja rentoutua sekä tapoja, joiden avulla kehittää itsetuntoa.

Esimieskoulutuksen avulla paremmaksi esimieheksi

Meillä YritysAkatemialla on pitkä historia esimiestyöhön ja muuhun liiketoimintaan liittyvästä kouluttamisesta – jo yli 30 vuotta. Laadukkaaseen esimieskoulutukseemme osallistuminen on erinomainen tapa kehittää omaa johtamiseen liittyvää osaamistaan.

Sekä Esimieskoulutus – Uusi esimies että Työntekijästä esihenkilöksi – lähtölaukaus esihenkilötyöhön -koulutukset sopivat lähiesimiehille, tiimivalmentajille sekä keskijohdolle. Koulutuksista saat mukaasi oppeja ja käytännön neuvoja, joiden avulla esihenkilötyösi saa hyvän alun – matkalla kohti menestyvää esihenkilötyötä.
Tutustu esihenkilöille suunnattuihin koulutuksiimme ja varaa oma paikkasi.

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Jukka Kataja - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Työntekijästä esihenkilöksi – lähtölaukaus esihenkilötyöhön

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja

04.06.2024

Paljon tilaa

Esihenkilökoulutus – Uusi esihenkilö

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

06.06.2024 - 07.06.2024

Paljon tilaa

Stressi voimavaraksi ja kiireen alasajoa

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

11.06.2024

Paljon tilaa

Psyykkinen voima ja itsensä johtaminen – löydä sisäinen voimasi

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

11.06.2024

Paljon tilaa

Esihenkilökoulutus – haastavat tilanteet esihenkilötyössä

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Helsinki

Jukka Kataja ja 1 muuta

13.06.2024 - 14.06.2024

Paljon tilaa

Muutoksenhallinta – onnistu muutoksen johtamisessa

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

28.08.2024

Katso kaikki koulutukset