Blogiarkistoon

Palkanlaskenta: lomapalkka, luontois- ja henkilökuntaedut ja työmatkat – miten huomioida kaikki palkanlaskennassa?

Millaisia asioita palkkaa laskiessa tulee ottaa huomioon? Itse palkanlaskenta on monivaiheinen prosessi, jossa velvollisuuksia on niin työnantajalla, kuin työntekijälläkin.

Tutustu palkanlaskennan perusteisiin, lomapalkan laskemiseen, luontois- ja henkilökuntaetuihin sekä työmatkoihin liittyviin asioihin.

Palkanlaskennan ilmoitukset ja tulorekisteri – perusteet haltuun

Palkan laskeminen on prosessi, jonka perusteella työnantaja maksaa työntekijöilleen korvauksen, eli palkan.

Palkanlaskennan perusprosessissa huomioon on otettava muun muassa työntekijän työstään saama korvaus, loma-ajan palkka tai lomakorvaus, palkanlisät joita työehtosopimus vaatii, luontoisedut sekä mahdolliset verovapaat korvaukset. Tällöin oikea palkkamäärä löytää tiensä työntekijän tilille.

Palkanlaskentaan sisältyy myös pakolliset vähennykset. Kun kaikki on laskettu, maksaa työnantaja palkan työntekijälle.

Ilmoitukset ja tulorekisteri

Palkan laskemisen yhteydessä tulee eri tahoille ja sidosryhmille toimittaa erilaisia tietoja. Esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja Kela, tulorekisterin lisäksi ovat tahoja, joille ilmoituksia voi joutua toimittamaan.

Palkanlaskijoiden iloksi tulorekisterin käyttöönotto on vähentänyt erilaisten tietojen toimittamisen tarvetta. Tulorekisteri on sähköinen rekisteri, jonne työnantajat voivat toimittaa tietoja esimerkiksi maksetuista palkoista ja eläkkeistä.

Opi lisää palkanlaskennan ilmoituksista ja tulorekisteristä blogistamme!

Tulorekisterin käyttöönotto on vähentänyt palkanlaskennan yhteydessä eri tahoille toimitettavien tietojen tarvetta.

Lomalle lompsis, miten lomapalkka maksetaan?

Lomapalkan laskeminen on tärkeä osa palkanlaskentaa. Lomapalkan laskemisen määrittää vuosilomalaki ja sen laskeminen onkin yksi palkanlaskennan perusteista.

Lomapalkka on vuosilomalain määrittämä oikeus, jonka mukaan työntekijällä on tietyin ehdoin oikeus saada palkkaa myös lomalta.

Lomapalkka maksetaan vuosiloman ajalta. Siihen, miten lomapalkka maksetaan, vaikuttaa paitsi työntekijälle maksettava palkka, myös se, onko työntekijä työskennellyt loman ansainta-aikana kokoaikaisesti vai osa-aikaisesti.

Lomapalkka maksetaan yleensä ennen loman alkamista, mutta työ- ja virkaehtosopimuksissa on usein vuosilomapalkkaa koskevia tarkempia määräyksiä, jotka määrittävät myös vuosilomapalkan maksamisen ajankohtaa.

Lomapalkan lisäksi työntekijä voi saada myös lomarahaa, joka voidaan maksaa ennen lomaa tai loman jälkeen. Mikäli työntekijä ei voi jostain syystä pitää kertyneitä lomia, maksetaan työntekijälle lomakorvausta.

Henkilökuntaedut ja luontoisedut palkanlaskennassa

Luontoisedut verotuksessa, henkilökuntaedut verotuksessa – nämä edut täytyy huomioida palkkaa laskiessa. Sekä luontoisedut että henkilökuntaedut ovat työnantajien työntekijöilleen tarjoamia etuuksia. Etuudet voivat olla esimerkiksi lounasetu, autoetu tai terveysvakuutus.

Etuja myönnettäessä työnantajien täytyy muistaa etuihin liittyvät säännöt ja niiden vaikutukset palkanlaskentaan. On tärkeää, että palkanlaskijat ymmärtävät, miten luontois- ja henkilökuntaedut vaikuttavat palkanlaskentaan ja verotukseen.

Luontoisedun ja henkilökuntaedun erot

Luontoisetua ja henkilökuntaetua käsitellään palkanlaskennassa eri tavoin. Tämä johtuu siitä, että luontoisetu on etu, joka annetaan korvauksena työstä, mutta joita ei sisällytetä työntekijän säännölliseen palkkaan. Luontoisedut eivät ole rahamääräisiä maksuja ja luontoisetu voi olla esimerkiksi työsuhdeauto.

Henkilökuntaetu ei ole yhteydessä siihen, paljonko töitä on tehty tai saavutetaanko jokin asetettu tulostavoite. Tämän lisäksi henkilökuntaetu on etu, joka on koko henkilökunnan käytössä.

Työmatkaverotus – mitä palkanlaskennassa tulee huomioida?

Palkanlaskijan työpöydältä löytyy myös työntekijöiden työmatkoihin ja niiden verotukseen liittyvät tehtävät.

Työnantaja voi maksaa tiettyjä työmatkaan liittyviä korvauksia verovapaasti. Kun työpaikalla tehdään peruskorvauksista poikkeavia järjestelyjä, kannattaa olla tarkkana ja tarvittaessa varmistaa verottajalta, että verovapaat korvaukset tehdään oikein.

Lue lisää työmatkaverotuksesta.

Palkanlaskijan tulee tietää myös työmatkaverotukseen liittyvät säännökset.

Koulutukset aiheisiin liittyen

Yritysakatemia järjestää monipuolisen kattauksen eri koulutuksia palkanlaskentaan liittyen, aina palkanlaskennan perusteista työmatkojen kustannuksiin ja korvauksiin.

Palkkahallinnon koulutuskokonaisuuteen liittyen Yritysakatemia tarjoaa muun muassa seuraavat koulutukset:

Koulutuksissa opit palkanlaskentaan ja palkanmaksuun liittyvät perustiedot ja taidot. Kouluttajamme ovat alansa asiantuntijoita ja varmistavat, että koulutussisällöt huomioivat myös viimeisimmät muutokset.

Tutustu koulutuksiimme ja ilmoittaudu mukaan kehittämään osaamistasi!

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Paljon tilaa

Irtisanominen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella – käytännön näkökulmasta

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Alexa Kavasto

18.06.2024

Paljon tilaa

Yrityksen velvollisuudet muutosneuvotteluissa

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Visaperttu Vasala

03.09.2024

Paljon tilaa

Työntekijästä johtuva työsuhteen päättäminen

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Visaperttu Vasala

04.09.2024

Katso kaikki koulutukset